Universiteit voor Maatschappelijk Belang viert Hartelijk Limburg voor vijfjarig bestaan in Godsheide

Standaard

Voor meer dan 200 aanwezigen vierde de Universiteit voor Maatschappelijk Belang samen met vzw Perspectief, het Kinderrechtenhuis en Amnesty International ondersteund door 26 partnerorganisaties op zaterdag 29 september 2018 het Feest van Hartelijk Limburg, in de provincie waar iedereen van harte welkom ongeacht politieke kleur, religie, geaardheid, cultuur en nationaliteit, Gelijktijdig was het ook de viering van 20 jaar Genootschap De Volle Maan, die jaarlijks een viertal gezonde maatschappijkritische lezingen voor vernieuwing in de samenleving door bekende voordrachtgevers organiseert.

Vernetting onder talrijke socioculturele, interreligieuze en andere verenigingen in Limburg is het handelsmerk van UMB. Vanuit een netwerk van organisaties kan een krachtig signaal worden gegeven voor meer sociale samenhang met eventueel een maatschappijkritisch noot. Een strijdbare opstelling tegen vormen van hartenloosheid.

Expo’s over een amalgaan rond warme kunst en een workshop over participatieve kunst met een schilderij van ons allemaal stonden op het programma. Er waren ook toespraken van UHasselt-rector Luc De Schepper en Mohammed El Bachiri, die zijn vrouw verloor bij de aanslagen van 20 maart 2016 en die kwam praten over de Jihad der Liefde. De solidariteitskoren Kantikune en het Genks Citékoor zorgden voor de muzikale omlijsting. Nadien mocht iedereen, die dat wou, aanschuiven voor een uitgebreid multicultureel buffet voor slechts 5 euro.

https://www.umb-limburg.be

Advertenties

Infoavond over toekomstplannen van Godsheide op 9 maart 2017 UPDATE

Standaard

godsheide

Alle inwoners van Godsheide zijn op donderdag 9 maart 2017 vanaf 19u welkom op de infoavond over de toekomstplannen van Godsheide na de komst van 2 uitbreidingswoongebieden in het OC Godsheide. De Unie Godsheide, Leefbaar Godsheide, de stad Hasselt en de projectontwikkelaars nodigen daarom de betrokken inwoners uit op de infoavond. (Samen)werken is de boodschap.

Het afgelopen jaar gingen de Unie Godsheide en Leefbaar Godsheide in gesprek met het stadsbestuur en de projectontwikkelaars over de geplande ontwikkelingen in Godsheide centrum. Het resultaat van deze gesprekken is een samenwerkingsovereenkomst waarin alle partijen zich engageren om te investeren in Godsheide en het dorp op een leefbare manier verder te laten groeien.

Op het programma staan veertien engagementen voor een leefbaarder en veiliger Godsheide na de komst van de twee geplande woonuitbreidingsgebieden. Volgens HBVL komt er een minderhinderplan, een nieuwe verbindingsweg en nieuwe fietspaden.

http://www.deuniegodsheide.wordpress.com

Foto Hasel

Infomarkt woonuitbreidingsgebieden op 27 januari 2016 in Godsheide

Standaard

Op woendag 27 januari 2016 tussen 16 en 20u kunnen de inwoners van Godsheide van het centrum, het Wolske en Malpertuus in het OC Godsheide kennismaken met de plannen van de twee nieuwe woonuitbreidingsgebieden achter de basisschool en later op deze site (bij de verhuis van de basisschool naar achter de ontmoetingszaal) & aan de kant van de Kleinstraat. De uitbreiding zal in fases worden uitgevoerd. Informatie-eilanden verspreid in de zaal zorgen voor de behandeling van de deelaspecten van het project, zoals mobiliteit, groen en leefbaarheid. Projectontwikkelaars Colmont en Vestio staan achter het project, terwijl veel inwoners zich vragen stellen bij de komst van meer dan 300 wooneenheden. Veel Godsheidenaren vrezen situaties van verkeersonveiligheid en aantasting van de leefbaarheid in het centrum van Godsheide, waar er al plaatsgebrek heerst voor te parkeren. Ook de doorstroming naar de Universiteitslaan is niet goed. Alle verkeer moet via de te smalle Kiezelstraat gebeuren. Velen ijveren ook voor de herinrichting van het centrum rond de kerk en de aanpak voor een betere verbinding naar de Universiteitslaan.