Slimme verkeerslichten op Hasseltse Singel en N80

Standaard

Vlaams mobiliteitsminister Weyts (N-VA) maakt geld vrij om jaarlijks 350 ouderwetse rodelichten te vervangen door slimme verkeerslichten die reeds meer dan 2 decennia met succes worden gebruikt in onze buurlanden, volgens verkeersdeskundige Willy Miermans van de UHasselt. Die moeten zorgen voor een betere verkeersdoorstroming door een koppeling met elkaar, minder filevorming, meer veiligheid en minder CO²-uitstoot. In Limburg staan ook onder andere de verkeerslichten op de Hasseltse Singel en de Expressweg tussen Hasselt en Sint-Truiden op het wachtlijstje.

Nieuwe verkeersborden met ingebouwde verkeerslichten op Hasseltse Singel

Standaard

verkeerslichten

Op het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en de Singel in Hasselt zijn nieuwe blauwe verkeerdborden met ingevbouwde verkeerslichten telkens voor een bestemmingsstrook geïnstalleerd. De Ikeasite staat duidelijk aangeduid.

Herinrichting Sint-Truidersteenweg/Singel zorgt voor verkeershinder

Standaard

Veel verkeershinder zal er zijn tussen vrijdag 6 maart 2015 vanaf 20u tot maandagochtend 9 maart 2015 6u bij de herinrichting van de Sint-Truidersteenweg of N80 richting Hasselt ter hoogte van de Singel.

In die periode moet het verkeer komende van Sint-Truiden over één afslagstrook naar de Luikersteenweg via de Singel rijden. Richting stadscentrum of Runkst zijn niet mogelijk. De overige verkeersstromen blijven echter bestaan, weliswaar met verminderde rijstroken. Om verkeershinder zoveel mogelijk in te perken, wordt opgeroepen om de stad binnen te rijden via afritten Hasselt-Oost en Hasselt-West van de E-313.

Vanaf mei 2015 wordt ook de N80 tussen de rotonde ter hoogte van de Overmerelaan en Singel heringericht in twee grote fasen, met telkens versmalde rijstroken in beide richtingen. Ook op de Singel worden de rijstroken aan de heringerichte verkeerssituatie van de N80 gedurende enkele weekends aangepast.

http://www.wegenenverkeer.be

Vijf betalende parkeerzones meer binnen Hasseltse Singel

Standaard

Tegen de zomermaanden 2015 verdwijnen vijf gratis parkeerzones tussen de Groene Boulevard en de Singel, want ze worden betalend. Het gaat om 65 plaatsen in de driehoek aan de Luikersteenweg, Welvaart- en deel Toekomststraat; 70 plaatsen aan de Truierbrug aan de stadskant, 160 plaatsen op het Dusartplein achter de muur, 600 plaatsen rond de site van het Gerechtsgebouw, Kuringersteenweg en Astridlaan & 550 plaatsen op site tussen het Jessaziekenhuis en CC Hasselt na de aanleg van de ondergrondse parking aldaar in 2016. De parkings op het Dusartplein & Truierbrug zullen 1 euro/halve dag en 2 euro/ganse dag kosten. Langparkeerders rond het Gerechtsgebouw & rond het Villerspark betalen 1 euro voor het eerste uur, 2 euro vanaf het tweede en 3 euro vanaf het vijfde uur, met een maximum van 25 euro voor 10 uur, duurder vanaf het vijfde uur als de ondergrondse parking aldaar ligt. Voor buurtbewoners geldt het betalend parkeren niet. Het nieuwe retributiereglement inzake betalend parkeren moet nog op de gemeenteraad van 27 januari 2015 worden bekrachtigd.

http://www.hasselt.be

Voordracht over Hasseltse bouwkranenroute op 21 januari 2015

Standaard

kranen 1

In dienstencentrum De Boelvaar achter het CC Hasselt geeft Zygmund Krzywania op woensdag 21 januari 2015 vanaf 14u een voordracht over de Hasseltse bouwkranenroute. Hij geeft een bijna volledig overzicht aan de hand van beeldmateriaal van de bouwprojecten in het stadscentrum en ook binnen en rondom de Singel.

