Infoavond over toekomstplannen van Godsheide op 9 maart 2017 UPDATE

Standaard

godsheide

Alle inwoners van Godsheide zijn op donderdag 9 maart 2017 vanaf 19u welkom op de infoavond over de toekomstplannen van Godsheide na de komst van 2 uitbreidingswoongebieden in het OC Godsheide. De Unie Godsheide, Leefbaar Godsheide, de stad Hasselt en de projectontwikkelaars nodigen daarom de betrokken inwoners uit op de infoavond. (Samen)werken is de boodschap.

Het afgelopen jaar gingen de Unie Godsheide en Leefbaar Godsheide in gesprek met het stadsbestuur en de projectontwikkelaars over de geplande ontwikkelingen in Godsheide centrum. Het resultaat van deze gesprekken is een samenwerkingsovereenkomst waarin alle partijen zich engageren om te investeren in Godsheide en het dorp op een leefbare manier verder te laten groeien.

Op het programma staan veertien engagementen voor een leefbaarder en veiliger Godsheide na de komst van de twee geplande woonuitbreidingsgebieden. Volgens HBVL komt er een minderhinderplan, een nieuwe verbindingsweg en nieuwe fietspaden.

http://www.deuniegodsheide.wordpress.com

Foto Hasel

Advertenties

Infomarkt woonuitbreidingsgebieden op 27 januari 2016 in Godsheide

Standaard

Op woendag 27 januari 2016 tussen 16 en 20u kunnen de inwoners van Godsheide van het centrum, het Wolske en Malpertuus in het OC Godsheide kennismaken met de plannen van de twee nieuwe woonuitbreidingsgebieden achter de basisschool en later op deze site (bij de verhuis van de basisschool naar achter de ontmoetingszaal) & aan de kant van de Kleinstraat. De uitbreiding zal in fases worden uitgevoerd. Informatie-eilanden verspreid in de zaal zorgen voor de behandeling van de deelaspecten van het project, zoals mobiliteit, groen en leefbaarheid. Projectontwikkelaars Colmont en Vestio staan achter het project, terwijl veel inwoners zich vragen stellen bij de komst van meer dan 300 wooneenheden. Veel Godsheidenaren vrezen situaties van verkeersonveiligheid en aantasting van de leefbaarheid in het centrum van Godsheide, waar er al plaatsgebrek heerst voor te parkeren. Ook de doorstroming naar de Universiteitslaan is niet goed. Alle verkeer moet via de te smalle Kiezelstraat gebeuren. Velen ijveren ook voor de herinrichting van het centrum rond de kerk en de aanpak voor een betere verbinding naar de Universiteitslaan.