Dynamisch verkeersmanagementsysteem maakt Hasselt vlotter bereikbaar

Standaard

bord

Hasselt moet bereikbaar blijven, ook met de wagen. Daarom implementeert de stad Hasselt een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dat systeem moet bezoekers in real time informeren over de reistijden, dichtstbijzijnde parkings alsook de bezettingsgraad van die parkings. Op de Singel en de invalswegen binnen de Singel worden vanaf eind juni 2017 op een aantal strategische plaatsen 34 elektronische parkeer- en routeverwijsborden geïnstalleerd in 175 dagen. Be-Mobile blijft 10 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van soft- en hardware. Goed nieuws voor de 30% automobilisten op zoek naar een vrije parkeerplaats in de binnenstad.

Met behulp van dit systeem wil het stadsbestuur een heuse mentaliteitswijziging teweegbrengen bij al wie Hasselt bezoekt, waardoor de Singel is aangewezen als verdeelweg voor het gemotoriseerde verkeer en niet langer via de Groene Boulevard. Via een door de leverancier geïnstalleerd meetsysteem op basis van ‘floating car data’ – dat zijn verzamelde gegevens over verkeersbewegingen via de gps-systemen en systemen van track & trace op Lijnbussen – worden bestuurders geïnformeerd over reistijden, mogelijke verkeersopstoppingen, de kortste route naar hun bestemming of de dichtstbijzijnde parking.

Sensoren op parkeerplaatsen

“Deze borden worden aangevuld met een reeks semi-variabele parkeerverwijsborden bestaande uit deels vaste tekst, zoals naburige parkingnamen van naburige parkings , en zijn ook deels dynamisch. Dat dynamische deel duidt het aantal beschikbare parkeerplaatsen aan op de betrokken parking. Ook hiervoor gebruiken ze real time data, verzameld door indicatieve lussen aan de in- en uitgangen van de parkeerterreinen, welke de hoeveelheid van in- en uitrijdende wagens registreert. Bij parkings die geen in- en uitrit hebben, zorgen sensoren op elke parkeerplaats voor de registratie aan de hand van infraroodstraling en een magnetisch veld of de plaats bezet is of niet. Voorlopig worden parkeerplaatsen onder stadsbeheer uitgerust met sensoren. Ook de privéparkings van het Jessaziekenhuis en de Grenslandhallen tonen interesse om mee in te stappen in het slimme systeem.

Om de bezoeker naar de parkeerplaatsen te leiden, wordt de binnenstad opgedeeld in vier delen: Dusart, Jessa, Blauwe Boulevard en Station. Binnen elk deel is er een parkeerroute, waarlangs je alle parkeerterreinen binnen die zone passeert. De elektronische parkeer- en routeverwijsborden op en binnen de Singel verwijzen naar die routes.

Het stadsbestuur wil ook de meetgegevens over de verkeerscirculaties en parkeerdruk publiekelijk delen, opdat er apps via privé-initiatief op de markt kunnen komen.

http://www.hasselt.be

Heropwaardering Berkenshoutpad kan Godsheide meer verkeersveilig maken

Standaard

Op donderdag 9 maart 2017 kwamen meer dan 150 Godsheidenaren luisteren naar de 14 engagementen, bereikt in een akkoord tussen de Unie Godsheide, het stadsbestuur en projectontwikkelaars Vestio en Kolmont. Na de voltooiing van de twee woonuitbreidingsgebieden moet het centrum van Godsheide leefbaar, verkeersveilig en toegankelijk blijven. Eén zaak werd over het hoofd gezien: de heropwaardering van het Berkenshoutpad. Dat is een trage weg die al in de 16de eeuw in gebruik was, maar de laatste jaren er onderkomen bijligt. Dit pad kan best gebruikt worden door fietsers en voetgangers met de korte verbinding tussen de Tuikabelbrug en Kleinstraat naar het centrum. De heropenstelling ervan kan de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker alleen maar ten goede komen.  

Veilig naar school op 1 september 2016

Standaard

Op 1 september 2016 begint het nieuwe schooljaar en dat laat zich ook voelen op de weg. Veel kinderen, jongeren en hun ouders begeven zich na twee maanden vakantie opnieuw in het dagelijkse verkeer. Dat is zowel aanpassen voor de voetgangers en fietsers maar evenzeer voor de andere weggebruikers. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad neemt dit jaar opnieuw verschillende maatregelen om het schoolverkeer in de verschillende gemeenten zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Tijdens de maand september 2016 schenkt de politie, in het kader van de provinciaal gecoördineerde thema-actie, extra aandacht aan het schoolgaand verkeer.

