Hasseltse Begijnhofsite behoudt openbaar karakter na cruciale vergadering tussen provincie, stadsbestuur en UHasselt

Standaard

begijnhof-2

De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck heeft op woensdagavond 15 november 2017 de bemiddelingsrol op zich genomen om een doorbraak te forceren in het netelige dossier over de herbestemming van de site van het Begijnhof tussen UHasselt, het stadsbestuur en deputé Philtjens (Open Vld). UHasselt zorgt voor de invulling van ruimte voor hun architectuurstudenten en academische residenties. Er moet een zeer grondige renovatie op alle niveaus van de site gebeuren. Het Begijnhof behoudt zijn publiek karakter en dient vooral als toevoeging van een belangrijke groene long tot de Hasseltse binnenstad zonder nieuwbouw. En tenslotte dient de kerkruïne heropgewaardeerd te worden en functioneel te worden gemaakt binnen de site. UHasselt kan het Begijnhof kopen en opdracht geven voor restauratie met de financiële hulp van provincie en stadsbestuur. Maar het bedrag van die financiële ondersteuning zal bekomen worden na een verfijning van de haalbaarheidsstudie. In het voorjaar 2018 verwachten we meer nieuws over de ontwikkeling en herbestemming van het Hasselts Begijnhof.

Advertenties

D-Day voor bestemming Hasselts Begijnhof op 15 november 2017

Standaard

begijnhof-1

Op woensdagavond 15 november 2017 staat er een belangrijke vergadering op de agenda over de herbestemming van het Hasselts Begijnhof. Op een geheime plaats wordt vergaderd tussen het Hasselts stadsbestuur, bestendig afgevaardigde Igor Philtjens  (Open Vld) en UHasselt. UHasselt wou de huisjes en de ruimte van de inkompoort van het Begijnhof kopen en zelf renoveren en zorgen voor een openbare en deels universiteitsgerichte invulling, maar dat feestje ging niet door, wegens het ontbreken van de juiste wettelijke qualificatie. Inmiddels werd een petitie van bezorgde burgers over het behoud van het openbaar karakter en groene long zonder nieuwbouw overhandigd aan Philtjens. De verwarrende communicatie van Philtjens achteraf over de al dan niet mogelijke nieuwbouw met inperking van de groene long en inbreng van de privé deed UHasselt bedanken voor de invulling, zodat de herbestemming van de site in een malaise verzonk. De Vlaamse Bouwheer heeft dan op zijn manier een bemiddelende rol op zich genomen om het ontspoorde dossier terug op de rails te krijgen. Zo is er op woensdagavond 15 november 2017 een nieuwe vergadering gepland tussen de actoren van het stadsbestuur, UHasselt en Philtjens. Of er een doorbraak komt in dit begijnhofdossier, daarvoor moeten er compromissen worden afgesloten.

Toekomstige interieurarchitecten reiken kritische oplossing aan voor historische kader van gruweldaden aan monument Koning Leopold 2 in Hasselt

Standaard

koning leopold 2

Tussen maandag 6 november 2017 en maandag 10 december 2017 loopt in het KultuurHuis De Tijd Hervonden een toonmoment van de masteropleiding Binnenhuisarchitectuur aan de UHasselt.

Naar aanleiding van recente discussie in de pers over de aanwezigheid in de openbare ruimte van personen die donkere bladzijden in onze geschiedenis hebben gevuld, komt de vraag of men de referenties aan deze personen ongenuanceerd kan behouden dan wel dat men ze moet verwijderen. In concreto werd er verwezen naar straatnamen en publieke beelden van personen als Cyriel Verschaeve en Leopold II.

De masteropleiding kreeg de opdracht om het monument van Leopold II, aan het Kolonel Dusartplein  te Hasselt aan een kritische evaluatie te onderwerpen en hier een architecturale oplossing aan te reiken. En die oplossing valt te bewonderen in KultuurHuis De Tijd Hervonden in de Witte Nonnenstraat in Hasselt.

http://www.detijdhervonden.be

Colloquium over gemeentelijk fusieproces op 18 oktober 2017 in Oude Gevangenis Hasselt

Standaard

de cooperatieve courant

Op woensdag 18 oktober 2017 tussen 14 en 17u vindt het colloquium over het gemeentelijk fusieproces plaats in de Oude Gevangenis. Aanleiding tot dit colloquium is het verschenen artikel over gemeentefusies in het digitale tijdschrift De Coöperatieve Courant, dat de bijeenkomst ook organiseert in samenwerking met UHasselt. Het artikel wil bijdragen tot de denkoefening voor een fusie van alle Limburgse gemeenten tot één grote stad, bijvoorbeeld Loon.

