Algemeen directeur Jessa Ziekenhuis Hasselt krijgt covidvaccin van vrijwilliger Jaak

Standaard

In de Week van de Vrijwilliger waren de spots op 4 maart 2021 symbolisch gericht op vrijwilliger Jaak Gofflo in het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Hij mocht op donderdagavond de eerste coronaprik geven aan algemeen directeur Yves Breysem: “Jaak heeft dat uitstekend gedaan! Inmiddels zitten we in het ziekenhuis aan een vaccinatiegraad van 90% en daar zijn we echt heel trots op. Iedereen wordt gevaccineerd door één van onze 14 vrijwilligers, bijna allemaal gepensioneerde verpleegkundigen van Jessa. Ik wil hen erg bedanken voor hun enthousiasme en engagement!” 

Allemaal advocaat voor het klimaat op 14 maart 2021 op Dusartplein in Hasselt

Standaard

Op zondag 14 maart 2021 vanaf 15u komen burgers samen op het Hasseltse Dusartplein, best in het zwart gekleed met witte advocatenbef om samen met 100 andere steden en gemeenten kracht bij te zetten voor het klimaatproces, dat op 16 maart 2021 begint tegen de Belgische staat. Zo’n befje maak je gemakkelijk van een witte zakdoek, stuk keukenrol, serviette, wit stof of sjaal. Dit doen doen ze om 15u15 met een minuut stilte met naleving van de coronaregels met mondmaskers en anderhalve meter afstand van elkaar. De klimaatzaak, die inmiddels al zeven jaar aansleept, wil in naam van 60.000 Belgen afdwingen, dat de regering haar klimaatbeloftes nakomt. Een klimaatwet kan een oplossing bieden. Je kan hier inschrijven voor deelname. De organisatie van Grootouders voor het Klimaat hoopt op een goede opkomst.

Webinar over endometriose op 8 maart 2021 in Hasselt

Standaard

In het kader van de Wereldvrouwendag op 8 maart 2021 is er vanaf 19u een webinar over endometriose, een lezing gegeven door dr. Jasper Verguts, endometriosespecialist in het Jessaziekenhuis in Hasselt over deze aandoening, die meer dan 1 op 10 vrouwen treft.

Endometriose is een gynaecologische aandoening waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies (endometrium), die normaal de binnenkant van de baarmoeder bekleden, ook buiten de baarmoeder voorkomen, meestal in de buikholte, op het buikvlies en de organen in het bekken, volgens de lectuur van UZ Leuven.

Endometriose heeft de laatste tijd een stem gekregen in de media niet alleen door bekende sterren zoals zangeres Halsey en model Chrissy Teigen die hun ervaring met deze aandoening hebben gedeeld. Maar ook reportages op Telefacts waar patiënten getuigen ‘ik kan niet eten of stappen alles doet pijn’.

De webinar is gratis en inschrijven kan hier.

Limburgs Landschap vzw zoekt 85.000 euro publieke middelen om De Groene Delle te verwerven en zo definitief te helpen beschermen

Standaard

Na de beslissing van Vlaams minister Demir om het groene karakter van De Groene Delle te behouden en niet deels te industrialiseren heeft het Limburgs Landschap vzw uit eigen zak 27ha natuur van De Groene Delle in Lummen kunnen kopen. Ze willen nu nog 85.000 euro publieke middelen samenbrengen om grotere delen van De Groene Delle van verschillende eigenaars ook te kunnen kopen, ook het koet in Stokrooie, dat kan aangewend worden als waterbuffer als cruciale schakel in de strijd tegen de droogte. Ook de boomkikker en zwarte specht zijn er aanwezig. Kortom belangrijk voor de ontwikkeling en migratie van populaties van vele soorten en dat tussen het Vijvergebied en de Vallei van de Mangelbeek.

