Sloopwerken Slices Hasselt liggen al weken stil

Standaard

slices 15

De afbraakwerken van het terrein rond de voormalige Slices in de Hasseltse Raamstraat liggen al ettelijke weken stil. Hier komen nieuwbouwflats voor vooral alleenstaanden met een groene long aan de kant van de Raamstraat en een doorsteek naar de Zuivelmarkt. De muur aan de Raamstraat en het huis aan de zijde van de Zuivelmarkt zijn reeds gesloopt. Er ligt nog steeds een grote hoop puin op de werf met bovenop een graafmachine, wachtend om terug in actie te schieten. Helaas gebeurt dat niet zo vlug. De inactiviteit duurt zo lang en niemand weet waarom. Waarschijnlijk heeft de aannemer te veel werk op andere werven, dat deze blijft liggen. De Slices ligt er nog vervallen bij en dient ook afgebroken te worden. Hoge nadar schermt de werf af. Het zicht vanuit de straatkant oogt niet zo fraai. Daarom vragen de buren van Het Kleine Genoegen en ook voorbijgangers zich af, waarom hier geen werfdoeken het terrein afschermen. Die vraag ligt eveneens op onze lippen, nietwaar Tom Vandeput of Michel Froidmont?

Advertenties

Gaarveld Garde Hasselt waakt over invulling na sloop Sint-Hubertuskerk Runkst UPDATE

Standaard

sint hubertuskerk

Het is nog niet officieel, maar de Sint-Hubertuskerk in Runkst staat op het punt om gesloopt te worden. De hoofdkerk wordt die van het Heilig-Kruis. De Gaarveld Garde verenigt buurtbewoners van de Gaarveldstraat en zij zullen zeker waken over de invulling na de afbraak van de kerk. “De nieuwe invulling na de sloop moet een opportuniteit voor alle Runkstenaren worden met onder andere de ontplooiing van plaatselijke initiatieven van maatschappelijk belang. We zijn zeer alert voor grootschalige bouwprojecten en bouwontwikkelaars die we kunnen missen als kiespijn. De invulling moet zeker op de eerste plaats de leefbaarheid van de buurt ten geode komen”, klinkt het bij de Gaarveld Garde.

UPDATE

De stad Hasselt betwist het artikel dat vandaag in Het Belang van Limburg staat. Volgens burgemeester Nadja Vanaroye is van een afbraak vooralsnog geen sprake. Ze laat weten dat de kerk – zoals vorig jaar al gemeld – ontwijd zal worden en een nieuwe bestemming krijgt. Gelijktijdig erkent ze dat een grondige renovatie ook te kostelijk is voor de stad alleen. Mits er partners gevonden worden, kan zo een renovatie en een herbestemming echter weldegelijk nog. Een afbraak is niet uitgesloten, maar is in geen geval een piste die al beslist zou zijn.

Ritz Building Hasselt ligt helemaal tegen grond

Standaard

De Ritz Building aan de Kempische Kaai in Hasselt is helemaal gesloopt, zij het een dikke maand te laat, zoals was afgesproken, want de Hasseltse politiek hoopte er een gratis parking van te maken voor de bezoekers aan de eindejaarsshopping 2017. Het puin zonder asbestresten moet nu geruimd worden en dan wordt het terrein tijdelijk ingericht als gratis parking voor een 200-tal wagens, totdat de ondergrondse parking met 2500 betatelende parkeerplaatsen, beterkoop dan die van de Q-Parkings in Quartier Bleu in gebruik wordt genomen. De enige nog aanwezige herinnering aan de Ritz Building is een reuzenspandoek tegen de muur, maar die zal wellicht ook verdwijnen.

