Tot 30.000 bezoekers voor laatste Virga Jesseommegang 2017

Standaard

vjo 2017 50

Zondagnamiddag 20 augustus 2017 trok de laatste ommegang van de Virga Jessefeesten door de Hasseltsebinnenstad. Naar schatting tekenden tussen de 25.000 en 30.000 bezoekers present voor een droge ommegang, net als voor de drie voorgaande.

Rond het middaguur werden er 20 voertuigen getakeld die nog geparkeerd stonden op het parcours van de ommegang. Op vlak van verkeer en mobiliteit deden zich geen problemen voor. De IKEA-parking, van waaruit pendelbussen bezoekers naar de binnenstad brachten, was vandaag gevuld met 800 voertuigen. 

1800 bezoekers maakten gebruik van de pendelbussen die De Lijn had ingelegd.
Rond 18u werd er gestart met een deel van de evenementenzone en de parkings die afgesloten waren, terug vrij te geven. De binnenstad blijft nog tot 23u afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, zodat bezoekers de verschillende rotten vanavond nog rustig kunnen gaan bekijken.

De organisatie, de stad Hasselt en de hulpdiensten zijn tevreden over het verloop van de laatste ommegang en de samenwerking tussen de verschillende diensten tijdens het evenement.

http://www.virgajessefeesten.be

http://www.politielrh.be

Advertenties

Ommegang van 15 augustus 2017 start om 20u30 i.p.v. 19u30 en volgt ingekort parcours

Standaard

vjo 2017 5

Om het droog te houden vertrekt de avondommegang van 15 augustus 2017 om 20u30 in plaats van om 19u30 en volgt een ingekort parcours.

ommegang 15 augustus 2017

Hij vertrekt op de Boudewijnlaan om vervolgens de tribunes op het Dusartplein aan te doen en rechts af te slaan naar de Maastrichterstraat en zo door naar de Vismarkt, Kortstraat, Fruitmarkt, Hoogstraat en Demerstraat. Op de hoek van de Demerstraat met Martelarenlaan wordt de ommegang ontbonden. Het stadscentrum blijft afgesloten voor het autoverkeer tussen 16u30 en 23u. Omwille van het verkorte parcours blijven de parkings Molenpoort, TT en Kolenkaai gewoon geopend. De Dusartparking, parking Vildersstraat en parking Kapermolen zijn volledig afgesloten tussen 16u30 en 23u.

http://www.virgajessefeesten.be

Parking IKEA Hasselt voor derde gevuld voor Virga Jesseommegang op 13 augustus 2017

Standaard

Voor de ommegang van zondag 13 augustus 2017 hebben zich op het gebied van verkeer en mobiliteit volgens de politie van Limburg Regio Hoofdstad zich geen problemen voorgedaan. De parkings stonden wel voller dan op zondag 6 augustus 2017, terwijl er 30.000 toeschouwers zouden kijken naar de ommegang, 5.000 meer dan voor de eerste editie. De parking van de IKEA was voor goed éénderde gevuld met wagens van toeschouwers. Die werden per pendelbus van De Lijn naar de binnenstad gebracht en ook teruggebracht. Hier telde De Lijn 500 gebruikers meer dan vorige week.

Parkeren tijdens Virga Jesseommegang op 13 augustus 2017

Standaard

Zondag 13 augustus 2017 vanaf 15u de tweede Virga Jesseommegang plaatsvinden in
het centrum van Hasselt. De straten rond het parcours zullen vanaf 11u
verkeersvrij gemaakt worden. Vanaf 11u is de evenementenzone niet toegankelijk
voor gemotoriseerde voertuigen. De politie Limburg Regio Hoofdstad zal voertuigen die geparkeerd staan op de route van de ommegang laten takelen. In de overige straten van de evenementenzone mogen de voertuigen blijven staan.

De tweede ommegang van de Virga Jessefeesten op zondag 13 augustus 2017 legt, zoals gepland, een ander parcours af dan de eerste ommegang. Hierdoor wordt nu zondag ook de Stadsomvaart afgesloten. De toegang tot het Jessaziekenhuis, de spoeddiensten en de huisartsenwachtpost (Stadsomvaart 9) blijft echter gegarandeerd.

Er komt een omleiding via de Luikersteenweg, Lentestraat, Oude Luikerbaan en Albrecht Rodenbachstraat. Omleidingsborden vanaf de grote ring zullen mensen de weg wijzen. Ook zullen parkeerwachters van het ziekenhuis in de nabije omgeving van het ziekenhuis de weg wijzen.

Fietsers en voetgangers kunnen wel in en uit de evenementenzone. Er is een bewaakte fietsenstalling voorzien in de Congostraat.

Tussen 11 en 20u sluiten de parkings binnen de evenementenzone. De
ondergrondse parkings worden hermetisch afgesloten tijdens de ommegang. Dit wil
zeggen dat de parking ook te voet niet te betreden is. De parking kan dan ook niet meer verlaten worden. De volgende parkings zullen zondag 13 augustus vanaf 11.00 uur afgesloten worden: parking Dusart (boven- en ondergronds), Luikerpoort, TT,
Vildersstraat, Kapermolen (Elfde-Linie).