“Als alle mensen die een beetje bekommerd zijn om onze natuur en hun handtekening hebben geplaatst onder één van de petities of een bezwaarschrift voor het behoud van De Groene Dellen 2 euro doneren, dan hebben we 80 000 euro,” stelt Wilfried Croux als vurig verdediger van het natuurgebied, die ook streeft naar een definitieve bescherming. Hier kan je donaties uitvoeren.

https://limburgs-landschap.be

https://www.facebook.com/Limburgslandschapvzw

Huis Maldoy in Hasselt werd gesloopt, maar nooit heropgebouwd in Bokrijk

Standaard

De sloophamer heeft ook Huis Maldoy uit het einde van de 16de eeuw op de Botermarkt 2 in Hasselt niet gespaard van de bouwwoede, net als zovele andere historische gebouwen in Hasselt, zoals het Gravenhuis. Het Huis Maldoy was een pand in Maaslandse stedelijke houtbouw naar voorbeeld van Het Sweert op de Grote Markt. Volgens een akkoord met de familie Maldoy brak Bokrijk het kosteloos af om het eventueel nadien toe te voegen aan de Oude Stad in het Openluchtmuseum. Maar zover kwam het helaas niet.

De stedelijke ontwikkelingen in Vlaanderen kunnen we kaderen binnen de naoorlogse heropbouw. Verkrotting werd tegengegaan door de tweede wet-De Taye (1953). Steden en gemeenten kregen financiële compensaties voor het opkopen en slopen van teloorgegane historische gebouwen. Nadien werden de gesloopte percelen dan verkocht aan bouwpromotoren om de steden op te waarderen. 

In deze context kan de Oude Stad in Bokrijk gezien worden, naar aanleiding van de saneringen in Antwerpen. De ontwikkeling van de Oude Stad is ook bepalend geweest voor het verwerven van historische gebouwen uit Hasselt in die periode. Bijna gelijktijdig (1960) vonden stadssaneringen plaats in Hasselt en werd er om advies gevraagd van Bokrijk naar aanleiding van de beslissing van heropbouw van de Oude Stad.

In 1974 werd het Huis Maldoy door de familie Maldoy kosteloos aan Bokrijk aangeboden, nadat de sloopvergunning door de familie al werd aangevraagd en principieel toegezegd. Het is één van de laatste historische gebouwen die de afbraakperiode van de jaren 1960-1970 van de stad Hasselt markeerden. Architecturaal wass Huis Maldoy een voorbeeld van Maaslandse stedelijke houtbouw. Het gebouw zou daarom  in Bokrijk heropgebouwd kunnen worden  in het Limburgs Maaslands gedeelte van de Oude Stad.

In de officiële overeenkomst tussen de provincie en de eigenaar werd overeengekomen dat Provinciedomein Bokrijk de volledige eigendom heeft van alle materialen. Aan de schenking zelf werden geen voorwaarden van heropbouw verbonden, hoewel ze wel vermoedden dat dit de verwachting was van beide partijen (Bokrijk en de familie Maldoy). Maar intussen veranderde de maatschappelijke visie op erfgoed en monumentenzorg geraakt Limburg in een economische crisis en werd in 1984 alle bouwactiviteit stopgezet in de Oude Stad.

Vele bouwmaterialen, vermoedelijk ook van Huis Maldoy, werden in 1996 opgeruimd naar aanleiding van de bescherming van het Openluchtmuseum als monument. In datzelfde jaar werd de familie Maldoy op de hoogte gesteld door Bokrijk, dat de toestand van de materialen de heropbouw niet meer toeliet.

Ben Lambrechts haalt voor eerste keer gitaar boven voor Nationale Complimentendag op 1 maart 2021

Standaard

Iedereen blikt terug op een bijzonder jaar! Hogeschool PXL wil van deze gelegenheid gebruikmaken om al haar juniorcollega’s (n.v.d.r. studenten) en collega’s een welgemeend compliment te geven.

