Filter Café Hasselt last volgende actie aan schoolpoort af, maar blijft waakzaam

Standaard

boomgaard 3

Filter Café Hasselt wou op donderdag 21 juni 2018 weer een ludieke actie ondernemen voor de schoolpoort in de Banneuxwijk, maar die lasten ze verrassend af.

“De mensen beginnen zich plots te gedragen aan meerdere scholen. Misschien hebben onze acties al zo veel aandacht gekregen dat men zich inhoudt. Afgelopen vrijdag stonden de voetpaden aan de VBS De Hazelaar in de Persoonstraat nog steeds vol auto’s, maar vanaf maandag 18 juni 2018 wordt dat afgesloten als schoolstraat ’s ochtens en ’s avonds,” aldus actievoerder Bernd Wijnants.

Aflasting is geen afvoering van de  acties. Filter Café Hasselt blijft streven naar een kindvriendelijke en verkeersveilige omgeving rond de schoolpoorten met propere lucht. Steun van ouders en schooldirecties stijgt. “Er komen mogelijk nog acties aan andere scholen, maar ik vermoed dat we er vooral in september staan. Als je dan meteen actie voert, kan je van slechte gewoontes misschien goede gewoontes maken.”

Advertenties

Greenpeace Limburg ijvert voor meer alternatieven voor stadsmobiliteit

Standaard

greenppeace limburg

Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseerde Greenpeace in een 9-tal steden een actie voor een andere mobiliteit in de stadskernen. Hiermee wilde deze organisatie onderstrepen dat de gevolgen van de emissies door het verkeer onderschat worden.

Een 3-tal jaren geleden ontstond er in Limburg een provinciale werking van Greenpeace, en een delegatie van deze kring nam het initiatief voor een actie in Hasselt. Ze wilde niet zozeer de autogebruiker culpabiliseren bij gebrek aan alternatieven, maar wel de beleidsmensen aansporen om de alternatieven te promoten, te verwezenlijken en te faciliteren. Voor sommige functies kan de elektrische wagen of bestelwagen een oplossing zijn – als er gekozen wordt voor zachte energie – maar anderzijds nemen elektrische voertuigen ook wel ruimte in. Het fietsverkeer kan zeker nog verder gepromoot worden. En ook het autodelen.

“Greenpeace wil niet alleen denken aan de stadsbewoner, maar ook aan de stadsbezoeker. En voor hem is het vaak erg moeilijk om met het openbaar vervoer tot in deze provinciehoofdplaats te geraken. Uiteraard moeten we als Limburgers alle politieke en niet-politieke krachten bundelen om hier verandering in te brengen. Op korte termijn kan een vlot parkeerbeleid buiten de stadskern en zeker aan het station, enig soelaas bieden”.

“Als we vinden dat de verbrandingsmotor zijn beste tijd gehad heeft, moeten we out of the box denken en inzetten op doenbare en liefst ook gezellige alternatieven zonder emissiegassen en fijnstof”,  is de boodschap van Greenpeace.

https://www.facebook.com/GreenpeaceLim

150 fietsers verzamelen in Hasselt voor aandacht voor meer verkeersveiligheid

Standaard

fietsfront 20

Het Hasseltse Fietsfront is op vrijdagavond 29 september 2017 erin geslaagd om 150 fietsers van alle leeftijden en jonge gezinnen op de been te brengen. Ze reden enthousiast met veel belgerinkel op een parcours binnen de Singel om terug de plaats van fietsers op de openbare weg op te eisen, te ijveren voor meer verkeersveiligheid voor deze zwakke weggebruikers en het wegwerken van gevaarlijke knelpunten voor de fietsers, bvb. op de Groene Boulevard, ondanks er sinds kort een fietsstraat ligt, waar velo’s voorrang hebben op koning auto, in de binnenstad.

Nogmaals Critical Mass op 29 september 2017 in Hasselt

Standaard

fietsstraat 5

Op vrijdag 29 september 2017 tussen 18 en 19u kan je meedoen aan de fietstocht Critical Mass doorheen het centrum, want met belgerinkel eisen de fietsers terug hun plaats op op de openbare weg, ondanks er al een fietsstraat bestaat in de stadskern. De verkeersveiligheid van de fietser moet een aandachtspunt blijven van de politiek en snellere actie ter verbetering van die veiligheid dringt zich dan ook op. Vertrek is gepland aan de Fietsbar in de Dorpsstraat. Kom jij ook?

Parkeren tijdens Virga Jesseommegang op 13 augustus 2017

Standaard

Zondag 13 augustus 2017 vanaf 15u de tweede Virga Jesseommegang plaatsvinden in
het centrum van Hasselt. De straten rond het parcours zullen vanaf 11u
verkeersvrij gemaakt worden. Vanaf 11u is de evenementenzone niet toegankelijk
voor gemotoriseerde voertuigen. De politie Limburg Regio Hoofdstad zal voertuigen die geparkeerd staan op de route van de ommegang laten takelen. In de overige straten van de evenementenzone mogen de voertuigen blijven staan.

De tweede ommegang van de Virga Jessefeesten op zondag 13 augustus 2017 legt, zoals gepland, een ander parcours af dan de eerste ommegang. Hierdoor wordt nu zondag ook de Stadsomvaart afgesloten. De toegang tot het Jessaziekenhuis, de spoeddiensten en de huisartsenwachtpost (Stadsomvaart 9) blijft echter gegarandeerd.

