Krotbelasting zit in Hasselt in pijplijn

Standaard

Volgens tellingen van PVDA Hasselt heeft Groot-Hasselt op dit ogenblik 221 lang leegstaande woningen en krotten. De leegstandtaks behoort tot de laagste in Vlaanderen en van krotbelasting is hier nog geen sprake tegenover in andere centrumsteden. Woonschepen Kevin Schouterden (sp.a) zegt echter dat een krotbelasting in de pijplijn zit, maar dat eerst moet onderzocht worden geval per geval, hoe verwaarlozing door verkrotting gebeurt. Volgens Kim De Witte (PVDA) moeten er dringend maatregelen komen om de druk op de woningprijzen te doen afnemen.

Naast de geregistreerde leegstand voor lange tijd is er de verborgen leegstand. We denken dan aan de appartementen boven grote winkelketens in de binnenstad. Officieel gaat dit niet om leegstand, maar deze appartementen blijven wel vaak jarenlang onbewoond. Om dit te voorkomen vaardigde het stadsbestuur de verordening ‘wonen boven winkels’ uit. Deze verordening bepaalt dat er boven elke winkel minstens één woongelegenheid voorzien moet worden bij onder andere nieuwbouw of een vergunde verbouwing. De controle en naleving van die verordening laat echter te wensen over. Schepen van Ruimtelijke ordening Tom Vandeput (CD&V) erkent dat zelfs impliciet in een promotiebrochure voor de bouwsector, waarin hij stelt dat deze verordering niet meer aansluit bij de realiteit. Omdat handelspanden die huren liever geen meter van hun etalage afstaan voor een aparte ingang.

Een tweede oorzaak waardoor de officiële leegstand lager is dan de reële leegstand heeft te maken met fraude. Eigenaars hangen gordijntjes voor het raam, maken af en toe de brievenbus leeg en laten zelfs regelmatig een lamp branden of water lopen om de indruk te wekken dat het huis bewoond zou zijn. Daarnaast is er ook sprake van het aaneenschakelen van renovatiewerken of het regelmatig wisselen van eigenaar om de leegstandsheffing te ontlopen. Deze panden staan effectief leeg maar worden niet geregistreerd als dusdanig of gewoonweg vrijgesteld van heffing.

De leegstand vermindert het aantal woningen in Hasselt. In de binnenstad zorgt dit voor een desolate sfeer op weekavonden en zondag, in Groot-Hasselt voor hogere koop- en huurprijzen, door een verlaging van het aanbod op de markt. Om die reden heffen zowat alle Vlaamse centrumsteden een leegstandtaks.

Minimale leegstandtaks

Door een combinatie van hogere heffingen en betere registratie van de leegstand, halen onder andere Leuven, Mechelen, Turnhout, Sint-Niklaas verhoudingsgewijs vier tot vijf keer zoveel inkomsten op uit hun heffing op leegstand dan Hasselt. Hasselt hanteert een minimum van een in 2016 geïndexeerde heffing van 1.099 euro. Voor leegstand en krotten betalen Mechelaars drie keer meer, 3.750 euro.

Nog geen krotbelasting

Om verkrotting tegen te gaan, heeft Hasselt helemaal nog geen instrument in handen. De heffing ter bestrijding van verkrotting van woningen of gebouwen of krotbelasting is normaal Vlaamse bevoegdheid. De inventaris wordt opgemaakt door Wonen Vlaanderen. Maar volgens schepen Schouterden heeft Vlaams woonminister in de nieuwe Vlaamse Wooncode 2016 de toestemming gegeven aan gemeenten en steden om krotbelasting in te voeren. Vóór een stedelijke heffing daarvan moet volgens dezelfde schepen eerst nog worden nagegaan met alle betrokken actoren om welke reden de verwaarlozing van verkrotting tot stand is gekomen. Hij is er zich van bewust van het probleem, werkt eraan en hoopt binnen enkele maanden resultaat te boeken.

Actieplan tegen leegstand en verkrotting van woningen

Kim De Witte (PVDA) ijvert voor betere registratie van leegstand en onbewoonbare woningen en gebouwen met een betere opvolging en meer controle, zodat de heffing effectief wordt geïnd. Hij is ook voor de invoering van een leegstandheffing voor alle leegstaande, onbewoonbare, ongeschikte of verwaarloosde panden en de investering van die heffing in de bouw en renovatie van betaalbare woningen voor jong en oud. Voor de ergste gevallen van verkrotting kan de stad zelfs overgaan tot onteigening.

Advertenties

Jongeren willen jeugdhuis, meer avondbussen en meer chillplekken in Hasselt

Standaard

pvda jongeren

In het Hasseltse Begijnhof hielden de jongeren van de PVDA op woensdagnamiddag 19 april 2017 een opiniepeiling bij de jeugd over wat zij graag in hun voordeel in Hasselt zien veranderen of bijkomen. Op één uur werden zo eventjes tweehonderd meningen verzameld. Opvallend is dat de jongeren vragende partij zijn naar een jeugdhuis in het centrum, meer avondbussen naar de Muziekodroom en Versuz & meer ingerichte plaatsen om te chillen.

Infoavond over alternatieven voor graailoze politiek op 10 maart 2017 in CC Hasselt

Standaard

In het CC Hasselt organiseren Kim De Witte en Michelle Heijens van PVDA Limburg op vrijdag 10 maart 2017 vanaf 19u30 een infoavond over alternatieven voor een graailoze politieke cultuur. De code van burgemeester Colau in Barcelona, het ‘offentlighetsprincipen’ in Zweden, de actieve democratie van onderuit en Burgerbedrijven 3.0: ze passeren allemaal de revue. Inkom gratis!