De PXL-departementshoofden en opleidingshoofden maakten hiervoor een zelf ingesproken en opgenomen video met een persoonlijke boodschap voor hun studenten en collega’s. De boodschappen verschijnen op de Nationale Complimentendag op 1 maart 2021 op de verhalen van de hogeschool op de Facebook- en Instagrampagina’s.

Algemeen directeur doet er nog een toemaatje bij en speelt voor de eerste keer een toepasselijk liedje op gitaar in plaats van op mondharmonica.

Kippenren Let’s Tok Hasselt kan tien kippen huisvesten

Standaard

Na de Kippodroom in de Heilig-Hartwijk neemt Hasselt binnenkort een tweede kippenren Let’s Tok in het Stadspark CC Hasselt in gebruik. Bezielers achter het project zijn Hilde Stevens en Igor Foerier.

“In samenspraak met het stadsbestuur zullen ze samen met vrijwillige kippenknuffelaars uit zeven gezinnen zorgen via een beurtrol, aangereikt door de Koppodroom, voor het dagelijks onderhoud van maximum 10 kippen in de ren, die voldoende vrije loop krijgen binnen de nog aan te brengen omheining met cijferslot. Dagelijks moeten de kippen in en uit de ren kunnen, moeten ze worden gevoederd en van water voorzien en moet het kippenhok ook gereinigd worden,” aldus Hilde Stevens, die hoopt de sociale contacten tussen de wijkbewoners en parkbezoekers via Let’s Tok aan te moedigen. De legeieren mogen ze mee naar huis nemen.

Iedereen betaalt jaarlijks een soort lidgeld. Met dat geld bekostigt Let’s Tok de aankoop van eten en grondbedekking voor de kippen. In het eerste jaar zal Let’s Tok ook nog wel extra kosten hebben, want de stad voorziet enkel het hok, de rest moeten ze zelf bekostigen.

Ze krijgen niet alleen steun van het stadsbestuur, maar ook uit andere hoeken. “Voor onze kippenren Let’s Tok is er ook steun van het woonzorgcentrum Hogevijf Casterwijk, die via hun actie Let’s Bake met de verkoop van hun zelfgebakken gebakjes hun eigen knutselen te bekostigen en een financiële bijdrage te leveren aan Let’s Tok. Ook steun krijgen we via Let’s Go Urban, waarbij de achterzijde van het kippenhok wordt voorzien van toepasselijke graffiti. Tenslotte nemen we met Let’s Tok deel aan Let’s Clean It Up, waarbij we zwerfvuil in opdracht van het stadsbestuur inzamelen op toegewezen stukken van het openbaar domein, ook voor onze clubkas te spijzen,” sluit Hilde Stevens af.

Het glas werd alleszins geheven in aanwezigheid van alle betrokkenen, waarvan sommigen op een picknickdekentje zaten in het zonnetje, in afwachting op de komst van de eerste zes kippen van Aveve, die vanaf 3 maart 2021 hopelijk worden verlost van hun ophokplicht, waarna ze nog eens twee weken in quarantaine gaan, voordat ze worden losgelaten in de kippenren Let’s Tok.

https://www.facebook.com/LetsTokHasselt

https://www.instagram.com/letstokhasselt

Hasseltse Grote Markt telt nu drie persvuilbakken

Standaard

Het stadsbestuur gaat ook het rondslingerend zwerfvuil op de Grote Markt in Hasselt tegen na de heisa rond dit thema van KFC en ze hebben er recent twee persvuilbakken bijgeplaatst. Eentje stond al tegenover de Telenetwinkel. Een tweede is er bijgekomen aan de H-bank en de derde staat aan de zilverlinde ter hoogte van de Hoogstraat. Neem daarbij de twee kleinere rode vuilbakken aan KFC en een grotere grijze vuilcontainer aan Nespresso, dan moet dat toch wel voldoende zijn om de bezoekers en eters er hun afval in te deponeren en om zo de Grote Markt zwerfvuilvrij en proper te houden. In zo’n persvuilbak kan je het afval samenpersen, zodat er meer afval in gedeponeerd kan worden.