21 mobiele ecosystemen in containers binnen Hasseltse Singel op 3 jaar tijd

Standaard

eco

Een kleinschalig stadsvernieuwingsproject om meer groen te voorzien binnen de Hasseltse Singel is de bouw door de stadsdiensten van 21 mobiele ecosystemen in containers op 3 jaar tijd. Daarvoor krijgt Hasselt 225.000 euro subsidie van de Vlaamse overhead voor de realisatie van het project.

De stad Hasselt zal 21 grote containers inrichten met fauna en flora die op zichzelf kunnen overleven als een volwaardig ecosysteem. Het gaat om een zorgvuldig uitgekozen mix van streekeigen bomen, struiken en planten. Deze mobiele ecosystemen zullen geplaatst worden in lage containers die zo’n 5 tot 6 meter lang zijn, en ongeveer 2,5 meter breed. Deze containers worden geplaatst op verharde, voor mens en natuur onaantrekkelijke plekken, waar omwille van technische en/of budgettaire redenen pas later een geplande heraanleg kan plaatsvinden. Op het ogenblik dat er op die plek toch een definitieve vergroening gebeurt, kan de container zinvol verplaatst worden naar een ander grijs, verhard hoekje in de stad. Op plaatsen waar een heraanleg niet mogelijk is, bijvoorbeeld omwille van ondergrondse leidingen, is de container ook een mooie oplossing.

Groenschepen Valerie Del Re en de stedelijke groendienst zijn alvast enthousiast over de uitvoering en lancering.

http://www.hasselt.be

Advertenties

175 kalenderdagen voor uitvoering van digitaal verkeersmanagementsysteem sinds eind juni 2017 in Hasselt

Standaard

bord

Zoveel tijd heeft Be-Mobile om de 34 elektronische parkeer- en routeverwijsborden op de strategische plaatsen op de Singel en invalswegen te bestellen en te plaatsen. Via deze op afstand aanstuurbare borden willen we bestuurders maximaal informeren over zowel reistijden, mogelijke verkeersopstoppingen, de kortste route naar zijn bestemming of de dichtstbijzijnde parking. Aan de hand van infraroodstraling en een magnetisch veld registreert een sensor de invulling op elke parkeerplaats. Verzamelde gegevens over verkeersbewegingen via de gps-systemen dienen onder andere voor track- en tracesystemen aan boord van de bussen van De Lijn. Uitbaters van de privéparkings, waaronder ook het bestuur van het Jessaziekenhuis en de Grenslandhallen zijn ook geïnteresseerd om in te stappen in het system. Tegen eind 2017 moet het zoekverkeer in Hasselt via dit digitaal verkeersmanagementsysteem verminderen. Kan iemand  melden, waar en wanneer de werken aanvatten of bezig zijn. We kijken ernaar uit!

Eerste Virga Jessebaniers hangen al

Standaard

banniers vjf.jpg

De Hasseltse stadsarbeiders zijn op donderdag 6 juli 2017 begonnen met het ophangen van de baniers voor de Virga Jessefeesten 2017. Eerst wordt de Singel bevlagd, daarna de Groene Boulevard.

http://www.virgajessefeesten.be

Meer drachtplanten voor bijen in buurt van Hasseltse Singel

Standaard

De stadsarbeiders zijn in de buurt van de Hasseltse Singel heel wat grasperken aan het omfrezen zijn om ze nadien in te zaaien met een eenjarig bloemenmengsel om zo meer drachtplanten voor de bijen te voorzien, want zulke planten leveren voedsel in de vorm van nectar en pollen aan insecten, dus ook aan bijen, hommels, vlinders en dergelijke. Niet alleen de honingbijen hebben er baat bij, ook de ongeveer 375 wilde bijensoorten in onze contreien kunnen ervan genieten.

“We frezen de perken tot drie maal toe om. Dit om de vorming van onkruid te stoppen. Vervolgens zaaien we de zuivere grond in met bovenstaand mengsel. Deze bloemenweides worden tweemaal per jaar na de bloei gemaaid”, klinkt de deskundige uitleg van Nico Rutten.

Als ingezaaid eenjarig bloemenmengsel is er gekozen voor: duizendblad, Margriet, Vlas, Blauwe lupine, Gele morgenster, Korenbloem, Ridderspoor, Klaproos Kleine pimpernel, Gele ganzenbloem, Gele lupine, Pastinaak, Bolderik, Koriander, Paarse toorts, Maroccaans leeuwebekje.

http://www.hasselt.be

Nog vier zondagse natuurwandelingen binnen Hasseltse Singel

Standaard

Je kan nog steeds deelnemen aan een zondagse natuurwandeling binnen de Hasseltse Singel op 14, 21 en 28 mei 2017 & op 11 juni 2017, in een organisatie van de Groendienst en Natuurpunt. Vertrek staat telkens gepland om 10u op de parking achter het CC Hasselt. Ga je gratis mee op zoek naar merkwaardige bomen onder de 9.700 exemplaren binnen de Singel, gierzwaluwen en korstmossen?

http://www.hasselt.be

Slimme verkeerslichten op Hasseltse Singel en N80

Standaard

Vlaams mobiliteitsminister Weyts (N-VA) maakt geld vrij om jaarlijks 350 ouderwetse rodelichten te vervangen door slimme verkeerslichten die reeds meer dan 2 decennia met succes worden gebruikt in onze buurlanden, volgens verkeersdeskundige Willy Miermans van de UHasselt. Die moeten zorgen voor een betere verkeersdoorstroming door een koppeling met elkaar, minder filevorming, meer veiligheid en minder CO²-uitstoot. In Limburg staan ook onder andere de verkeerslichten op de Hasseltse Singel en de Expressweg tussen Hasselt en Sint-Truiden op het wachtlijstje.

Nieuwe verkeersborden met ingebouwde verkeerslichten op Hasseltse Singel

Standaard

verkeerslichten

Op het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en de Singel in Hasselt zijn nieuwe blauwe verkeerdborden met ingevbouwde verkeerslichten telkens voor een bestemmingsstrook geïnstalleerd. De Ikeasite staat duidelijk aangeduid.