Op 1 september 2016 start ook de campagne rond veilig schoolverkeer. Op de achterruit van al onze politievoertuigen kleeft een sticker met de boodschap: “Hou fiets-, voet- en zebrapad in de gaten en kijk extra uit voor jonge weggebruikers”.

Bovendien wordt in elke gemeente deze boodschap ook bekendgemaakt via preventiezuilen.

Automobilisten worden gewezen op het drukke schoolverkeer en aangemaand om hun rijgedrag hieraan aan te passen.

Een overzicht van de genomen veiligheidsmaatregelen

  • Zoals elk jaar zullen de wijkinspecteurs het hele schooljaar lang aan het begin en het einde van de schooltijd postvatten aan de scholen in hun wijk. Zij zullen overtreders aanspreken en beboeten. Daarnaast zijn ze voor iedereen makkelijk aanspreekbaar.
  • In september 2016 vatten politiemensen voor en na schooltijd post op belangrijke plekken in de politiezone waar veel schoolgaand verkeer passeert. Tijdens de eerste week van september treden zij eerder sensibiliserend en informerend op. Daarna zullen zij indien nodig verbaliseren.
  • Alle leerlingen van het eerste leerjaar krijgen een fluorescerend boekentaslabel. Op deze manier zijn zij beter zichtbaar in het verkeer. Op het label staan bovendien enkele goede tips!

De komende maand controleert de lokale politie Limburg Regio Hoofdstad in de schoolomgevingen intensief op onder andere het dragen van de veiligheidsgordel, parkeren en snelheid. De jongeren zelf kunnen onderworpen worden aan een controle van hun (brom)fiets of aangesproken worden op hun rijgedrag.”Samen met de gemeenten, de scholen en de ouders willen wij ervoor zorgen dat elk kind na elke schooldag opnieuw veilig en wel thuis aankomt,” besluit korpschef Philip Pirard.

http://www.politielrh.be

Omleiding van verkeer voor succesvol Pukkelpop 2016 is nog maar voorproefje

Standaard

Chokri mag terecht glunderen voor het succes van Pukkelpop 2016 met 180.000 bezoekers, wel 18.000 minder dan in 2015 door het afhaken van vele trouwe pukkelpoppers wegens een volgens hen zwakke affiche. Handelaars en automobilisten zijn ook tevreden, wanneer de omleiding op zondag 21 augustus 2016 om 16u wordt opgeheven. Moeilijke bereikbaarheid van lokale handelaars en lang aanschuiven tijdens spitsuren met onder andere slechte omleidingsaanduiding zijn grote ongemakken die de getroffenen moesten ontberen. In de Hasseltse stadskern waren ook minder shoppers present. De omleiding is alvast een voorproefje voor wanneer de brug over het Albertkanaal – een cruciaal knooppunt op de zo belangrijke Noord-Zuidverbinding voor de Limburgse bevolking en economie – voor zes weken wordt afgesloten voor alle verkeer door werken voor de verhoging ervan om scheepvaart met vier lagen containers mogelijk te maken. Dan kan het verkeer worden omgeleid via de E313 en 314, de Genkse Westerring, de Hasseltse sluis of door het al zo geplaagde centrum van Kuringen om Hasselt te bereiken. We hopen alvast dat de nodige slimme maatregelen worden genomen door de verschillende overheden om de overlast voor bevolking en plaatselijke economie zoveel mogelijk te vrijwaren!!!

Autoverkeer stopt voor Urban Trail Hasselt 2016

Standaard

3.000 lopers betaalden elk 25 of 30 euro om deel te nemen aan de eerste Urban Trail Hasselt door al dan niet openbare gebouwen op de zonnige maandagvoormiddag 16 mei 2016. In vijf waves vanaf 9u met telkens een tussenruimte van 20 minuten werd gestart in de Hasseltse Vildersstraat om na 10,3km te eindigen in de binnenstraat van PXL Congress. Volgens schepen Karolien Mondelaers vond de meest verrassende doortocht blijkbaar plaats in het Holiday Inn Hotel, waar in de gepasseerde hotelkamer nog een koppel in bed lag. Het autoverkeer werd overal tegengehouden door politie en seingevers voor de passerende lopers. Dat leidde soms tot enkele files voor automobilisten die niet goed wisten, wat er gaande was. Na de laatste loper werden nadars en linten opgeruimd om het verkeer weer te normaliseren. Een gedeelte van de opbrengst van de Urban Trail Hasselt gaat naar Plan België.

