Goed nieuws: geen files rond Ikea Hasselt op 9 februari 2016

Standaard

ikea a11

In tegenstelling tot gisteren en het voorbije weekend waren de wegen van en rond de Ikeasite van Hasselt vrij van file op dinsdag 9 februari 2016. Verwacht wordt dat de avond zonder al te veel file-ellende zal gebeuren. De rush naar Ikea Hasselt verliep erg ordelijk. Misschien worden mensen afgeschrikt door de negatieve berichtgeving van de voorbije dagen over de verkeerschaos op de wegen rond Ikea Hasselt. Goed nieuws mag ook worden vermeld, maar het blijft nog altijd vinger bij de pols houden voor de komende dagen.

Advertenties

Al vanaf 10u30 op 8 februari 2016 file rond Ikea Hasselt

Standaard

Op de eerste werkdag van de krokusvakantie op maandag 8 februari 2016 was het al vanaf 10u30 file op de Singel en N80 met automobilisten die allemaal Ikea Hasselt wouden bereiken. Rond de middag nam de drukte wat af met vertrekkende automobilisten, maar rond 13u30 begon de filevorming richting Ikea zich weer te manifesteren. Inmiddels was door buurtbewoners gebeld naar de politie met de vraag om tussen te komen, vooral aan de kant van het kruispunt van de Biezenstraat met de N80. Zo werd de aandacht van de politie geheroriënteerd weg van die slagbomen, waar nog steeds GPS’en de verkeerde weg aanduiden. Er kwam een ambulance met sirene aangereden van de Singel, maar die kwam ook hopeloos vast te zitten in de file op weg naar een noodgeval. Rond 18u30 begon dan de uittocht via een lange avondfile, die zeker tot 20u30 zal aanhouden, vooraleer de situatie opnieuw genormaliseerd is. Buurtbewoners vragen zich af, wat dat vanaf volgende maandag zal geven, als het werkverkeer zich weer in de verkeersdoorstroming zal begeven. Tijdens krokusvakantie ligt dit werkverkeer stil en wordt de plaats ingenomen door gezinsuitstappen naar Ikea Hasselt. Buren klagen ook dat ze Hasselts mobiliteitsschepen Habib El Ouakili alleen maar zien in interviews op televisie en in de krant.

Oplossingen voor verkeerschaos bij zeer drukke dagen bij Ikea Hasselt liggen niet voor hand

Standaard

ikea a6De verkeersinfarcten bij zeer druk inkomend en uitgaand verkeer op de wegen naar Ikea Hasselt en N80 waren overweldigend tijdens het eerste weekend na de opening van de vestiging. Iedereen wou op hetzelfde moment op dezelfde route op dezelfde plaats zijn, zij het op de parking of zij het aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Biezenstraat en N80. Neem daarbij nog eens opstopping door een wagen in panne, de verkeerde aanduiding op GPS voor uit te rijden, het zoeken naar de juiste afstelling van de verkeerslichten door technici, dan krijg je uiteraard ernstige doorstromingssproblemen voor inkomend en uitgaand verkeer op de parallelweg met de E313 met telkens één rijstrook. Zelfs de Lijnbussen moeten in file aanschuiven bij het overige autoverkeer, daar waar het toch wel wenselijk was dat een aparte busstrook aanwezig zou zijn. Enkel te voet en per fiets of motorfiets is het woonhuiswarenhuis goed bereikbaar bij files.

Het openen van de slagboom in de Biezenstraat voor door de GPS verkeerd gereden voertuigen is uit den boze, wegens goede afspraken met de buren. De Oude Truierbaan openstellen brengt ook het nodige sluikverkeer met zich mee, want voor wagens die de E313 willen bereiken, is dat gewoon een ommetje met de nodige file aan het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en N80 tot gevolg.

De filevorming van de inkomende doorstroming wordt hoofdzakelijk bepaald door wagens op zoek naar één van de 1400 beschikbare parkeerplaatsen. Het aanschuiven naar de verkeerslichten aan de N80 met een passage van een twaalftal wagens per keer groen licht, wordt gekenmerkt door de juiste verkeerslichtenafstelling. Die lichten zijn ook verbonden met camera’s op de nabije kruispunten, waar ze de verkeersdoorstroming tellen en doorsturen naar die op het kruispunt van de N80.