Tijdens het colloquium wordt dieper ingegaan op het verloop van al dan niet grote fusies tussen gemeenten, de verschillen met de grote fusieoperatie in 1976-1977 en de manier waarop de burger kan participeren in het beleid bij een fusie en na een fusie. Professoren Ackaert van UHasselt en De Rynck van UGent, doctorandus Keunen en OCMW-secretaris Kupers van de stad Gent nemen deel aan de debatten.

De toegang is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk tot 13 oktober 2017 op de-cooperatieve@telenet.be of op 011/75 89 02.

http://www.decooperatieve.be

Meer dan 800.000 euro van Kom op tegen Kanker voor kankeronderzoek UHasselt, Jessa en ZOL

Standaard

Kom op tegen Kanker schenkt 833.064 euro aan het Limburg Clinical Research Program (UHasselt, Jessa Ziekenhuis Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg Genk) om verdere stappen te kunnen zetten in zijn kankeronderzoek. Deze financiering geeft een flinke boost aan het kankeronderzoek binnen het Limburgse samenwerkingsverband. Kom op tegen Kanker maakt concreet geld vrij voor twee grote onderzoeksprojecten die over een periode van telkens vier jaar lopen. Het betreft twee onderzoeksprojecten die bijdragen aan betere diagnose en behandeling van het bijzonder long- en borstkanker.

Medisch maatwerk

Prof. Dr. Michiel Thomeer (ZOL/UHasselt) en zijn teamleden krijgen 436.932 euro voor onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling van longkanker. “Met dit project spelen we in op de grote nood bij patiënten aan de meest gepaste behandeling. Medisch maatwerk is erg belangrijk om patiënten, zowel tijdens als na de behandeling, een beter leven te geven”, aldus professor Thomeer.

Maar zo’n gepersonaliseerde behandeling staat of valt met de aanwezigheid van bruikbare biomerkers – stoffen in het bloed die de aanwezigheid van ziekten verraden en/of aankondigen. “Met een biomerker die kan voorspellen of een patiënt binnen het jaar na een operatie hervalt, zou je een zinloze, risicovolle en dure operatieve ingreep kunnen vermijden.”

In dit onderzoeksproject willen de UHasselt/ZOL-onderzoekers bewijzen dat het stofwisselingsprofiel uit een bloedstaal – genomen vóór de operatie – het herval voorspelt van een patiënt die een volledige verwijdering van de longkanker heeft ondergaan. “Daarnaast willen we achterhalen of ook het verschiltussen het stofwisselingsprofiel vóór en ná de heelkundige ingreep, voorspellend werkt.” Aan het onderzoek zullen 200 patiënten deelnemen.

Levenskwaliteit

Het onderzoek geleid door prof. Dr. Jeroen Mebis (Jessa/UHasselt) focust op de vraag of low-level lichttherapie (LLLT) radiodermatitis kan voorkomen bij patiënten met borstkanker en hoofd-halskanker. Radiodermitis is een jeukende en/of pijnlijke huidreactie die erg lijkt op een brandwonde en nefast is voor de levenskwaliteit – zelfs kleine handelingen (handen wassen bijvoorbeeld) worden moeilijk. Soms moeten kankerpatiënten hun radiotherapie zelfs onderbreken vanwege de aandoening.

Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor een algemeen aanvaarde behandeling voor radiodermitis. Onderzoekers van Jessa, Limburgs Oncologisch Centrum en UHasselt toonden al aan dat LLLT de verergering van huidreacties bij borstkankerpatiënten na radiotherapie, tegengaat. Professor Mebis: “LLLT werkt met rood en/of infraroodlicht en wordt gebruikt in onder meer de tandheelkunde, neurologie en dermatologie. Het is ook erg effectief bij de behandeling van ontstoken mondslijmvlies, een bekende nevenwerking van chemotherapie.”

Met dit project hopen ze bij te dragen aan een hogere levenskwaliteit van de patiënt. “Een betere techniek zal het aantal onderbrekingen van radiotherapie door huidreacties bovendien doen dalen – en, dus, het slaagpercentage van die therapie laten stijgen. Bovenal zal de patiënt, dankzij de nieuwe therapie met LLLT, de kankerbehandeling beter kunnen verdragen.” Voor deze studie onder leiding van prof. Dr. Mebis, waarin 380 patiënten zullen opgenomen worden, maakt Kom op tegen Kanker 396.132 euro vrij.

