175 kalenderdagen voor uitvoering van digitaal verkeersmanagementsysteem sinds eind juni 2017 in Hasselt

Standaard

bord

Zoveel tijd heeft Be-Mobile om de 34 elektronische parkeer- en routeverwijsborden op de strategische plaatsen op de Singel en invalswegen te bestellen en te plaatsen. Via deze op afstand aanstuurbare borden willen we bestuurders maximaal informeren over zowel reistijden, mogelijke verkeersopstoppingen, de kortste route naar zijn bestemming of de dichtstbijzijnde parking. Aan de hand van infraroodstraling en een magnetisch veld registreert een sensor de invulling op elke parkeerplaats. Verzamelde gegevens over verkeersbewegingen via de gps-systemen dienen onder andere voor track- en tracesystemen aan boord van de bussen van De Lijn. Uitbaters van de privéparkings, waaronder ook het bestuur van het Jessaziekenhuis en de Grenslandhallen zijn ook geïnteresseerd om in te stappen in het system. Tegen eind 2017 moet het zoekverkeer in Hasselt via dit digitaal verkeersmanagementsysteem verminderen. Kan iemand  melden, waar en wanneer de werken aanvatten of bezig zijn. We kijken ernaar uit!

Advertenties

Eerste Virga Jessebaniers hangen al

Standaard

banniers vjf.jpg

De Hasseltse stadsarbeiders zijn op donderdag 6 juli 2017 begonnen met het ophangen van de baniers voor de Virga Jessefeesten 2017. Eerst wordt de Singel bevlagd, daarna de Groene Boulevard.

http://www.virgajessefeesten.be

Meer drachtplanten voor bijen in buurt van Hasseltse Singel

Standaard

De stadsarbeiders zijn in de buurt van de Hasseltse Singel heel wat grasperken aan het omfrezen zijn om ze nadien in te zaaien met een eenjarig bloemenmengsel om zo meer drachtplanten voor de bijen te voorzien, want zulke planten leveren voedsel in de vorm van nectar en pollen aan insecten, dus ook aan bijen, hommels, vlinders en dergelijke. Niet alleen de honingbijen hebben er baat bij, ook de ongeveer 375 wilde bijensoorten in onze contreien kunnen ervan genieten.

“We frezen de perken tot drie maal toe om. Dit om de vorming van onkruid te stoppen. Vervolgens zaaien we de zuivere grond in met bovenstaand mengsel. Deze bloemenweides worden tweemaal per jaar na de bloei gemaaid”, klinkt de deskundige uitleg van Nico Rutten.

Als ingezaaid eenjarig bloemenmengsel is er gekozen voor: duizendblad, Margriet, Vlas, Blauwe lupine, Gele morgenster, Korenbloem, Ridderspoor, Klaproos Kleine pimpernel, Gele ganzenbloem, Gele lupine, Pastinaak, Bolderik, Koriander, Paarse toorts, Maroccaans leeuwebekje.

http://www.hasselt.be

Nog vier zondagse natuurwandelingen binnen Hasseltse Singel

Standaard

Je kan nog steeds deelnemen aan een zondagse natuurwandeling binnen de Hasseltse Singel op 14, 21 en 28 mei 2017 & op 11 juni 2017, in een organisatie van de Groendienst en Natuurpunt. Vertrek staat telkens gepland om 10u op de parking achter het CC Hasselt. Ga je gratis mee op zoek naar merkwaardige bomen onder de 9.700 exemplaren binnen de Singel, gierzwaluwen en korstmossen?

http://www.hasselt.be

Slimme verkeerslichten op Hasseltse Singel en N80

Standaard

Vlaams mobiliteitsminister Weyts (N-VA) maakt geld vrij om jaarlijks 350 ouderwetse rodelichten te vervangen door slimme verkeerslichten die reeds meer dan 2 decennia met succes worden gebruikt in onze buurlanden, volgens verkeersdeskundige Willy Miermans van de UHasselt. Die moeten zorgen voor een betere verkeersdoorstroming door een koppeling met elkaar, minder filevorming, meer veiligheid en minder CO²-uitstoot. In Limburg staan ook onder andere de verkeerslichten op de Hasseltse Singel en de Expressweg tussen Hasselt en Sint-Truiden op het wachtlijstje.

Nieuwe verkeersborden met ingebouwde verkeerslichten op Hasseltse Singel

Standaard

verkeerslichten

Op het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en de Singel in Hasselt zijn nieuwe blauwe verkeerdborden met ingevbouwde verkeerslichten telkens voor een bestemmingsstrook geïnstalleerd. De Ikeasite staat duidelijk aangeduid.

Herinrichting Sint-Truidersteenweg/Singel zorgt voor verkeershinder

Standaard

Veel verkeershinder zal er zijn tussen vrijdag 6 maart 2015 vanaf 20u tot maandagochtend 9 maart 2015 6u bij de herinrichting van de Sint-Truidersteenweg of N80 richting Hasselt ter hoogte van de Singel.

In die periode moet het verkeer komende van Sint-Truiden over één afslagstrook naar de Luikersteenweg via de Singel rijden. Richting stadscentrum of Runkst zijn niet mogelijk. De overige verkeersstromen blijven echter bestaan, weliswaar met verminderde rijstroken. Om verkeershinder zoveel mogelijk in te perken, wordt opgeroepen om de stad binnen te rijden via afritten Hasselt-Oost en Hasselt-West van de E-313.

Vanaf mei 2015 wordt ook de N80 tussen de rotonde ter hoogte van de Overmerelaan en Singel heringericht in twee grote fasen, met telkens versmalde rijstroken in beide richtingen. Ook op de Singel worden de rijstroken aan de heringerichte verkeerssituatie van de N80 gedurende enkele weekends aangepast.

http://www.wegenenverkeer.be