Eerste Virga Jessebaniers hangen al

Standaard

banniers vjf.jpg

De Hasseltse stadsarbeiders zijn op donderdag 6 juli 2017 begonnen met het ophangen van de baniers voor de Virga Jessefeesten 2017. Eerst wordt de Singel bevlagd, daarna de Groene Boulevard.

http://www.virgajessefeesten.be

Meer drachtplanten voor bijen in buurt van Hasseltse Singel

Standaard

De stadsarbeiders zijn in de buurt van de Hasseltse Singel heel wat grasperken aan het omfrezen zijn om ze nadien in te zaaien met een eenjarig bloemenmengsel om zo meer drachtplanten voor de bijen te voorzien, want zulke planten leveren voedsel in de vorm van nectar en pollen aan insecten, dus ook aan bijen, hommels, vlinders en dergelijke. Niet alleen de honingbijen hebben er baat bij, ook de ongeveer 375 wilde bijensoorten in onze contreien kunnen ervan genieten.

“We frezen de perken tot drie maal toe om. Dit om de vorming van onkruid te stoppen. Vervolgens zaaien we de zuivere grond in met bovenstaand mengsel. Deze bloemenweides worden tweemaal per jaar na de bloei gemaaid”, klinkt de deskundige uitleg van Nico Rutten.

Als ingezaaid eenjarig bloemenmengsel is er gekozen voor: duizendblad, Margriet, Vlas, Blauwe lupine, Gele morgenster, Korenbloem, Ridderspoor, Klaproos Kleine pimpernel, Gele ganzenbloem, Gele lupine, Pastinaak, Bolderik, Koriander, Paarse toorts, Maroccaans leeuwebekje.

http://www.hasselt.be

Nog vier zondagse natuurwandelingen binnen Hasseltse Singel

Standaard

Je kan nog steeds deelnemen aan een zondagse natuurwandeling binnen de Hasseltse Singel op 14, 21 en 28 mei 2017 & op 11 juni 2017, in een organisatie van de Groendienst en Natuurpunt. Vertrek staat telkens gepland om 10u op de parking achter het CC Hasselt. Ga je gratis mee op zoek naar merkwaardige bomen onder de 9.700 exemplaren binnen de Singel, gierzwaluwen en korstmossen?

http://www.hasselt.be

Slimme verkeerslichten op Hasseltse Singel en N80

Standaard

Vlaams mobiliteitsminister Weyts (N-VA) maakt geld vrij om jaarlijks 350 ouderwetse rodelichten te vervangen door slimme verkeerslichten die reeds meer dan 2 decennia met succes worden gebruikt in onze buurlanden, volgens verkeersdeskundige Willy Miermans van de UHasselt. Die moeten zorgen voor een betere verkeersdoorstroming door een koppeling met elkaar, minder filevorming, meer veiligheid en minder CO²-uitstoot. In Limburg staan ook onder andere de verkeerslichten op de Hasseltse Singel en de Expressweg tussen Hasselt en Sint-Truiden op het wachtlijstje.

Nieuwe verkeersborden met ingebouwde verkeerslichten op Hasseltse Singel

Standaard

verkeerslichten

Op het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en de Singel in Hasselt zijn nieuwe blauwe verkeerdborden met ingevbouwde verkeerslichten telkens voor een bestemmingsstrook geïnstalleerd. De Ikeasite staat duidelijk aangeduid.

Herinrichting Sint-Truidersteenweg/Singel zorgt voor verkeershinder

Standaard

Veel verkeershinder zal er zijn tussen vrijdag 6 maart 2015 vanaf 20u tot maandagochtend 9 maart 2015 6u bij de herinrichting van de Sint-Truidersteenweg of N80 richting Hasselt ter hoogte van de Singel.

In die periode moet het verkeer komende van Sint-Truiden over één afslagstrook naar de Luikersteenweg via de Singel rijden. Richting stadscentrum of Runkst zijn niet mogelijk. De overige verkeersstromen blijven echter bestaan, weliswaar met verminderde rijstroken. Om verkeershinder zoveel mogelijk in te perken, wordt opgeroepen om de stad binnen te rijden via afritten Hasselt-Oost en Hasselt-West van de E-313.

Vanaf mei 2015 wordt ook de N80 tussen de rotonde ter hoogte van de Overmerelaan en Singel heringericht in twee grote fasen, met telkens versmalde rijstroken in beide richtingen. Ook op de Singel worden de rijstroken aan de heringerichte verkeerssituatie van de N80 gedurende enkele weekends aangepast.

http://www.wegenenverkeer.be

Vijf betalende parkeerzones meer binnen Hasseltse Singel

Standaard

Tegen de zomermaanden 2015 verdwijnen vijf gratis parkeerzones tussen de Groene Boulevard en de Singel, want ze worden betalend. Het gaat om 65 plaatsen in de driehoek aan de Luikersteenweg, Welvaart- en deel Toekomststraat; 70 plaatsen aan de Truierbrug aan de stadskant, 160 plaatsen op het Dusartplein achter de muur, 600 plaatsen rond de site van het Gerechtsgebouw, Kuringersteenweg en Astridlaan & 550 plaatsen op site tussen het Jessaziekenhuis en CC Hasselt na de aanleg van de ondergrondse parking aldaar in 2016. De parkings op het Dusartplein & Truierbrug zullen 1 euro/halve dag en 2 euro/ganse dag kosten. Langparkeerders rond het Gerechtsgebouw & rond het Villerspark betalen 1 euro voor het eerste uur, 2 euro vanaf het tweede en 3 euro vanaf het vijfde uur, met een maximum van 25 euro voor 10 uur, duurder vanaf het vijfde uur als de ondergrondse parking aldaar ligt. Voor buurtbewoners geldt het betalend parkeren niet. Het nieuwe retributiereglement inzake betalend parkeren moet nog op de gemeenteraad van 27 januari 2015 worden bekrachtigd.

http://www.hasselt.be