Hasseltse digitale verkeersgeleidingsborden zijn nu beter leesbaar voor naderende automobilisten?

Standaard

borden 15

Na de hele heisa in de plaatselijke media en op sociale media afgelopen weken moeten we op zondag 6 mei 2018 vaststellen dat de al operatieve digitale verkeersgeleidingsborden in Hasselt beter leesbaar zijn voor de naderende automobilisten op zoek naar een parkeerplaats. Het lettertype lijkt in orde en de tekst is duidelijk leesbaar vanop een respectabele afstand. Of zijn we fout? Of komt die helderheid door het mooie weer, terwijl bij regenachtig grijs weer de helderheid minder is?

Advertenties

175 kalenderdagen voor uitvoering van digitaal verkeersmanagementsysteem sinds eind juni 2017 in Hasselt

Standaard

bord

Zoveel tijd heeft Be-Mobile om de 34 elektronische parkeer- en routeverwijsborden op de strategische plaatsen op de Singel en invalswegen te bestellen en te plaatsen. Via deze op afstand aanstuurbare borden willen we bestuurders maximaal informeren over zowel reistijden, mogelijke verkeersopstoppingen, de kortste route naar zijn bestemming of de dichtstbijzijnde parking. Aan de hand van infraroodstraling en een magnetisch veld registreert een sensor de invulling op elke parkeerplaats. Verzamelde gegevens over verkeersbewegingen via de gps-systemen dienen onder andere voor track- en tracesystemen aan boord van de bussen van De Lijn. Uitbaters van de privéparkings, waaronder ook het bestuur van het Jessaziekenhuis en de Grenslandhallen zijn ook geïnteresseerd om in te stappen in het system. Tegen eind 2017 moet het zoekverkeer in Hasselt via dit digitaal verkeersmanagementsysteem verminderen. Kan iemand  melden, waar en wanneer de werken aanvatten of bezig zijn. We kijken ernaar uit!

Parkeren tijdens Virga Jesseommegang op 13 augustus 2017

Standaard

Zondag 13 augustus 2017 vanaf 15u de tweede Virga Jesseommegang plaatsvinden in
het centrum van Hasselt. De straten rond het parcours zullen vanaf 11u
verkeersvrij gemaakt worden. Vanaf 11u is de evenementenzone niet toegankelijk
voor gemotoriseerde voertuigen. De politie Limburg Regio Hoofdstad zal voertuigen die geparkeerd staan op de route van de ommegang laten takelen. In de overige straten van de evenementenzone mogen de voertuigen blijven staan.

De tweede ommegang van de Virga Jessefeesten op zondag 13 augustus 2017 legt, zoals gepland, een ander parcours af dan de eerste ommegang. Hierdoor wordt nu zondag ook de Stadsomvaart afgesloten. De toegang tot het Jessaziekenhuis, de spoeddiensten en de huisartsenwachtpost (Stadsomvaart 9) blijft echter gegarandeerd.

Er komt een omleiding via de Luikersteenweg, Lentestraat, Oude Luikerbaan en Albrecht Rodenbachstraat. Omleidingsborden vanaf de grote ring zullen mensen de weg wijzen. Ook zullen parkeerwachters van het ziekenhuis in de nabije omgeving van het ziekenhuis de weg wijzen.

Fietsers en voetgangers kunnen wel in en uit de evenementenzone. Er is een bewaakte fietsenstalling voorzien in de Congostraat.

Tussen 11 en 20u sluiten de parkings binnen de evenementenzone. De
ondergrondse parkings worden hermetisch afgesloten tijdens de ommegang. Dit wil
zeggen dat de parking ook te voet niet te betreden is. De parking kan dan ook niet meer verlaten worden. De volgende parkings zullen zondag 13 augustus vanaf 11.00 uur afgesloten worden: parking Dusart (boven- en ondergronds), Luikerpoort, TT,
Vildersstraat, Kapermolen (Elfde-Linie).

