Colloquium over gemeentelijk fusieproces op 18 oktober 2017 in Oude Gevangenis Hasselt

Standaard

de cooperatieve courant

Op woensdag 18 oktober 2017 tussen 14 en 17u vindt het colloquium over het gemeentelijk fusieproces plaats in de Oude Gevangenis. Aanleiding tot dit colloquium is het verschenen artikel over gemeentefusies in het digitale tijdschrift De Coöperatieve Courant, dat de bijeenkomst ook organiseert in samenwerking met UHasselt. Het artikel wil bijdragen tot de denkoefening voor een fusie van alle Limburgse gemeenten tot één grote stad, bijvoorbeeld Loon.

Tijdens het colloquium wordt dieper ingegaan op het verloop van al dan niet grote fusies tussen gemeenten, de verschillen met de grote fusieoperatie in 1976-1977 en de manier waarop de burger kan participeren in het beleid bij een fusie en na een fusie. Professoren Ackaert van UHasselt en De Rynck van UGent, doctorandus Keunen en OCMW-secretaris Kupers van de stad Gent nemen deel aan de debatten.

De toegang is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk tot 13 oktober 2017 op de-cooperatieve@telenet.be of op 011/75 89 02.

http://www.decooperatieve.be

Advertenties

Meer dan 800.000 euro van Kom op tegen Kanker voor kankeronderzoek UHasselt, Jessa en ZOL

Standaard

Kom op tegen Kanker schenkt 833.064 euro aan het Limburg Clinical Research Program (UHasselt, Jessa Ziekenhuis Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg Genk) om verdere stappen te kunnen zetten in zijn kankeronderzoek. Deze financiering geeft een flinke boost aan het kankeronderzoek binnen het Limburgse samenwerkingsverband. Kom op tegen Kanker maakt concreet geld vrij voor twee grote onderzoeksprojecten die over een periode van telkens vier jaar lopen. Het betreft twee onderzoeksprojecten die bijdragen aan betere diagnose en behandeling van het bijzonder long- en borstkanker.

Medisch maatwerk

Prof. Dr. Michiel Thomeer (ZOL/UHasselt) en zijn teamleden krijgen 436.932 euro voor onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling van longkanker. “Met dit project spelen we in op de grote nood bij patiënten aan de meest gepaste behandeling. Medisch maatwerk is erg belangrijk om patiënten, zowel tijdens als na de behandeling, een beter leven te geven”, aldus professor Thomeer.

Maar zo’n gepersonaliseerde behandeling staat of valt met de aanwezigheid van bruikbare biomerkers – stoffen in het bloed die de aanwezigheid van ziekten verraden en/of aankondigen. “Met een biomerker die kan voorspellen of een patiënt binnen het jaar na een operatie hervalt, zou je een zinloze, risicovolle en dure operatieve ingreep kunnen vermijden.”

In dit onderzoeksproject willen de UHasselt/ZOL-onderzoekers bewijzen dat het stofwisselingsprofiel uit een bloedstaal – genomen vóór de operatie – het herval voorspelt van een patiënt die een volledige verwijdering van de longkanker heeft ondergaan. “Daarnaast willen we achterhalen of ook het verschiltussen het stofwisselingsprofiel vóór en ná de heelkundige ingreep, voorspellend werkt.” Aan het onderzoek zullen 200 patiënten deelnemen.

Levenskwaliteit

Het onderzoek geleid door prof. Dr. Jeroen Mebis (Jessa/UHasselt) focust op de vraag of low-level lichttherapie (LLLT) radiodermatitis kan voorkomen bij patiënten met borstkanker en hoofd-halskanker. Radiodermitis is een jeukende en/of pijnlijke huidreactie die erg lijkt op een brandwonde en nefast is voor de levenskwaliteit – zelfs kleine handelingen (handen wassen bijvoorbeeld) worden moeilijk. Soms moeten kankerpatiënten hun radiotherapie zelfs onderbreken vanwege de aandoening.

Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor een algemeen aanvaarde behandeling voor radiodermitis. Onderzoekers van Jessa, Limburgs Oncologisch Centrum en UHasselt toonden al aan dat LLLT de verergering van huidreacties bij borstkankerpatiënten na radiotherapie, tegengaat. Professor Mebis: “LLLT werkt met rood en/of infraroodlicht en wordt gebruikt in onder meer de tandheelkunde, neurologie en dermatologie. Het is ook erg effectief bij de behandeling van ontstoken mondslijmvlies, een bekende nevenwerking van chemotherapie.”

