Groenschepen Valerie Del Re wil gesprek met Galazo over toekomst stadscross Soudal Classics

Standaard

gp hasselt veldrijden 2013

Christophe Impens van Galazo, organisator van de cyclocross Soudal Classics in het Kapermolenpark in Hasselt, heeft recent zijn twijfels geüit aangaande het voortbestaan van de stadscross na de heraanleg van het Kapermolenpark. Groenschepen Valerie Del Re spreekt van een overdreven reactie en wil in gesprek met hem gaan om te praten over de toekomst van de GP van Hasselt Veldrijden. Zo schrijft ze op Facebook.

“Voor de opstelling van het ontwerp werd rekening gehouden met de inbreng van alle Hasselaars en de lopende projecten rond de Kapertoren. De stadscross neemt slechts een klein deel van het park in en dat zal steeds ter beschikking blijven”, aldus de schepen. “Alle vormen van meerwaarde voor onze stad en ontwerpen zijn zo opgebouwd dat de cross een mooie toekomst kent op een interessant parcours”, verzekert ze. Del Re kijkt alvast uit naar een vernieuwd parcours voor de Soudal Classics in het heraangelegde Kapermolenpark, waarin meer geboden mogelijkheden van het park ten volle kunnen benut worden door Galazo.

Advertenties

Belgian BMX Open Freestyle 2017 op 2 en 3 september 2017 in Hasselt

Standaard

bmx 2017.png

Zowel amateur als professionele BMX’ers kan je op 2 en 3 september 2017, telkens vanaf 11u, aan het werk zien in het Belgian BMX Open Freestyle op Kapermolen in Hasselt. Er zijn wedstrijden in de categorieën Park, Street, Flat en Dirt. Spektakel gegarandeerd door waanzinnige sprongen op een zandberg van 10 bij 10 meter voor het dirtparcours. Toegang is gratis.

http://www.thebelgianbmxopen.be

Hasselt krijgt er groene long bij

Standaard

De werken voor de uitbreiding met nieuwbouw van Z33 in de Bonnefantenstraat zijn volop bezig. Niet het hele werf wordt volgebouwd. Eénvierde van de oppervlakte is besteed voor museumonderkomen met expositieruimte en drievierde gaat naar de inplanting van een park achteraan, bereikbaar via een ingang langs de Bonnefantenstraat. Bovendien bestaat er plannen om een bres te maken in de begijnhofmuur om de groene long van het nieuwe park door te trekken tot in de tuin van het Begijnhof, dat nog steeds wacht op vooruitgang in het renovatie- en herbestemmingsdossier. Tussen de Demerstraat ter hoogte van het Demermanneke en Bonnefantenstraat wordt eveneens een doorsteek langs de achterkant van het voormalige Belgacomgebouw voorzien. Immers de gebouwen  van Belgacom krijgen een herbestemming na verbouwing.

Bouwpromotor ziet af van hoogbouw op Rongeseplein in Runkst na publiek protest

Standaard

 rongeseplein 1

Dankzij de 109 buren die bezwaarschriften indienden, de driehonderd petitie-ondertekenaars, de affichecampagne en de sociale media, die het opdagend onheil in beeld brachten, heeft de bouwpromotor Château Real Estate de aanvraag voor hoogbouwappartementen in het park van het Rongeseplein ingetrokken.

Het Rongeseplein is een ingesloten groene long tussen de huizen van Vooruitzicht-, Boomkens-, School-, Fonteinstraat en een stuk Sint-Truidersteenweg in Runkst. Er waren plannen voor 48 flats in twee woonblokken van 7 bouwlagen tegen de straatzijde en 5 aan de parkkant met ondergrondse parkeergarage. Het park zou ook worden heraangelegd. “Voorlopig komt er dus geen gebouw in ons park. Maar dit zal niet het einde zijn. De bouwpromotor zal wellicht de plannen aanpassen en vervolgens een nieuwe bouwaanvraag indienen. We hopen dat ze deze keer wel de mening van de buurtbewoners vragen. Onze deur staat open!”, beklemtoont het actiecomité op Facebook. Afwachten dus. Naar burgerparticipatie en -inspraak wordt wel degelijk gevraagd.