Laat Hasselts schepencollege steun aan UHasselt voor aankoop Begijnhof vallen? UPDATE

Standaard

Volgens HBVL kan het Hasselts stadsbestuur geen referenties aanreiken om het aankoopbod voor de 13 begijnhofhuisjes en -poort door UHasselt te verofficialiseren in de private biedingssfeer bij de provincie Limburg. Trouwens de tijd is te kort om het hele dossier grondig en diep te behandelen. Ze konden ook geen twee dossiers van bouwheren als referentie voorleggen die de afgelopen vijf jaar renovatiewerken hebben uitgevoerd aan historische gebouwen. Kim De Witte van PVDA, die samen met de architectuurstudenten de petitie van 4.000 handtekeningen nog overhandigde aan bevoegd deputé Igor Philtjens, reageert verrast met begrip. Ze willen het hier zeker niet bijlaten, wanneer na 27 januari 2017 blijkt dat de provincie de belofte van de jaren 30 uit vorige eeuw tussen de Broeders van Liefde en het provinciebestuur inzake het behoud van het openbaar karakter met rustaccent en al dan niet deelse sociale invulling van de site niet wordt nagekomen.

Meer dan 100 Hasselaren voor publiek behoud van begijnhofhuisjes

Standaard

Op initiatief van PVDA+ Hasselt verzamelden meer dan 100 misnoegde Hasselaren op zaterdag 26 november 2016 in de begijnhoftuin om het publiek behoud van de 13 begijnhofhuisjes – in plaats van ze in te vullen door een projectontwikkelaar – te bepleiten. Kim De Witte had namens PVDA+, die zich vooral toespits op de echte noden en wensen van de burgers die ook wekelijks bezocht worden, al meer dan duizend handtekeningen verzameld in een petitie door van deur-tot-deur te gaan bij de Hasseltse gezinnen. Samen met de drieduizend van de architectuurstudenten willen ze de twee petities op 27 januari 2017 afgeven aan deputé Igor Philtjens (Open Vld), die dan een keuze moet maken uit de ingestuurde voorstellen voor de invulling van de begijnhofhuisjes. Iedereen werd ook aangesproken om zijn eigen voorstellen te doen in het kader van de huisjesinvulling. Weggeefwinkel, repaircafé en jeugdhuis waren veel gehoorde herbestemmingen. Een gids loodste de geïnteresseerden in een gidsbeurt door de huisjes, waar er nog drie expo’s lopen. Op het einde van 2016 sluiten de tentoonstellingen en huisjes hun deuren. Hopelijk gaan ze na 27 januari 2017 terug open voor studenten en het grote publiek.

Drie actiegroepen fleuren Hasseltse gemeenteraad van 26 april 2016 op

Standaard

Drie actiegroepen zijn op dinsdag 26 april 2016 in het Hasselts stadhuis paraat om hun eisen kracht bij te zetten in de beslissingsprocessen tijdens de maandelijkse gemeenteraad. Er is de groep ontevreden Godsheidenaren die Godsheide te koop aanbieden, wanneer twee bouwkavels van bijna 300 wooneenheden pal in het centrum zorgen voor de aantasting van de overlast, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Ook een groep ontevredenen, die het dure betalend parkeren aankaarten in de zone van de Kuringersteenweg, is ook aanwezig om hun protest te uiten. Tenslotte zijn leden van de PVDA+ Hasselt present met tentjes voor een sleep-in. Zij stellen het gebrek aan dag- en nachtopvang voor daklozen. Op 1 april 2016 stopte Hasselt die nachtopvang. In het VopltHa-veiligheidsplan voor de stationsomgeving staat wel dat er gezocht wordt naar een nieuw gebouw voor die opvang, maar PVDA vreest alleen maar mooie woorden. Terwijl er luxeflats worden gebouwd in Quartier Bleu en op het Groenplein, beschikt Hasselt slechts over 6% sociale woningen, terwijl Genk er 14% telt en Antwerpen 10%. Hoe armer men wordt, des te groter is de kans dat men dan op straat belandt. Een schril contrast in onze rijke Vlaamse samenleving. In plaats van het geld in prestigeprojecten te investeren, zou men beter het investeren in bestrijding van armoede.

Foto’s Kenny Bloemen

Meer subsidie voor meer huurders staat centraal op 1 april 2014 in Runkst UPDATE

Standaard

Op dinsdag 1 april 2014 tussen 11 en 14u vindt er in het kraakpand aan de Helipoststraat 43 in Runkst – dat pas zijn tiende verjaardag vierde – een bijeenkomst met picknick plaats over meer subsidies voor meer huurders tussen pers, politici en andere belanghebbenden in een organisatie van het Huurderssyndicaat Hasselt.

Toon Machiels zorgt voor een publiek debat- en overlegmoment met de pers, politici en huurders in het kader van het optrekken van de huursubsidies of -premies ten gevolge van de stilaan onbetaalbare huurprijzen voor minderbegoeden, tot maximum een derde huurkost van het inkomen.

Jelle Engelbosch (N-VA), Lydia Peters (Open Vld), Chris Janssens (Vlaams Belang), Kris De Witte (PVDA+) en Johan Danen (Groen!), Veerle Heeren (CD&V) en Els Robeyns (sp.a) hebben hun aanwezigheid reeds bevestigd.

Alle huurders die meedoen, krijgen een gratis lidkaart van het Huurderssyndicaat. Chauffeurs die deelnemers meebrengen, krijgen hun verplaatsingen terugbetaald. Spandoeken zijn welkom. 

Iedereen brengt lunchpakket voor 1 persoon mee voor de picknick. Een tas soep kost 0,20 euro, drank 0,50 euro.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom!

www.huurderssyndicaat.be