Bezoekers kunnen parkeren op de IKEA-parking. Vanaf 12.00 uur tot 21.00 uur rijden pendelbusen tussen de parking en het centrum. Meer informatie over de bussen en haltes vind je https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/16901_virga_jessefeesten.

Tijdens de dagen van de ommegangen zijn er taxistandplaatsen aan het station, op de Kolenkaai, op de Koning Boudewijnlaan en aan de Sint-Truiderbrug.
Het parcours wisselt per ommegang. Kijk op de website van de Stad Hasselt
http://www.hasselt.be/nl/virgajesse om te zien in welke straten op welke dagen een
parkeerverbod geldt en welke parkings toegankelijk zijn.

http://www.politielrh.be

Parkeren tijdens de Virga Jesseommegang op zondag 6 augustus 2017

Standaard

Zondag 6 augustus zal om 15.00 uur de eerste Virga Jesseommegang plaatsvinden in het centrum van Hasselt. De straten rond het parcours zullen vanaf 11u verkeersvrij gemaakt worden. Vanaf 11u is de evenementenzone niet toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen. De politie Limburg Regio Hoofdstad zal voertuigen die geparkeerd staan op de route van de ommegang laten takelen. In de overige straten van de evenementenzone mogen de voertuigen blijven staan.

Fietsers en voetgangers kunnen wel in en uit de evenementenzone. Er is een bewaakte fietsenstalling voorzien in de Congostraat.

Tussen 11 en 20u sluiten de parkings binnen de evenementenzone. De
ondergrondse parkings worden hermetisch afgesloten tijdens de ommegang. Dit wil
zeggen dat de parking ook te voet niet te betreden is. De parking kan dan ook niet meer verlaten worden.

De volgende parkings zullen zondag 6 augustus vanaf 11u afgesloten worden: parking Dusart (boven- en ondergronds), Kolenkaai, Molenpoort, Vildersstraat, Elfde Liniestraat en Kapermolen.

Bezoekers kunnen parkeren op de IKEA-parking. Van daaruit rijden pendelbusen tussen de parking en het centrum.

Het parcours wisselt per ommegang. Kijk op de website van de Stad Hasselt
http://www.hasselt.be/nl/virgajesse om te zien in welke straten op welke dagen een
parkeerverbod geldt en welke parkings toegankelijk zijn.

http://www.politielrh.be

Dynamisch verkeersmanagementsysteem maakt Hasselt vlotter bereikbaar

Standaard

bord

Hasselt moet bereikbaar blijven, ook met de wagen. Daarom implementeert de stad Hasselt een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dat systeem moet bezoekers in real time informeren over de reistijden, dichtstbijzijnde parkings alsook de bezettingsgraad van die parkings. Op de Singel en de invalswegen binnen de Singel worden vanaf eind juni 2017 op een aantal strategische plaatsen 34 elektronische parkeer- en routeverwijsborden geïnstalleerd in 175 dagen. Be-Mobile blijft 10 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van soft- en hardware. Goed nieuws voor de 30% automobilisten op zoek naar een vrije parkeerplaats in de binnenstad.

Met behulp van dit systeem wil het stadsbestuur een heuse mentaliteitswijziging teweegbrengen bij al wie Hasselt bezoekt, waardoor de Singel is aangewezen als verdeelweg voor het gemotoriseerde verkeer en niet langer via de Groene Boulevard. Via een door de leverancier geïnstalleerd meetsysteem op basis van ‘floating car data’ – dat zijn verzamelde gegevens over verkeersbewegingen via de gps-systemen en systemen van track & trace op Lijnbussen – worden bestuurders geïnformeerd over reistijden, mogelijke verkeersopstoppingen, de kortste route naar hun bestemming of de dichtstbijzijnde parking.