Boost voor Limburgs samenwerkingsverband

“Deze financiële steun is een flinke opsteker voor het nog steeds jonge samenwerkingsverband tussen de UHasselt en de Limburgse ziekenhuizen Jessa en ZOL. Met deze samenwerking willen de partners wetenschappelijke expertise versterken die ten goede komt aan de patiënten in de regio. Het LCRP is belangrijk voor de Limburgse kenniseconomie en kreeg om die reden belangrijk steun vanuit SALK (het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat)”, zegt Erik Gerits, Gedeputeerde voor Economie van de Provincie Limburg. 

Kom op tegen Kanker: steun aan onderzoek met directe impact voor patiënt

Marc Michils, directeur Kom op tegen Kanker: “Kom op tegen Kanker steunt de twee onderzoeksprojecten van het Limburg Clinical Research Program, omdat ze aansluiten bij onze visie. Het gaat om onderzoek dat op een relatief korte termijn bijdraagt aan de levenskwaliteit en de overlevingskansen van kankerpatiënten. Die directe impact op de patiënt is voor ons cruciaal om onze steun te verlenen.”

http://www.uhasselt.be

http://www.zol.be

http://www.jessazh.be

UHasselt-mobiliteitswetenschappers winnen AXA Award 2017

Standaard

uhasselt mobiliteit

Dennis Jongen en Nora Reinolsmann gingen als kersverse UHasselt-masters in de mobiliteitswetenschappen niet enkel naar huis met een diploma, maar ook met de ‘AXA Award 2017’. Die prijs bekroont elk jaar de beste masterproeven over verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid.

De pas afgestudeerde UHasselt-studenten kregen de award tijdens de proclamatieviering op campus Diepenbeek, waarna ze de deuren van de universiteit definitief achter zich dichttrokken.

Kwaliteit van voorzieningen aan stations en haltes

In zijn masterproef focuste Dennis Jongen op zgn. overstappunten – plaatsen waarbij passagiers van vervoerswijze wisselen en op openbaar vervoer overstappen (zoals stations en haltes van bus, tram en metro). “Zulke goed uitgeruste punten – met onder meer overdekte wachtruimtes, voldoende parkeerplaatsen en eetgelegenheden – kunnen openbaar vervoer aantrekkelijker maken”, aldus Dennis Jongen. Maar waarom zijn bepaalde voorzieningen op sommige locaties niet in orde? En wat zijn de valkuilen bij het verbeteren van zulke plekken? Om antwoord te vinden op onder meer deze vragen, trok de masterstudent naar tien overstappunten in Nederland.

Vroegtijdig detecteren van agressief rijgedrag

Ondanks allerhande campagnes blijft het verkeer doodsoorzaak nummer één bij jongeren tussen 20 en 24 jaar. Voor haar masterproef onderzocht Nora Reinolsmann een nieuwe methode om agressief rijgedrag bij jongeren te meten. “Deelnemers moesten eerst een reeks vragen beantwoorden over situaties die ons tijdens het autorijden boos maken – zoals zigzaggende chauffeurs. Daarna moesten ze via een computertest agressieve woorden (‘vloeken’, ‘bumperkleven’…) beoordelen als positief of negatief. Die resultaten werden dan vergeleken.” De methode is een eerste, succesvolle stap naar het vroegtijdig detecteren van agressief – en later ook risicovol – rijgedrag. Interessant voor autoverzekeraars en/of rijscholen”, aldus de masterstudente.

http://www.uhasselt.be

UHasselt krijgt geen garanties om heel Hasselts Begijnhof te kopen en om zelf op te treden als bouwheer

Standaard

begijnhof-1

UHasselt trekt zich terug uit de procedure om het Hasselts Begijnhof te kopen voor 1,5 miljoen euro, aangezien ze geen garanties kunnen krijgen van de Provincie Limburg om de hele begijnhofsite te verwerven en de universiteit met zijn architecturele ervaring binnen de instelling geen bouwheer mag zijn voor de renovatie van de site, ondanks ze een de bevoorrechte partner van het Hasselts stadsbestuur en provinciebestuur voor de niet-private en niet-commerciële invulling van de site.

De Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck heeft echter op donderdag 22 juni 2017 het akkoord ondertekend voor de organisatie van een ontwerpwedstrijd om de beste designer met een plan voor de ontwikkeling en herwaardering van het onroerend goed met een grote erfgoedwaarde van het Hasseltse Begijnhof aan te duiden, dat een publieke functie blijft behouden. De integratie in het stadsweefsel en het inpassen van de nabijgelegen culturele actoren – zoals Z33 en Jenevermuseum – zijn hierin zeer belangrijk. Stadsbestuur en provincie dienen daarom een plan van aanpak in bij de Vlaamse Bouwmeester. Voor beide instellingen blijft UHasselt de preferentiële partner voor de onderwijsinvulling van de site.