Buurtbewoners vragen inspraak en overleg over hoogbouw in Rongesepark in Runkst

Standaard

rongeseplein 1

Het Rongeseplein is een ingesloten groene long tussen de huizen van Vooruitzicht-, Boomkens-, School-, Fonteinstraat en een stuk Sint-Truidersteenweg in Runkst. Aan Natuursteen Doultremont langs de Sint-Truidersteenweg en Fonteinstraat hangt een gele affiche voor openbaar onderzoek voor het verkrijgen van een bouwvergunning van 48 appartementen in twee woonblokken van 7 bouwlagen tegen de straatzijde en 5 aan de parkkant met ondergrondse parkeergarage. Buurtbewoners maken zich zorgen over de aantasting van hun groene long, zijn voor heraanleg van het park en tegen hoogbouw en wachten nog steeds op diepgaande gesprekken met het stadsbestuur en projectontwikkelaar Châteaux Real Estate vóór het openbaar onderzoek wordt beëindigd op 2 mei 2017. De burgerparticipatie schiet blijkbaar in het beleid schromelijk te kort. Buurtbewoners zijn tegen het verdwijnen van de groene en volkse identiteit van het Rongoleseplein.

Zorgbarend is dat de buurtbewoners rond het park op 30 maart 2017 werden opgeschrikt door een aangetekende brief inzake een bouwaanvraag. Wat later viel een brief in de bus van Châteaux Real Estate en stad Hasselt met een uitnodiging voor een buurtinformatieronde. In de brief werd hen voorgespiegeld dat het park een volledige facelift zou krijgen en dat een gerenommeerde landschapsarchitect het plan had getekend.  Ergens in de marge werd ook vermeld dat er 2 nieuwe woonblokken zouden opgetrokken worden. Hun nieuwsgierigheid was gewekt.

Op het infomoment was het stadsbestuur in de verste verte niet te bespeuren. De projectontwikkelaar bleef met beloftes zwaaien zoals volledige heraanleg, uitbreiding van het park met 25% oppervlakte en wadi’s tegen wateroverlast. Alleen zo bleek tijdens het gesprek zouden zij slechts een zeer klein deel van het park heraanleggen – lees het stuk naast de woonblokken dat niet echt park is maar eerder een veiligheidsdoorsteek voor de brandweer versierd met wat groen. De volledige heraanleg van het park zou de stad doen binnen onbepaalde tijd. De bouwpromotor benadrukte dat het slechts een ontwerp was en dat ze niet konden garanderen dat het park uiteindelijk ook zo zou worden aangelegd. Ook de toegang van de buurtbewoners tot het park zou bemoeilijkt worden.

“Weer een prachtig Hasselts stadspark bedreigt door bouwwoede van stadsbestuur en bouwpromotor. Burgerparticipatie zou hoog in het vaandel gedragen worden door het Nieuwe Hasseltse stadsbestuur maar de stad en de bouwpromotor zijn sinds 2014 bezig met deze bouwplannen zonder enigszins de buurt te contacteren of te informeren. Enkel een droge aankondiging van aanvraag bouwvergunning”, reageert buurtbewoner Rogier Roosen, die samen met andere betrokkenen een protestactie opzet via Facebook en website. Op de website kan je een petitie ondertekenen.

Het lijkt wel een herhaling van het massale protest tegen de oorspronkelijke plannen over de aanleg van een weg en aanleg van een ondergrondse parking in het Hasselts Stadspark te worden!

http://www.rongeseplein.be

https://www.facebook.com/geenhoogbouwophetrongeseplein/?hc_ref=NEWSFEED

Kritische noot bij nieuwe plannen van Hasselts stadsbestuur

Standaard

stadspark nieuw model

Het buurtcomité Red het Stadspark stelt zich erg kritisch op tegenover de nieuwe plannen – waarvan hierboven een illustratie van studiebureau Verbeek – rond de heraanleg van het stadspark en het uitblijven van het Masterplan Casterwijk of het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Casterwijk of hoe mobiliteit & ruimtelijke omgeving worden ingevuld in de Casterwijk. Na een lange stilte en uiteindelijke schriftelijke belofte van schepen Tom Vandeput (CD&V) om dit Masterplan binnen het college te bespreken, maar tot vandaag blijft het opnieuw stil, En dat allemaal na een geslaagd Dag van het Park eind mei 2015. Vandaar dat het buurtcomité een kritische noot laat horen, niettegenstaande Valerie Del Re (Helemaal Hasselt) nog liet blijken dat alle plooien glad gesteken waren na de parkdag.

