Tafelgesprek over armoedebestrijding op verkiezingsagenda op 18 april 2018 in UHasselt

Standaard

Samenlevingsopbouw RIMO Limburg en de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang in samenwerking met het partnerschap Ieders Stem Telt organiseren op woensdag 18 april 2018 vanaf 19u30 een tafelgesprek met politieke waarnemers uit de universitaire wereld over armoedebestrijding op de agenda van de gemeenteraadsverkiezing in oktober 2018. Johan Ackaert (Universiteit Hasselt), Marc Swyngedouw (Universiteit Leuven) en Peter Raeymaeckers (Universiteit Antwerpen & OASES) wisselen van gedachten in een moderatie van Marcel Kerff. Achteraf kan het publiek vragen afvuren. De inkom is gratis.

Vanuit de mensen in maatschappelijke achterstellingssituaties met sociaal kwetsbaren werd een prioriteitennota uitgeschreven onder de titel Ieders Stem Telt, waarmee ze de toekomstige lokale beleidsvoerders gaan benaderen. In Limburg ligt het initiatief onder impuls van Samenlevingsopbouw Vlaanderen bij Samenlevingsopbouw RIMO Limburg in samenwerking met 23 organisaties uit het sociale werkveld.

http://www.socialekalender.be

Advertenties

Live A Life Stevoort schenkt 10.325 euro aan Limburg Clinical Research Program

Standaard

Op dinsdagavond 6 februari 2018 hebben organisatoren van Live A Life 2017 in Stevoort een cheque van 10.325 euro geschonken aan Limburg Clinical Research Program in de Wintertuin van UHasselt in Diepenbeek. Ook ontving LCRP. Ook van de organisatie van de Internationaal Sanicole Airshow ontving het LCRP een cheque van 3.500 euro. Met dit geld – bijna 14.000 euro samen – kunnen de onderzoekers van UHasselt, Jessa Hasselt en ZOL Genk hun speurtocht naar de ontwikkeling van betere kankeropsporingen en -behandelingen en meer digitale zorginnovatie verderzetten.

Voorzitter van Live A Life Peter Ramaekers en team waren dan ook erg enthousiast bij de cheque-overhandiging aan coördinatrice van LCRP Hélène Piccard en professor Piet Stinissen als voorzitter van de LCRP. Het ingezamelde geld wordt nuttig besteed aan onderzoek naar kankeropsporing en betere -behandeling en naar betere digitale zorginnovatie.

Net hetzelfde gebeurde bij de organisatoren van de Internationale Sanicole Airshow. Zij schonken hun cheque aan de Mobile Health Unit van LCRP. De onderzoekers van de Mobile Health Unit bouwden doorheen de jaren heel wat expertise op rond digitale zorginnovatie en monitorden tijdens de recentste editie stuntende piloten en maten onder meer hun hartslag, g-kracht en hoogte.

Live A Life in Hoeve Vennekens in Stevoort is tijdens het eerste weekend van augustus 2018 toe aan zijn tiende editie en dat wordt zeker weer een knaller!

Inschrijven voor Het Vooruitzicht op 7 februari 2018 in Oude Gevangenis Hasselt

Standaard

het vooruitzicht 2018

Op woensdag 7 februari 2018 vanaf 18u30 organiseren VRT NWS en UHasselt Het Vooruitzicht in de Oude Gevangenis in Hasselt. Het is een avond, waarin VRT NWS-journalisten hun licht laten schijnen over de macht van de consument, het verdriet van België, verkiezingen in Facebooktijden en het belang van duiding. Voor de invulling zorgen Sven Pichal, Ivan De Vadder, Pieter Vandeputte en Pieterjan De Smedt, Annelies Beck en Willem Van Mullem. Naast de informatieve uitleg met vragenstelling kan je ook aan de hand van de virtual reality-bril naar Turkije, China en Myanmar of via de Duplex verslag uitbrengen vanop Het Vooruitzicht. De infomatieve avond is gratis, maar inschrijven hier is noodzakelijk.

Bart Staes praat over duurzame ontwikkeling in Europees perspectief op 29 januari 2018 in Hasselt

Standaard

bart staes

Europarlementslid Bart Staes komt op 29 januari 2018 vanaf 19u30 praten over duurzame ontwikkeling vanuit Europees oogpunt in de Oude Gevangenis van UHasselt. Staes is regent Nederlands-Engels-economie, deed jarenlange ervaring op als medewerker van ex- Europarlementariër Jaak Vandemeulebroucke (VU) en sinds 1999 onafgebroken Europarlementariër voor VU en Spirit, sinds 2002 voor Groen. Zijn interesses liggen bij voor milieu, de vredesbeweging, landbouw, voedsel, ontwikkelingssamenwerking, klimaat en hernieuwbare energie. Ook anti-fraude, milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid bevinden zich in zijn interessesfeer. De organisatie gaat uit van het Genootschap de Volle Maan, een werkgroep van de Universiteit voor Maatschappelijk Belang. Inkom is normal 5 euro, maar 3 euro voor studenten, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden.