kranen 2

Nog nooit stonden er zoveel bouwkranen in Hasselt. Onze stad zal in de komende jaren op heel wat plaatsen grondig van uitzicht veranderen. De Singel wordt in snel tempo volgebouwd en binnenkort start aan de kanaalkom één van de grootste bouwprojecten uit de geschiedenis van de stad. Nog bouwkranen staan er aan de andere kant van het station, waar een jeugdherberg en nieuwe woonblokken in de maak zijn.

kranen 3

Maar ook binnen de Groene Boulevard draaien heel wat bouwkranen of zijn er plannen voor heel wat nieuwe projecten. Om enkele te noemen; aan de kathedraal (Bartok en Sodermans), de oude stokerij Smeets, aan het Begijnhof komt een nieuwbouw, in de Demerstraat, op het Molenpoortplein en achter het rijkswachtgebouw, waar het nieuw stadskantoor komt. Ook de IKEA komt en ook nog een nieuw zwembad en ook voor de senioren komen er nieuwe voorzieningen.

De toegang is gratis, maar liefst op voorhand reserveren bij boelvaar@ocmwhasselt.be of op 011/22 64 04.

http://www.ocmwhasselt.be

Groene Boulevard wordt niet afgetakt aan Congostraat voor aanleg Spartacustramlijn

Standaard

groene boulevard

Het traject van de aan te leggen Spartacustramlijn Hasselt-Maastricht binnen de Hasseltse Singel ligt vast na goedkeuring van de bouwvergunning van De Lijn door de gemeenteraad van 30 september 2014.

In plaats van een aftakking van de Groene Boulevard ter hoogte van de Congostraat met aansluiting met de Boudewijnlaan via een weg achter de kazernemuur, komt er nu een langgerekte U-bocht omheen de nieuwe tramhalte op de Boudewijnlaan.en een autovrije zone als oversteekplaats voor voetgangers vanaf het Dusartplein naar de tram- en bushalte. In deze zone mogen enkel tram en bus nog rijden.

Het autoverkeer wordt dan vanaf het Dusartplein tussen het hotdogkraam en de tramhalte afgeleid. Automobilisten hebben vervolgens drie keuzes op de Boudewijnlaan: rechtdoorrijden naar de Singel, linksafslaan naar de Elfde Liniestraat of 180 graden rechtsomkeer maken op de Boudewijnlaan om het parcours van de Groene Boulevard via de Martelarenlaan te blijven volgen.

Andere aanpassingen voor de aanleg van de sneltramlijn zijn de nodige veilige oversteekplaatsen voor de toegankelijkheid in de Mouterijstraat en de plaats van dwarsing van de tramlijn vanaf de kanaalkom naar de Martelarenlaan met de aanleg van een halte, rekening houdend met in- en uitritten voor de Molenpoortparking. Over dit laatste moet Wegen & Verkeer zich nog uitspreken.

De hertekening van dit nieuwe traject gebeurde na enkele overwogen bezwaarschriften in nauw overleg met het buurtcomité Vrienden van het Dusartplein.

Voorjaar 2015 is weginfrastructuur aangepast voor komst Ikea Hasselt

Standaard

Op maandag 8 september 2014 starten de herinrichtingswerken aan vijf kruispunten aan de Sint-Truidersteenweg tussen de Singel en de aansluiting van de Expressweg naar Sint-Truiden & de aanleg van de bypass op de afrit van de E-313. Na de werken in het voorjaar 2015 zal er het verkeer vlotter en veiliger verlopen, ook bij de komst van Ikea Hasselt.

Concreet betekent dat dat de grote rotonde verdwijnt, er binnen de zone van minder dan een kilometer met vijf kruispunten op elkaar afgestemde rodelichten komen, er worden ook aparte afslagstroken naar rechts buiten de verkeersregeling aangelegd, nieuwe en langere afslagstroken aan de Singel en Sint-Truidersteenweg zullen een betere doorstroming verzekeren en voor het Ikea-verkeer op te vangen wordt er een aparte bypass aan de afrit van de E-313 met aansluiting op de Ikea-site voorzien.

Normaal verkeer wordt verwacht tot na de winter, met soms verkeer over één rijrichting met open fietstunnels. Daarna vangen de infrastructuurwerken in twee fasen plaats tussen de Singel en de aansluiting met de Expressweg, met verkeer over twee versmalde rijstroken.

Voltooiing van alle werken is voorzien in het voorjaar 2015.