Oplossingen voor verkeerschaos bij zeer drukke dagen bij Ikea Hasselt liggen niet voor hand

Standaard

ikea a6De verkeersinfarcten bij zeer druk inkomend en uitgaand verkeer op de wegen naar Ikea Hasselt en N80 waren overweldigend tijdens het eerste weekend na de opening van de vestiging. Iedereen wou op hetzelfde moment op dezelfde route op dezelfde plaats zijn, zij het op de parking of zij het aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Biezenstraat en N80. Neem daarbij nog eens opstopping door een wagen in panne, de verkeerde aanduiding op GPS voor uit te rijden, het zoeken naar de juiste afstelling van de verkeerslichten door technici, dan krijg je uiteraard ernstige doorstromingssproblemen voor inkomend en uitgaand verkeer op de parallelweg met de E313 met telkens één rijstrook. Zelfs de Lijnbussen moeten in file aanschuiven bij het overige autoverkeer, daar waar het toch wel wenselijk was dat een aparte busstrook aanwezig zou zijn. Enkel te voet en per fiets of motorfiets is het woonhuiswarenhuis goed bereikbaar bij files.

Het openen van de slagboom in de Biezenstraat voor door de GPS verkeerd gereden voertuigen is uit den boze, wegens goede afspraken met de buren. De Oude Truierbaan openstellen brengt ook het nodige sluikverkeer met zich mee, want voor wagens die de E313 willen bereiken, is dat gewoon een ommetje met de nodige file aan het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en N80 tot gevolg.

De filevorming van de inkomende doorstroming wordt hoofdzakelijk bepaald door wagens op zoek naar één van de 1400 beschikbare parkeerplaatsen. Het aanschuiven naar de verkeerslichten aan de N80 met een passage van een twaalftal wagens per keer groen licht, wordt gekenmerkt door de juiste verkeerslichtenafstelling. Die lichten zijn ook verbonden met camera’s op de nabije kruispunten, waar ze de verkeersdoorstroming tellen en doorsturen naar die op het kruispunt van de N80.

Het lijkt ons misschien slim om de parallelweg naar de N80 te voorzien van twee smallere rijstroken in plaats van één, als dat mogelijk is. Ook het verlengen van de twee rijstroken naar links voor het verkeerslicht samen een lichtenafstelling kan de doorstroming doen vlotten bij grote drukte. Uiteraard moet men dan kijken of er nog auto’s bij kunnen in de twee rijen op de N80 richting E313.

Wat ook een mogelijke oplossing is, is het uitgaand verkeer uit te leiden via een nog aan te leggen weg achter Ikea Hasselt naar de Runksterkiezel. Zo kan het verkeer via de Runksterkiezel en Runkstersteenweg naar Stevoort rijden om via de Stevoortse Kiezel de Kuringersteenweg met een oprit van de E313 te bereiken. OF op de Runksterkiezel naar rechts de autostradebrug over en dan via de Roesel-, Veld- en Schampbergstraat ook de Kuringersteenweg bereiken. Beide routes zorgen wel voor het nodige sluikverkeer.

De inkomende doorstroming kan in de toekomst nog groter worden, wanneer de 5.000m² bij te bouwen retail op de Ikeasite één keer in gebruik wordt genomen met wagens op zoek naar een parkeerplaats bij drukke Ikeadagen. Dan wordt de parkeerdruk groter. Of de voorziene 1400 parkeerplaatsen dan voldoende zijn, valt af te wachten.

Advertenties

Details over groenaanplantingen rond Ikeasite in Hasselt

Standaard

ikea 5

Op zondag 29 november 2015 berichtten we nog dat het stadsbestuur een gunstig gevolg hebben gegeven voor groenaanplantingen rond de Ikeasite in Hasselt na protest van buurtbewoners. Op maandag 30 november 2015 zijn meer details bekendgeraakt. De buurtbewoners zijn dan ook erg tevreden en dankbaar tegenover het stadsbestuur over de maximale benutting van de groene voorzieningen.