http://www.umb-limburg.be

Foto Twitter

Publieke oproep tot medewerking aan doctoraatsstudie rond woonanalyse

Standaard

Nick Van Loy en Ann Bosserez, doctoraatsstudenten van het ARCK Sustainability Research Team aan de UHasselt, doen een warme oproep naar facebookgroepen in en rond Hasselt om ons te helpen in de zoektocht naar bewoners die willen deelnemen aan onze onderzoek naar het ruimtegebruik en energieverbruik doorheen de seizoenen in halfopen eengezinswoningen. Het doel, het verloop en de opzet van het onderzoek kan je terugvinden op de site www.uhasselt.be/woonanalayse. Ben je zelf geïnteresseerd of ken je vrienden/buren die willen deelnemen? Laat hen dan zeker ook iets weten via een mail naar nick.vanloy@uhasselt.be.

Iedereen Deelt in Runkst

Standaard

Op vrijdagavond 15 december 2017 stroomden in Hostel H Runkstenaren en medewerkers van verschillende stedelijke diensten om te luisteren naar het project ‘Iedereen deelt in Runkst’ van 12 studenten Architectuur en Kunst van de UHasselt na enkele maanden veldonderzoek en open gesprekken met inwoners van Runkst in het kader van het verzamelen van ideeën om deze wijk een nieuwe toekomst te geven aan de hand van vier toekomstscenario’s.

Docente Liesbeth Huybrechts nam het woord en schetste in het kort opzet en verloop van het project in samenwerking met urban designers van The School. Hoofdaccent in het project waren de verschillende manieren van wonen en delen, zoals bewoners die een tuin delen, elkaars gereedschap herstellen en samen een parkje onderhouden. Samen met bewoners werden deelpraktijken gedocumenteerd. Zo is er ook sprake van de herbestemming van de Sint-Hubertuskerk in een kleine versmarkt en plaats voor plaatselijke socio-culturele initiatieven uit het verenigingsleven.  Ook op het grijs ogend Sint-Hubertusplein kan een markthal komen voor de plaatselijke handel van de buitenkant, waardoor er meer bewoning kan komen. Tussen kerk en plein in de Gaarveldstraat willen ze een groene long maken. En tenslotte kunnen actieve inwoners in het verenigingsleven terecht voor het ontwerpen en maken van simpele gebruiksvoorwerpen om ze te delen met medewijkbewoners. Alleszins alle ideeën zijn een versterking van de sociale cohesie.

Schepen Mondelaers kaderde het project ‘Iedereen deelt in Runkst’ in Tournée, een cultureel wijkfestival van, voor en door creatieve Runkstenaren, inwoners van het Heilig-Hart en de stationsomgeving, dat zal plaatsvinden vanaf de loop april 2018 en zal gaan over expo’s, workshops en concerten. Zij neemt alvast de ideeën mee naar het stadsbestuur om te zien, wat de diensten er kunnen meedoen. Het veldonderzoek door de studenten gaat nog enkele maanden voort.

Hogeschool PXL/UHasselt en Wetenschapsdag 2017: klepper van formaat

Standaard

UHasselt en PXL Hogeschool organiseerden op zondag 26 november 2017 de Dag van de Wetenschap voor veel publieke interesse in de gebouwen van PXL Clean Tech op de Campus van Diepenbeek. De gezelligheid kwam naar boven, wanneer je de talrijke kinderen ijverig bezig zag door zich op een ongedwongen en eerder speelse manier toe te wijden in het maken van allerhande technologische toepassingen voor de toekomst van morgen. Ook Ben Lambrechts met zijn twee zonen zag dat als algemeen directeur van Hogeschool PXL. “Het is fantastisch om jonge kinderen geboeid te zien door techniek in de brede zin van het woord. Ik zag kinderen beats programmeren bij PXL-MUSIC, robots bij PXL-IT en PXL-Education, PXL-Groenmanagement liet kinderen werken met pipetten in haar DNA Labo. Ook met een Lego-constructie gingen ze plastiek uit de zee halen. Ik geloof dat de sensibilisering die de overheid al een tijd volhoudt jongeren echt richting STEM motiveert”, laat hij een beetje verwonderd weten. Goede technici zijn immers broodnodig voor de toekomstige arbeidsmarkt. Zelfs Willy Claes kwam er een kijkje nemen.

Foto’s Jochen Didden

http://www.dagvandewetenschap.be

http://www.pxl.be

http://www.uhasselt.be