Zo leeft het idee dat de burgers via een klankbordgroep enkel inspraak krijgen in de invulling van het nieuwe stadspark, terwijl die participatie niet wordt aangewend in beslissingsproces voor het nieuwe RUP Casterwijk, die tot nu toe onbekend is. Zo is het ook moeilijk om alternatieven aan te geven voor een degelijke oplossing. Het comité staat achter het alternatief om geen ondergrondse parking met één bouwlaag vóór het CC Hasselt aan te leggen, maar de bovengrondse vanachter om te bouwen tot ondergrondse met meerdere bouwlagen. Dat kan erg nuttig zijn, als boven gebouwd zou worden, indien die zone in de toekomst wordt ingekleurd als woonzone. 

Door de nieuwe aanleg van het stadspark gaat groene ruimte verloren, gecamoufleerd door boompjes op de tekening. De waardevolle groene strook in het stadspark voor het WZC Zonnestraal verdwijnt en er verschijnt een plaatselijke weg. De grens van het stadspark wordt uitgegomd en verschuift met de wandellaan 10 meter dieper in het park, goed voor 25 are minder stadspark ten voordele van het OCMW voor de weg, extra parkeerplaatsen en een grasperk rond het terras aan de nieuwbouw.

Voor een versterkte leefbaarheid moet men de openbare ruimte inrichten op maat van langzamer verkeer en minder auto’s. Het comité verwacht meer files op de Groene Boulevard met de komst van de ondergrondse parking voor het CC Hasselt, hetgeen het stadsbestuur volgens studies niet problematisch zal aanvaarden. 1300 parkeerplaatsen inclusief de 500 van de nieuwe ondergrondse parking – waarvan het comité de noodzaak op deze plaatst betwist – zijn er dan. De hele verkeersstroom in de omliggende straten, wordt opgelost door een aanpassing aan de Stadsomvaart en de Kunstlaan. 

Teslotte gaat de nieuwbouw van het CAW in het parkje aan de Welzijnscampus op de hoek van de Rodenbachstraat en Oude Luikerbaan niet door, waarbij het buurtcomité ook voorstelt om deze groene long op te nemen in het hele parkgebeuren in het Casterwijk. Maar hoofd- en noodzaak blijft de vraag, wanneer het Masterplan Casterwijk wordt bekendgemaakt. En een klankbordgroep kan wel een grote meerwaarde kan zijn, indien ze meer inspraak krijgt over het project.

http://www.redhetstadspark.info

74 studentenkamers in eerste woontoren op Elfde Liniecampus Hasselt

Standaard

Met de uitbreiding van het aanbod van UHasselt met de komst van de faculteit voor handelswetenschappen heeft Hasselt naar schatting 400 comfortabele studentenkamers te weinig om de minstens 2000 extra studenten naast de bestaande 1900 koten te huisvesten. Daarom werd besloten om vier woontorens met studentenkamers op de Elfde Liniecampus te bouwen naar Amerikaans model naast het nieuwe Kapermolenzwembad aan de Hasseltse Boudewijnlaan, op wandelafstand van de nodige voorzieningen. De opbrengst van deze privé-accommodatie op grond van het stadsbestuur wordt deels aangewend voor de heraanleg van het Kapermolenpark.

Op vrijdag 6 maart 2015 werd het startschot voor de bouw van de eerste woontoren gegeven, een bouwwerk op palen van 6 verdiepingen en 74 studentenkamers met op het gelijkvloers fietsstallingen en recreatiemogelijkheden. Instapklaar moet hij zijn in september 2016 tegen een kotprijs van 300 euro per maand. De tweede toren zal in 2017 verrijzen. Er komt nog een derde woontoren en de Kapertoren tegen 2019 voor pas afgestudeerden. Plannen bestaan om er ook een fakbar en wasserette in te huisvesten.