Met dit project hopen ze bij te dragen aan een hogere levenskwaliteit van de patiënt. “Een betere techniek zal het aantal onderbrekingen van radiotherapie door huidreacties bovendien doen dalen – en, dus, het slaagpercentage van die therapie laten stijgen. Bovenal zal de patiënt, dankzij de nieuwe therapie met LLLT, de kankerbehandeling beter kunnen verdragen.” Voor deze studie onder leiding van prof. Dr. Mebis, waarin 380 patiënten zullen opgenomen worden, maakt Kom op tegen Kanker 396.132 euro vrij.

Boost voor Limburgs samenwerkingsverband

“Deze financiële steun is een flinke opsteker voor het nog steeds jonge samenwerkingsverband tussen de UHasselt en de Limburgse ziekenhuizen Jessa en ZOL. Met deze samenwerking willen de partners wetenschappelijke expertise versterken die ten goede komt aan de patiënten in de regio. Het LCRP is belangrijk voor de Limburgse kenniseconomie en kreeg om die reden belangrijk steun vanuit SALK (het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat)”, zegt Erik Gerits, Gedeputeerde voor Economie van de Provincie Limburg. 

Kom op tegen Kanker: steun aan onderzoek met directe impact voor patiënt

Marc Michils, directeur Kom op tegen Kanker: “Kom op tegen Kanker steunt de twee onderzoeksprojecten van het Limburg Clinical Research Program, omdat ze aansluiten bij onze visie. Het gaat om onderzoek dat op een relatief korte termijn bijdraagt aan de levenskwaliteit en de overlevingskansen van kankerpatiënten. Die directe impact op de patiënt is voor ons cruciaal om onze steun te verlenen.”

http://www.uhasselt.be

http://www.zol.be

http://www.jessazh.be

UHasselt-mobiliteitswetenschappers winnen AXA Award 2017

Standaard

uhasselt mobiliteit

Dennis Jongen en Nora Reinolsmann gingen als kersverse UHasselt-masters in de mobiliteitswetenschappen niet enkel naar huis met een diploma, maar ook met de ‘AXA Award 2017’. Die prijs bekroont elk jaar de beste masterproeven over verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid.

De pas afgestudeerde UHasselt-studenten kregen de award tijdens de proclamatieviering op campus Diepenbeek, waarna ze de deuren van de universiteit definitief achter zich dichttrokken.

Kwaliteit van voorzieningen aan stations en haltes

In zijn masterproef focuste Dennis Jongen op zgn. overstappunten – plaatsen waarbij passagiers van vervoerswijze wisselen en op openbaar vervoer overstappen (zoals stations en haltes van bus, tram en metro). “Zulke goed uitgeruste punten – met onder meer overdekte wachtruimtes, voldoende parkeerplaatsen en eetgelegenheden – kunnen openbaar vervoer aantrekkelijker maken”, aldus Dennis Jongen. Maar waarom zijn bepaalde voorzieningen op sommige locaties niet in orde? En wat zijn de valkuilen bij het verbeteren van zulke plekken? Om antwoord te vinden op onder meer deze vragen, trok de masterstudent naar tien overstappunten in Nederland.

Vroegtijdig detecteren van agressief rijgedrag

Ondanks allerhande campagnes blijft het verkeer doodsoorzaak nummer één bij jongeren tussen 20 en 24 jaar. Voor haar masterproef onderzocht Nora Reinolsmann een nieuwe methode om agressief rijgedrag bij jongeren te meten. “Deelnemers moesten eerst een reeks vragen beantwoorden over situaties die ons tijdens het autorijden boos maken – zoals zigzaggende chauffeurs. Daarna moesten ze via een computertest agressieve woorden (‘vloeken’, ‘bumperkleven’…) beoordelen als positief of negatief. Die resultaten werden dan vergeleken.” De methode is een eerste, succesvolle stap naar het vroegtijdig detecteren van agressief – en later ook risicovol – rijgedrag. Interessant voor autoverzekeraars en/of rijscholen”, aldus de masterstudente.

http://www.uhasselt.be

UHasselt krijgt geen garanties om heel Hasselts Begijnhof te kopen en om zelf op te treden als bouwheer

Standaard

begijnhof-1

UHasselt trekt zich terug uit de procedure om het Hasselts Begijnhof te kopen voor 1,5 miljoen euro, aangezien ze geen garanties kunnen krijgen van de Provincie Limburg om de hele begijnhofsite te verwerven en de universiteit met zijn architecturele ervaring binnen de instelling geen bouwheer mag zijn voor de renovatie van de site, ondanks ze een de bevoorrechte partner van het Hasselts stadsbestuur en provinciebestuur voor de niet-private en niet-commerciële invulling van de site.

De Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck heeft echter op donderdag 22 juni 2017 het akkoord ondertekend voor de organisatie van een ontwerpwedstrijd om de beste designer met een plan voor de ontwikkeling en herwaardering van het onroerend goed met een grote erfgoedwaarde van het Hasseltse Begijnhof aan te duiden, dat een publieke functie blijft behouden. De integratie in het stadsweefsel en het inpassen van de nabijgelegen culturele actoren – zoals Z33 en Jenevermuseum – zijn hierin zeer belangrijk. Stadsbestuur en provincie dienen daarom een plan van aanpak in bij de Vlaamse Bouwmeester. Voor beide instellingen blijft UHasselt de preferentiële partner voor de onderwijsinvulling van de site.

Elke woensdag geven rechtenstudenten gratis (ver)huuradvies in Hasseltse stadscampus

Standaard

Rechtenstudenten van UHasselt engageren zich om iedere woensdag tussen 18 en 20u gratis advies te verlenen aan huurders en verhuurders in de stadscampus in de Oude Gevangenis van Hasselt. Ook in de zomermaanden is deze adviesdienst bereikbaar. Je kan je vragen ook stellen op de Facebookpagina of op 0484/61 04 15.

http://www.huuradvieshasselt.be

PXL Hogeschool wint Hasseltse Studenten Regatta 2017 UPDATE

Standaard

PXL Hogeschool heeft op 11 mei 2017 in regenachtige omstandigheden de Hasseltse Studenten Regatta gewonnen vóór UHasselt en UCLL. De PXL-ers hebben zowel de races met de zowel de 1- en 2- als 8-zit gewonnen. Voor de PXL is dit de zevende zege. Hierdoor benen ze UHasselt bij, dat ook zeven overwinningen telt. UCLL blijft zegeloos achter. Directeur Ben Lambrechts, PXL-roeiers en supporters zijn in de wolken. De eerste heeft zelfs geweend van geluk. In Gebouw D komt opnieuw de grote blikkende beker naast twee kleinere pronken. De leden van het PXL-roeiteam worden beloond door de directie met een bepaald geldbudget, dat zij naar vrije keuze mogen besteden. Maar aangenomen wordt dat er nog een groot feestje met al hun medestudenten zal volgen.

http://www.studentensportlimburg.be

Lieven Baert en co. & Tijl Munters winnen Solar Stad Award 2017

Standaard

Op zaterdag 6 mei 2017 werden de eerste Solar Stad Awards uitgereikt op initiatief van het Hasselts stadsbestuur als hoogtepunt van het X-Festival rond duurzame toepassingen met zonne-energie, iets waarvoor duurzaamheidsschepen Joost Venken ten volle voor gaat, want hij wil dat Hasselt en zijn inwoners massaal omschakelen naar toepassing van solar energy om de Europese klimaatneutrale doelstellingen tegen 2050 in onze stad te halen. De gewone Hasselaren konden hun ideeën voor zelfbedachte solar applicaties insturen. Een professionele jury oordeelde dat het team van Lieven Baert, C. Craps en S. Frenks, een cheque van 1.000 euro mocht winnen voor hun solar vijver. Dat zijn speciale zonnepanelen onder het water, die ook zonne-energie kunnen omzetten in elektriciteit en zo een positieve esthetische bijdrage aan het landschap kunnen leveren. Creatievelingen tussen 6 en 18 jaar maakten dan weer kans op de Junior Solar Stad Award en een cheque van 250 euro. En die ging naar Tijl Munters met zijn solar bank, een buitenbank met zonnepanelen, die gebruikt kan worden voor het opladen van bvb. smartphones. De presentatie lag in handen van Lieven Scheire.

Tussen 4 en 6 mei 2017 stond de UHasselt in de Oude Gevangenis centraal voor het driedaagse X-Festival, waarbij de werelden van wetenschap, technologie en kunst samenstroomden voor een uitgebreide brainstorm over de duurzame toekomst met hoofdaccent op de onuitputbare zonne-energie. Thema’s als Solar City en Smart (Eco) City of the Future stonden geafficheerd. Gasten uit binnen- en buitenland komen er drie dagen praatten en debatteerden over onder meer de revoluties op vlak van zonne-energie, de kracht van eco-architectuur, wonen en werken in de duurzame stad, de eerste Belgische elektrische wagen en zelfs interstellair reizen. “Gewoon out-of-the-box denken”, aldus initiatiefnemer Jean Manca.

De Oude Gevangenis wordt voor de gelegenheid omgetoverd tot een Room of Wonders – een expo met onder andere future tech-fashion, zoals lichtgevende en door hersens gestuurde ‘intelligente kleding en nieuwe generatie zonnecellen.

http://www.x-festival.be