Werken voormalig pand Winson Watch Hasselt hervatten

Standaard

winson watch.jpg

Na maandenlange inactiviteit zijn de renovatiewerken hervat aan het voormalige pand van Winson Watch op de hoek van de Grote Markt en Maastrichterstraat in Hasselt. Het is begonnen met het ruimen van puin en afval in de winkel.

Advertenties

Werken fietslus Groene Boulevard tot 30 november 2018 ter hoogte van Century Hasselt

Standaard

fietslus 1

De fietslus op de Hasseltse Groene Boulevard wordt tussen 5 en 30 november 2018 tussen het Leopoldplein en Guffenslaan 10 aan Touring Verzekeringen aangelegd. Tijdens de werken worden voor de fietsers en voetgangers twee doorgangen voorzien.

Spooroverweg in Hasseltse Paalsteenstraat gesloten tot 9 november 2018 wegens werken

Standaard

paalsteenstraat overweg

Sinds zaterdag 13 oktober 2018 om 22 uur is de spooroverweg in de Paalsteenstraat tot vrijdag 9 november 2018 om 15 uur afgesloten  voor alle gemotoriseerd verkeer wegens werken aan spooraanpassing en nieuwe spoorinrichting en ter voorbereiding van de geplande vervanging van de spoorbrug over het Albertkanaal. Voetgangers en fietsers hebben tijdens de weekdagen wel doorgang. Voor en na de schooluren wordt extra toezicht voorzien, zodat leerlingen in alle veiligheid hun school bereiken.

Doorgaand verkeer komende uit noordelijke richting wordt via de Europalaan richting de Kempische Steenweg geleid, dat uit de Oude-Heidestraat via de Paalsteenstraat eveneens naar de Kempische Steenweg.

Om de hinder op het treinverkeer tot een minimum te beperken, voert Infrabel zowel overdag als ‘s nachts werkzaamheden uit. Dit kan geluidsoverlast veroorzaken.

Wegenwerken in Hasselt niet voltooid vòòr 14 oktober 2018, ofwel?

Standaard

Vòòr het einde van augustus 2018 was beloofd dat de aanleg van Overdemerstraat in Kuringen voltooid zou zijn met veiliger fietspaden voor schoolgaande jeugd, maar helaas is dat nog niet zo. Het rondpunt is wel al verhard met fietspaden, maar de Albertkanaalstraat richting Stokrooie en de Overdemerstraat richting kanaalbrug lijken bijlange nog niet af. De Gebrandestraat was in orde en daar is niets gebeurd. Ook de Rode Rokstraat ligt nog open. De bewoners van Kuringen-Heide zijn nog steeds genoodzaakt om rond te rijden, willen ze in het centrum van Kuringen geraken.

Ook de Hadewych- en Erasmuslaan ter hoogte van Vrije Freinetschool De Toverfluit en Hogevijf hebben nog steeds te kampen met onvoltooide heraanleg. Op zondag 14 oktober 2018 moeten bewoners van de Banneuxwijk onder andere gaan stemmen in Hogevijf.

Inmiddels zijn Hadewych- en Erasmuslaan geasfalteerd.

Onderonderbroken fietslus Groene Boulevard Hasselt verder aangelegd ter hoogte van van Veldeke

Standaard

FB_IMG_15358810603886696

Twee wekenlang tussen 3 en 14 september 2018 voert de aannemer in opdracht van de Afdeling Wegen en Verkeer werken uit om de weerszijden van het bestaande fietspad op de Thonissenlaan met elkaar te verbinden ter hoogte van het standbeeld van van Veldeke.

Daardoor is er geen gemotoriseerde verkeer mogelijk tussen de Dorpsstraat en de ventweg. Er zijn omleidingen voorzien.

https://wegenenverkeer.be/node/5024

Hasselts Dusartplein krijgt vanaf 1 september 2018 slimme oversteekplaats op zijn Japans

Standaard

Voor het begin van het nieuwe schooljaar begin september 2018 moet het gevaarlijke oversteekpunt van de Groene Boulevard en Boudewijnlaan ter hoogte van de bibliotheek omgevormd zijn tot een slimme oversteekplaats met 11 verkeerslichten en gescheiden vakken voor zwakke weggebruikers en gemotoriseerd vervoer over 7 zebrapaden, op zijn Japans wel te verstaan. Vanaf begin september 2018 is het dus veiliger oversteken voor zwakke weggebruikers en snorfietsen in groep geblazen, zodat de doorstroming van autoverkeer en Lijnbussen ook vlotter verloopt.

Maar daarvoor moeten we wel een maand verkeersellende erbij nemen, want vanaf 1 augustus 2018 wordt het autoverkeer een maand lang geknipt ter hoogte van de bibliotheek voor de herinrichtingswerken in drie fasen.

Tijdens fase 1 tot en met 10 augustus 2018 – uitgezonderd het weekend ertussen – is er een werfzone op de Boudewijnlaan richting Martelarenlaan voorzien. Enkel afslaand verkeer van de Groene Boulevard naar de Boudewijnlaan is dan mogelijk, evenals de afslag van de Badderijstraat naar de Martelarenlaan. Komende van de Boudewijnlaan is de Groene Boulevard niet bereikbaar.

Fase 2 is gepland tussen 13 en 23 augustus 2018, uitgezonderd het weekend ertussen. Voor het doorgaand verkeer geldt dan een onderbreking tussen de Maastrichterpoort en Boudewijnlaan met omleiding via de Maastrichtersteenweg. De werfzone op de Boudewijnlaan verhuist dan naar de andere kant, waardoor het verkeer naar de Martelarenlaan weer mogelijk wordt.

De afronding van de herinrichting met het aanbrengen van een okerkleurige verflaag op de oversteekplaatsen gebeurt tijdens twee werknachten in de laatste werkweek met voorziene omleiding voor het autoverkeer.

Tijdens de werken blijft de toegang tot de halte voor de Lijnbus op de Boudewijnlaan en de Dusartparking bereikbaar.

Spooroverweg Heerstraat Kermt tussen 25 mei 2018 en 8 juni 2018 afgesloten voor werken

Standaard

De spooroverweg in de Kermtse Heerstraat zal tussen 25 mei 2018 en 8 juni 2018 afgesloten zijn voor alle verkeer voor vernieuwingswerken van overweg met aansluitende wegenis van de Heerstraat. Gewerkt wordt er in weekends van 26 en 27 mei 2018 en 2 en 3 juni 2018, tijdens de nachten tussen 31 mei en 2 juni 2018 en overdag tijdens weekdagen tussen 4 en 8 juni 2018. Er is een aangeduide omleiding via de Nachtegalenstraat voorzien. Nog vragen? Bel Infrabel op 0800/55 000 of mail naar info.projecten@infrabel.be.