Zo kan het dus ook: rustig doorgaand verkeer op wegen van en naar Ikea Hasselt

Standaard

ikea 111

De drukte op de wegen van en naar Ikea Hasselt lijkt vlot te gaan, ook op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari 2016. Ook het inrijden langs de slagboom in de Biezenstraat verloopt zonder problemen.
ikea 112
Sinds vrijdag 12 februari 2016 functioneren de verkeerslichten in de nabijheid van de Ikeasite op betere software. De parking parking van Ikea stond goed vol, hetgeen betekent dat er wel degelijk veel shoppers aan het winkelen waren. De parkeerwachters deden hun best, want alles verloopt daar op wieltjes. 
ikea 113
Ook zijn de buurtbewoners opgetogen over de permanente aanwezigheid van de mensen van de Afdeling Wegen en Verkeer op het probleempunt.  Zij verzamelen gegevens rond de doorstroming van het verkeer en kunnen ingrijpen indien nodig. Het geeft een geruststellend gevoel zeker in deze beginfase. Op zondag 14 februari 2016 mag het personeel van Ikea genieten van hun langverwachte eerste vrije zondag.

Oplossingen voor verkeerschaos bij zeer drukke dagen bij Ikea Hasselt liggen niet voor hand

Standaard

ikea a6De verkeersinfarcten bij zeer druk inkomend en uitgaand verkeer op de wegen naar Ikea Hasselt en N80 waren overweldigend tijdens het eerste weekend na de opening van de vestiging. Iedereen wou op hetzelfde moment op dezelfde route op dezelfde plaats zijn, zij het op de parking of zij het aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Biezenstraat en N80. Neem daarbij nog eens opstopping door een wagen in panne, de verkeerde aanduiding op GPS voor uit te rijden, het zoeken naar de juiste afstelling van de verkeerslichten door technici, dan krijg je uiteraard ernstige doorstromingssproblemen voor inkomend en uitgaand verkeer op de parallelweg met de E313 met telkens één rijstrook. Zelfs de Lijnbussen moeten in file aanschuiven bij het overige autoverkeer, daar waar het toch wel wenselijk was dat een aparte busstrook aanwezig zou zijn. Enkel te voet en per fiets of motorfiets is het woonhuiswarenhuis goed bereikbaar bij files.

Het openen van de slagboom in de Biezenstraat voor door de GPS verkeerd gereden voertuigen is uit den boze, wegens goede afspraken met de buren. De Oude Truierbaan openstellen brengt ook het nodige sluikverkeer met zich mee, want voor wagens die de E313 willen bereiken, is dat gewoon een ommetje met de nodige file aan het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en N80 tot gevolg.

De filevorming van de inkomende doorstroming wordt hoofdzakelijk bepaald door wagens op zoek naar één van de 1400 beschikbare parkeerplaatsen. Het aanschuiven naar de verkeerslichten aan de N80 met een passage van een twaalftal wagens per keer groen licht, wordt gekenmerkt door de juiste verkeerslichtenafstelling. Die lichten zijn ook verbonden met camera’s op de nabije kruispunten, waar ze de verkeersdoorstroming tellen en doorsturen naar die op het kruispunt van de N80.

Het lijkt ons misschien slim om de parallelweg naar de N80 te voorzien van twee smallere rijstroken in plaats van één, als dat mogelijk is. Ook het verlengen van de twee rijstroken naar links voor het verkeerslicht samen een lichtenafstelling kan de doorstroming doen vlotten bij grote drukte. Uiteraard moet men dan kijken of er nog auto’s bij kunnen in de twee rijen op de N80 richting E313.

Wat ook een mogelijke oplossing is, is het uitgaand verkeer uit te leiden via een nog aan te leggen weg achter Ikea Hasselt naar de Runksterkiezel. Zo kan het verkeer via de Runksterkiezel en Runkstersteenweg naar Stevoort rijden om via de Stevoortse Kiezel de Kuringersteenweg met een oprit van de E313 te bereiken. OF op de Runksterkiezel naar rechts de autostradebrug over en dan via de Roesel-, Veld- en Schampbergstraat ook de Kuringersteenweg bereiken. Beide routes zorgen wel voor het nodige sluikverkeer.

De inkomende doorstroming kan in de toekomst nog groter worden, wanneer de 5.000m² bij te bouwen retail op de Ikeasite één keer in gebruik wordt genomen met wagens op zoek naar een parkeerplaats bij drukke Ikeadagen. Dan wordt de parkeerdruk groter. Of de voorziene 1400 parkeerplaatsen dan voldoende zijn, valt af te wachten.