Stadspark CC Hasselt kan worden uitgebreid met 86 are

Standaard

De leegstaande building van woonzorgcentrum Zonnestraal aan de rand van het momenteel heraangelegde stadspark van het CC Hasselt wordt in 2019 gesloopt na het voltrekken van nog enkele procedures en met zijn 86 are toegevoegd als tijdelijke groene long aan het stadspark, maar het blijft bouwgrond van OCMW Hasselt. In augustus 2018 gaan de administratieve diensten van OCMW en het stadsbestuur samenzitten in het nieuwe stadhuis, waardoor de 5.000m² grote leeg komen te staande en in prima staat verkerende OCMW-gebouwen worden toegevoegd aan de Welzijnscampus aan de overkant van de Rodenbachstraat. De bouwgrond kan gebruikt worden voor de uitbreiding van woonzorgcentrum Hogevijf Campus Stadspark. Uiteraard kan het OCMW ook rekenen op een verhoging van de prijs van de goed in de markt liggende bouwgrond, vooral geliefd bij projectontwikkelaars.

Sloopwerken in Hasseltse Raamstraat zijn begonnen

Standaard

De afbraakwerken van panden en constructies in de Hasseltse Raamstraat zijn op maandag 8 januari 2018 begonnen. Een graafmachine is vollebak de muur achter Café Latino op de Zuivelmarkt aan het slopen. Ook oud materiaal van de Slices wordt in een container gegooid. Voor de passage tussen de Raamstraat en Zuivelmarkt moeten een woning, een handelspand met woonst en een horecapanden met woonst worden gesloopt. Verder is er nieuwbouw van een complex van studio’s, twee gelijkvloerse horecazaken, een ondergrondse garage en de aanleg van een semi-privaat plein gepland.

Werfweg Ursulinenhof tussen 29 maart 2017 en medio juli 2017 is bekend

Standaard

urselinenhof 15

De afbraakwerken van binnen naar buiten van de voormalige VTI Ursulinen Hasselt gaan goed vooruit. Op 27 en 28 maart 2017 wordt een opening gemaakt in de buitengevel aan de kant van de Lombaardstraat, op het kruispunt met de Zwanestraat, tegenover kapperszaak De Cliént en de winkel 100.000 Hemden. Vanaf 29 maart 2017 komen lege camions aangereden vanaf de Koningin Astridlaan, de Schiervellaan, Ridder Portmansstraat (aan bank BNP Parisbas Fortis), Maagdendries, Dokter Willemsstraat, Aldestraat en Zwanestraat naar de werf. Twintig camions vol puin geladen vrachtwagens met een maximum tot zelfs 60 verlaten dagelijks het bouwterrein via de Lombaardstraat, Dokter Willemsstraat, Dorpsstraat, Isabellastraat, Kattegatstraat en Slachthuiskaai richting Singel.

De werf moet rond medio juli 2017 puinvrij zijn. Nadien beginnen de graafwerken voor de ondergrondse parking, waarvoor projectontwikkelaars Probis, Kolmont en Vestio nog geen aannemer hebben aangeduid. Vrachtwagenchauffeurs worden in overleg met stadsbestuur en politie op voorhand attent gemaakt om hun snelheid tot maximum 20 km/uur te beperken en extra aandacht te besteden aan de zwakke weggebruikers op het parcours van de werfweg. Communicatie rond overlast en het minderhinderplan  verloopt onder andere via https://www.facebook/minderhinderhasselt en wordt gecoördineerd door Tom Buntinx als minderhinderadviseur gedurende de twee jaar durende werken voor de fullserviceflats van het Urselinenhof, bereikbaar op 011/433 855 of hasselt@minder-hinder.be.

http://www.hasselt.be

Bouwkraan aan Hasselts CM-kantoor

Standaard

cm-10

Het kantoor van de Christelijke Mutualiteit is inmiddels verhuisd van de Hasseltse Fruitmarkt naar de Vismarkt. Het pand op de Fruitmarkt wordt gesloopt en nieuwbouw met vanonder kantoorruimte met drie appartementen bovenop komt in de plaats. Binnenkort zal opnieuw een bouwkraan het straatbeeld van de Fruitmarkt bepalen.