In de loop van volgende week zal een bomenrij op de middenberm van de toegangsweg naar de Ikea geplant worden bestaande uit 10 lindebomen. “Er is toestemming gevraagd aan het Agentschap Wegen en Verkeer om zelf het perceel tussen de afrit en de toegangsweg naar de Ikea te mogen beplanten met bomen en struiken. Zodra er een akkoord is zal de Stedelijke Groendienst dit werk uitvoeren”, aldus buurtbewoners Julien Schampaert. Het perceel voorbij de toegangsweg naar de carpoolparking is stadseigendom en zal gelijktijdig met het perceel van AWV beplant worden met bomen en struiken.

Op het kruispunt Oude Truierbaan-Biezenstraat is er ook vrije ruimte. “Indien de bewoners van de aangrenzende  percelen bij de Stedelijke Groendienst melden dat zij akkoord zijn, worden daar ook nog extra bomen geplant”, gaat hij verder.

Het weiland op de hoek Oude Truierbaan is privé-eigendom. “Naast het fietspad liggen nutsleidingen in de ondergrond. Daarom kunnen langs deze zijde geen bomen voorzien worden. Als de leidingen diep genoeg liggen, zullen er in het voorjaar van 2016 hagen aangeplant worden”.

Wat de haag betreft, zal de beplanting normaal wel haalbaar moeten zijn. “Momenteel is de grond naast het fietspad met een halve meter verhoogd boven het maaiveld. Indien de grond daar extra wordt verhoogd kan de aanplanting geen probleem zijn. Bovendien liggen er op het perceel van Wegen en Verkeer nog bergen grond die daarvoor misschien al kunnen gebruikt worden”, besluit Julien Schampaert.

Meer groen rond site Ikea Hasselt en afgesloten Oude Truierbaan

Standaard

De actie van de bewoners rond de Ikeasite in Hasselt in de pers voor meer groen heeft positieve gevolgen. Het stadsbestuur heeft laten weten om aan deze eis tegemoet te komen, maar eerst moet er nog een openbare infomoment gehouden worden om de plannen uit te leggen. Slechter nieuws is dat de scheiding op de Oude Truierbaan wordt teruggeplaatst, waardoor voor sommige buurtbewoners omrijden wordt geblazen. Die scheiding is ontstaan een 20-tal jaar geleden om het zogezegde sluikverkeer te verhinderen.

Buurtbewoners rond Hasseltse Ikea-site willen meer groen

Standaard

ikea

Buurtbewoners rond de Hasseltse Ikea-site hebben op initiatief van Julien Schampaert & Linda Dendas een papier in de brievenbus gekregen met de intentie voor een groepsaanvraag voor meer groen tegen de luchtvervuiling van het toekomstig toenemend verkeer en voor verfraaiing van de omgeving. Ook geluidswerende elementen ter hoogte van van de E-313 naar de Biezenstraat en Oude Truierbaan staan op de verlanglijst.

“We denken dan onder andere aan het planten van loofbomen en andere beplanting langs de invalswegen van Ikea, vooral naast de carpoolparking en op het eerst stuk vanaf het tankstation Biezenstraat tot aan de Oude Truierbaan”, aldus de initiatiefnemers.

De initiatiefnemers vernemen nu graag de voorstellen van de buurtbewoners om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast te verminderen. “Als we actie willen ondernemen, moeten we nu reageren. We zijn al een tijdje bezig met deze vraag, maar van het stadsbestuur krijgen we weinig hoopvolle signalen”, besluiten Julien Schampaert en Linda Dendas.

Voorstellen zijn steeds welkom in de e-mailbox van lindadendas@hotmail.com of een telefoontje naar 011/28 17 33.

File op afrit E-313 en Sint-Truidersteenweg Hasselt

Standaard

file e313 afrit 28

Op maandagvoormiddag 16 maart 2015 rond half elf was het aanschuiven geblazen op afrit 28 van de E-313 en op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt als gevolg van de herinrichtingswerken van de N80 tussen de Overmerelaan en de Singel. Normaal gezien op dit tijdstip van de dag is er geen file op de afrit te bespeuren.

file sint truidersteenweg

Buurtbewoners van de IKEA Hasseltsite vragen om de Oude Truierbaan tijdelijk open te stellen om deze dagelijkse file te vermijden, maar dan kunnen ook weer andere verkeersstromen hiervan gebruikmaken en  kan de situatie leiden tot sluikverkeer.