Sensoren op parkeerplaatsen

“Deze borden worden aangevuld met een reeks semi-variabele parkeerverwijsborden bestaande uit deels vaste tekst, zoals naburige parkingnamen van naburige parkings , en zijn ook deels dynamisch. Dat dynamische deel duidt het aantal beschikbare parkeerplaatsen aan op de betrokken parking. Ook hiervoor gebruiken ze real time data, verzameld door indicatieve lussen aan de in- en uitgangen van de parkeerterreinen, welke de hoeveelheid van in- en uitrijdende wagens registreert. Bij parkings die geen in- en uitrit hebben, zorgen sensoren op elke parkeerplaats voor de registratie aan de hand van infraroodstraling en een magnetisch veld of de plaats bezet is of niet. Voorlopig worden parkeerplaatsen onder stadsbeheer uitgerust met sensoren. Ook de privéparkings van het Jessaziekenhuis en de Grenslandhallen tonen interesse om mee in te stappen in het slimme systeem.

Om de bezoeker naar de parkeerplaatsen te leiden, wordt de binnenstad opgedeeld in vier delen: Dusart, Jessa, Blauwe Boulevard en Station. Binnen elk deel is er een parkeerroute, waarlangs je alle parkeerterreinen binnen die zone passeert. De elektronische parkeer- en routeverwijsborden op en binnen de Singel verwijzen naar die routes.

Het stadsbestuur wil ook de meetgegevens over de verkeerscirculaties en parkeerdruk publiekelijk delen, opdat er apps via privé-initiatief op de markt kunnen komen.

http://www.hasselt.be

Einde parkeermeterleed in Hasselt in zicht

Standaard

parkeermeter 2

Door een software-aanpassing van de nieuwe parkeerautomaten in Hasselt wil mobiliteitsschepen Habib El Ouakili de transactietijd verminderen van 8 naar 3 schermen en van 65 naar 30 seconden per klant, waarbij vanaf 1 mei 2017 geen afgeprint ticket op het dashbord van de wagen niet meer nodig is. Maar eerst moet de klant wel nog steeds het autokenteken ingeven. Ook in betaalzones, waar bezoekerskaarten van kracht zijn, zullen twee kaartlezers per toestel worden geïntegreerd. Alle aanpassingen moeten afgerond zijn tegen eind juni 2017. Ook worden extra externe parkeerwachters van Indigo aangetrokken om het foutparkeren in probleemstraten dagelijks tussen 9 en 19u – behalve op zon- en feestdagen – grondig te controleren.

http://www.hasselt.be

Boetetarieven vanaf 13 maart 2017 voor hinderlijk parkeren in buurt van Hogeschool PXL Hasselt

Standaard

Vanaf maandag 13 maart 2017 start de politie Limburg Regio Hoofdstad met het verbaliseren van voertuigen die hinderlijk geparkeerd staan op onder andere de parkings aan de Vildersstraat, het zwembad en voor de gebouwen A en F van Hogeschool PXL Hasselt. Vanaf maandag 6 maart 2017 houdt de studentenraad een preventieve campagne om het hinderlijk parkeren terug te dringen onder de studenten die naar de les komen met de wagen. Ook KTA neemt deel aan deze actie.

Voertuigen die hinderlijk geparkeerd staan, krijgen een boete van 55 euro. Staan ze bijvoorbeeld op het voetpad, het fietspad of de verhoogde berm dan bedraagt de boete zelfs 110 euro. Wagens die het in- of uitrijden voor andere voertuigen of voor de hulpdiensten verhinderen, worden getakeld. Dan komt er een takelkost van 150 euro bovenop de boete.

Studenten kunnen best hun wagen kwijt op de Mouttorenparking aan de kanaalkom of op die van de Boudewijnlaan om hinderlijk parkeren te vermijden. Beide mogelijkheden is een kleine wandeling voor een frisse neus. Voortaan zijn er gedurende elk academiejaar twee sensibiliseringscampagnes rond dit thema.

http://www.politielrh.be