Het lijkt ons misschien slim om de parallelweg naar de N80 te voorzien van twee smallere rijstroken in plaats van één, als dat mogelijk is. Ook het verlengen van de twee rijstroken naar links voor het verkeerslicht samen een lichtenafstelling kan de doorstroming doen vlotten bij grote drukte. Uiteraard moet men dan kijken of er nog auto’s bij kunnen in de twee rijen op de N80 richting E313.

Wat ook een mogelijke oplossing is, is het uitgaand verkeer uit te leiden via een nog aan te leggen weg achter Ikea Hasselt naar de Runksterkiezel. Zo kan het verkeer via de Runksterkiezel en Runkstersteenweg naar Stevoort rijden om via de Stevoortse Kiezel de Kuringersteenweg met een oprit van de E313 te bereiken. OF op de Runksterkiezel naar rechts de autostradebrug over en dan via de Roesel-, Veld- en Schampbergstraat ook de Kuringersteenweg bereiken. Beide routes zorgen wel voor het nodige sluikverkeer.

De inkomende doorstroming kan in de toekomst nog groter worden, wanneer de 5.000m² bij te bouwen retail op de Ikeasite één keer in gebruik wordt genomen met wagens op zoek naar een parkeerplaats bij drukke Ikeadagen. Dan wordt de parkeerdruk groter. Of de voorziene 1400 parkeerplaatsen dan voldoende zijn, valt af te wachten.

Fileleed verwacht vanaf 3 februari 2016 bij opening Ikea Hasselt

Standaard

ikea 75

Ikea Hasselt opent op woensdag 3 februari 2016. Er wordt een grote toestroom van wagens verwacht, waardoor de verkeersdoorstroming op de N80 in de war kan lopen. Zelfs op de E313 wordt filevorming verwacht aan de afrit naar Ikea Hasselt. De testopening van zaterdag 30 januari 2016 heeft reeds die verkeersdoorstroming op de proef gesteld. De verkeerslichten op de hoek van de N80 en Biezenstraat lieten maar mondjesmaat wagens passeren. Het hele verkeerslichtensysteem is echter afgestemd op slimme verkeerscamera’s die op alle kruispunten op en in de rand van de N80 het aantal wagens tellen. Op die manier geven zij sturing aan de verkeerslichten voor de regeling van de passage van een telkens variabel aantal wagens. Ook de politie zal aanwezig zijn om de verkeersstroom te doen vlotten.

Verkeersfile voor testopening Ikea Hasselt

Standaard

Op zaterdag 30 januari 2016 opende Ikea Hasselt de deuren voor een 1500-tal genodigden. Zowel naar Ikea toe als ’s avonds naar de N80 was er verkeersfile. Heen om een plaatsje onder begeleiding van parkeerwachter te vinden, terug omdat het rode licht op de hoek van de Biezenstraat en N80 ’s avonds maar mondjesmaat aanschuivende auto’ s lieten passeren op twee rijstroken. Op drie kwartier was de avondfile van de baan. Verwacht wordt dat het AWV een langer groen licht bij grote drukte tijdens de eerste openingsdagen langer kan doen branden. Ook aan de oversteek voor fietsers aan het begin van de muur was de situatie dramatisch. Een heer met zijn elektrisch mobiel moest komende van het viaduct kon de rijweg oversteken, maar was genoodzaakt om zijn weg aan de kant van de muur van de rijweg naar Ter Hilst verder te zetten, omdat het begin van het fietspad op de kronkel van de Biezenstraat overstroomd was met water.

http://www.ikea.be

Slimme verkeerslichten op Hasseltse Singel en N80

Standaard

Vlaams mobiliteitsminister Weyts (N-VA) maakt geld vrij om jaarlijks 350 ouderwetse rodelichten te vervangen door slimme verkeerslichten die reeds meer dan 2 decennia met succes worden gebruikt in onze buurlanden, volgens verkeersdeskundige Willy Miermans van de UHasselt. Die moeten zorgen voor een betere verkeersdoorstroming door een koppeling met elkaar, minder filevorming, meer veiligheid en minder CO²-uitstoot. In Limburg staan ook onder andere de verkeerslichten op de Hasseltse Singel en de Expressweg tussen Hasselt en Sint-Truiden op het wachtlijstje.

Nieuwe verkeersborden met ingebouwde verkeerslichten op Hasseltse Singel

Standaard

verkeerslichten

Op het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en de Singel in Hasselt zijn nieuwe blauwe verkeerdborden met ingevbouwde verkeerslichten telkens voor een bestemmingsstrook geïnstalleerd. De Ikeasite staat duidelijk aangeduid.