Er komt een omleiding via de Luikersteenweg, Lentestraat, Oude Luikerbaan en Albrecht Rodenbachstraat. Omleidingsborden vanaf de grote ring zullen mensen de weg wijzen. Ook zullen parkeerwachters van het ziekenhuis in de nabije omgeving van het ziekenhuis de weg wijzen.

Fietsers en voetgangers kunnen wel in en uit de evenementenzone. Er is een bewaakte fietsenstalling voorzien in de Congostraat.

Tussen 11 en 20u sluiten de parkings binnen de evenementenzone. De
ondergrondse parkings worden hermetisch afgesloten tijdens de ommegang. Dit wil
zeggen dat de parking ook te voet niet te betreden is. De parking kan dan ook niet meer verlaten worden. De volgende parkings zullen zondag 13 augustus vanaf 11.00 uur afgesloten worden: parking Dusart (boven- en ondergronds), Luikerpoort, TT,
Vildersstraat, Kapermolen (Elfde-Linie).

Bezoekers kunnen parkeren op de IKEA-parking. Vanaf 12.00 uur tot 21.00 uur rijden pendelbusen tussen de parking en het centrum. Meer informatie over de bussen en haltes vind je https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/16901_virga_jessefeesten.

Tijdens de dagen van de ommegangen zijn er taxistandplaatsen aan het station, op de Kolenkaai, op de Koning Boudewijnlaan en aan de Sint-Truiderbrug.
Het parcours wisselt per ommegang. Kijk op de website van de Stad Hasselt
http://www.hasselt.be/nl/virgajesse om te zien in welke straten op welke dagen een
parkeerverbod geldt en welke parkings toegankelijk zijn.

http://www.politielrh.be

POLL: Vlotter verkeer tussen Hasselt en Houthalen sinds start werken aan Philipsbrug?

Standaard

Vanuit heel wat hoeken krijgen we positieve feeds dat er minder files zijn en het verkeer vlotter verloopt tussen de belangrijke Noord-Zuidas tussen Hasselt en Houthalen, ook in de spitsuren. Is dat de Focuslezers ook opgevallen bij het gebruik van die verkeersas of is de realiteit anders. Graag peilen we daar even naar via deze poll. Zo ja, hoe komt dat? 

Dynamisch verkeersmanagementsysteem maakt Hasselt vlotter bereikbaar

Standaard

bord

Hasselt moet bereikbaar blijven, ook met de wagen. Daarom implementeert de stad Hasselt een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dat systeem moet bezoekers in real time informeren over de reistijden, dichtstbijzijnde parkings alsook de bezettingsgraad van die parkings. Op de Singel en de invalswegen binnen de Singel worden vanaf eind juni 2017 op een aantal strategische plaatsen 34 elektronische parkeer- en routeverwijsborden geïnstalleerd in 175 dagen. Be-Mobile blijft 10 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van soft- en hardware. Goed nieuws voor de 30% automobilisten op zoek naar een vrije parkeerplaats in de binnenstad.

Met behulp van dit systeem wil het stadsbestuur een heuse mentaliteitswijziging teweegbrengen bij al wie Hasselt bezoekt, waardoor de Singel is aangewezen als verdeelweg voor het gemotoriseerde verkeer en niet langer via de Groene Boulevard. Via een door de leverancier geïnstalleerd meetsysteem op basis van ‘floating car data’ – dat zijn verzamelde gegevens over verkeersbewegingen via de gps-systemen en systemen van track & trace op Lijnbussen – worden bestuurders geïnformeerd over reistijden, mogelijke verkeersopstoppingen, de kortste route naar hun bestemming of de dichtstbijzijnde parking.

Sensoren op parkeerplaatsen

“Deze borden worden aangevuld met een reeks semi-variabele parkeerverwijsborden bestaande uit deels vaste tekst, zoals naburige parkingnamen van naburige parkings , en zijn ook deels dynamisch. Dat dynamische deel duidt het aantal beschikbare parkeerplaatsen aan op de betrokken parking. Ook hiervoor gebruiken ze real time data, verzameld door indicatieve lussen aan de in- en uitgangen van de parkeerterreinen, welke de hoeveelheid van in- en uitrijdende wagens registreert. Bij parkings die geen in- en uitrit hebben, zorgen sensoren op elke parkeerplaats voor de registratie aan de hand van infraroodstraling en een magnetisch veld of de plaats bezet is of niet. Voorlopig worden parkeerplaatsen onder stadsbeheer uitgerust met sensoren. Ook de privéparkings van het Jessaziekenhuis en de Grenslandhallen tonen interesse om mee in te stappen in het slimme systeem.

Om de bezoeker naar de parkeerplaatsen te leiden, wordt de binnenstad opgedeeld in vier delen: Dusart, Jessa, Blauwe Boulevard en Station. Binnen elk deel is er een parkeerroute, waarlangs je alle parkeerterreinen binnen die zone passeert. De elektronische parkeer- en routeverwijsborden op en binnen de Singel verwijzen naar die routes.

Het stadsbestuur wil ook de meetgegevens over de verkeerscirculaties en parkeerdruk publiekelijk delen, opdat er apps via privé-initiatief op de markt kunnen komen.

http://www.hasselt.be