Bezoekers kunnen parkeren op de IKEA-parking. Vanaf 12.00 uur tot 21.00 uur rijden pendelbusen tussen de parking en het centrum. Meer informatie over de bussen en haltes vind je https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/16901_virga_jessefeesten.

Tijdens de dagen van de ommegangen zijn er taxistandplaatsen aan het station, op de Kolenkaai, op de Koning Boudewijnlaan en aan de Sint-Truiderbrug.
Het parcours wisselt per ommegang. Kijk op de website van de Stad Hasselt
http://www.hasselt.be/nl/virgajesse om te zien in welke straten op welke dagen een
parkeerverbod geldt en welke parkings toegankelijk zijn.

http://www.politielrh.be

Stralende Virga Jesse present op sobere eerste maar toch veelkleurige ommegang 2017 met simpele boodschappen

Standaard

vjo 2017 1

De eerste Virga Jesseommegang van 6 augustus 2017 zit erop en alles is vlot verlopen, zoals gepland, met duizenden muisstille toeschouwers langs het parcours. Regisseur Annemarie Renwart en haar tweeduizend medewerkers hebben er het beste van gemaakt. Het Virga Jessebeeld werd voor het eerst sinds lang gedragen door de Dragersgilde van de Broederschap van Virga Jesse.

Alle Hasseltse parochies waren met hun vertegenwoordiging aanwezig in veelkleurige outfits met hier en daar iemand die meedraaide in dagelijkse kledij in een groep, waarschijnlijk mensen die later hebben ingeschreven en waarvoor geen geschikte outfit beschikbaar waren.

Terwijl de deelnemers met tekst, zang en dans het leven van Maria, Jozef en Jezus in heel wat aspecten met boodschappen uitbeelden, waren er bij elke groep wel kinderen in karretjes die werden voortgetrokken door volwassenen. Alle uitbeeldingen, teksten en gezangen volgden elkaar bijna vlekkeloos op, met maar één gat in de processie.

Normaal werden de deelnemers 1 stap per seconde opgelegd, maar hier en daar leek dat ritme zoek om een inhaalbeweging te doen. Wel mocht de boodschap van blijdschap meer tot uitdrukking worden gebracht in de serene ommegang, want vrolijkheid in het leven is ook onlosmakelijk verbonden aan de hoop, dat als centraal thema was aangeduid. Wel telde het resultaat van de hele organisatie als magnifiek, zeker omdat samenwerking voorop staat en de sociale samenhang wordt versterkt.

Er zijn nog drie ommegangen gepland: op 13 en 20 augustus 2017, telkens vanaf 15u, en op 15 augustus 2017 vanaf 19u30.

http://www.virgajessefeesten.be

Parkeren tijdens de Virga Jesseommegang op zondag 6 augustus 2017

Standaard

Zondag 6 augustus zal om 15.00 uur de eerste Virga Jesseommegang plaatsvinden in het centrum van Hasselt. De straten rond het parcours zullen vanaf 11u verkeersvrij gemaakt worden. Vanaf 11u is de evenementenzone niet toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen. De politie Limburg Regio Hoofdstad zal voertuigen die geparkeerd staan op de route van de ommegang laten takelen. In de overige straten van de evenementenzone mogen de voertuigen blijven staan.

Fietsers en voetgangers kunnen wel in en uit de evenementenzone. Er is een bewaakte fietsenstalling voorzien in de Congostraat.

Tussen 11 en 20u sluiten de parkings binnen de evenementenzone. De
ondergrondse parkings worden hermetisch afgesloten tijdens de ommegang. Dit wil
zeggen dat de parking ook te voet niet te betreden is. De parking kan dan ook niet meer verlaten worden.

De volgende parkings zullen zondag 6 augustus vanaf 11u afgesloten worden: parking Dusart (boven- en ondergronds), Kolenkaai, Molenpoort, Vildersstraat, Elfde Liniestraat en Kapermolen.

Bezoekers kunnen parkeren op de IKEA-parking. Van daaruit rijden pendelbusen tussen de parking en het centrum.

Het parcours wisselt per ommegang. Kijk op de website van de Stad Hasselt
http://www.hasselt.be/nl/virgajesse om te zien in welke straten op welke dagen een
parkeerverbod geldt en welke parkings toegankelijk zijn.

http://www.politielrh.be

Parcours generale repetitie Ommegang op 3 augustus 2017 met verkeersaanpassing

Standaard

Ommegang_Repititie.JPG

Op donderdag 3 augustus 2017 tussen 17 en 22u gebeurt de generale repetitie van de ommegang voor de Virga Jessefeesten 2017, waarbij de bijna tweeduizend deelnemers in een gemixte samenstelling van jong en oud zich niet moeten omkleden. Voor dit evenement wordt het autoverkeer en parkeren geweerd en verboden op het parcours en boven de en in de Dusartparking, die hermetisch wordt afgesloten. Enkel fietsers en voetgangers kunnen in de evenementenzone. Voor de praktische regeling verwijzen we je graag naar de website.

Parcours

Kolonel Dusartplein – Maastrichtersteenweg – Bosstraat – Muggenstraat – Vlindersstraat – Theresiastraat – Willekensmolenstraat – Congostraat – Kapermolenstraat – Koning Boudewijnlaan.

http://www.virgajessefeesten.be