Nieuw nummer voor niet-dringende gevallen bij brandweer Hasselt: 011/24 88 88

Standaard
brandweer 1

Foto Roland Hermans

De Hasseltse brandweer maakt deel uit van de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. Voor niet-dringende gevallen, zoals een wespennest, wateroverlast, stormschade en preventive bel je voortaan naar 011/24 88 88. Voor dringende noodhulp is er nog steeds 100 of 112.

http://www.zuidwestlimburg.be

Advertenties

Citydepotfietscargo verzamelt boodschappentassel in Hasseltse binnenstad om shoppers handenvrij te laten winkelen

Standaard

citydepot

Tijdens het Foodtruckfestival SMA(A)K 2017 in Hasselt zet Citydepot een jobstudent, die een fietscargo trapt, in voor de verzameling van vervelende boodschappentassen van shoppers die handenvrij blijven winkelen. De bagage wordt vervoerd naar de ShopUp op de hoek van de Grote Markt en Maastrichterstraat, waar ze worden bewaard en worden afgehaald.

Autogroep Bruyninckx schenkt gepimpte auto aan PXL Healthcare Hasselt UPDATE

Standaard

pxl auto

Vanaf academiejaar 2017-2018 kan de opleiding Ergotherapie van PXL Healthcare in Hasselt beschikken over haar gepimpte experience car, een geschenk van Autogroep Bruyninckx. Jonas Lux, winnaar van de PXL-ontwerpwedstrijd, mocht de wagen pimpen. 

Deze wagen zal als oefenwagen worden gebruikt door de studenten van de opleiding Ergotherapie. Ergotherapeuten zijn specialist in het oplossen van handelingsproblemen van het dagelijks leven, te wijten aan een handicap van welke aard dan ook. “Vertrekkende van de hulpvraag van de cliënt gaan ze een analyse maken van de mogelijkheden en beperkingen van de client en van de situatie (in het domein wonen, werken, spelen, leren, vrije tijd…). Daarop zoeken ze, in overleg met hun client, naar oplossingen op maat: trainen van nieuwe vaardigheden, advies met betrekking tot hulpmiddelen of aanpassingen van de materiële en fysieke omgeving. Doel is om personen met een handicap te ondersteunen in maximale participatie in de maatschappij,” aldus docente Christine Smeets. 

De experience car is een didactisch instrument, waarmee de studenten beroepscompetenties zullen kunnen oefenen met elkaar, personen met een handicap of simulanten. “Het gaat dan concreet om het aanleren van transfers van rolstoel naar de wagen, het in en uitstappen met een rollator, rekening houdend met ergonomische principes (rugbesparend). Je moet de wagen zien als een verlengstuk van het Oefenhuis ergotherapie. Dat is een gewoon appartement in de Hogeschool PXL Healthcare langs de Stadsomvaart, waar studenten zullen leren de thuisomgeving van cliënten te analyseren in functie van het oplossen van handelingsproblemen”. Koken, eten, poetsen, wassen, strijken, spelen, werken, zichzelf wassen… Al deze dagdagelijkse activiteiten zijn immers niet vanzelfsprekend voor personen met een psychische of fysieke beperking.

Wat bijzonder is voor de studenten is dat zij op die manier leren werken in een authentieke context , in dit geval de thuiszorg. Gezien de toenemende vermaatschappelijking van de zorg is dit essentieel in de ontwikkeling van de professionaliteit van ergotherapiestudenten. “De didactische meerwaarde in ons appartement is het feit dat elke activiteit wordt opgenomen (in elke ruimte) door middel van camera’s . De beelden kunnen tegelijkertijd op afstand worden bekeken door de docent en medestudenten zodat deze de studenten in het Oefenhuis kunnen bijsturen. Achteraf kunnen de opgenomen beelden ook worden gebruikt om gerichte feedback te geven aan de studenten”.

Kortom: het Oefenhuis ergotherapie en aansluitend de Experience car zijn, in hun eenvoud, een grote meerwaarde binnen de opleiding. Uiteraard is dit Oefenhuis ook inzetbaar voor studenten verpleegkunde en vroedkunde. Multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners is immers noodzakelijk. 

http://www.pxl.be

Grims verhalen 23: ‘Een onberispelijke man’ van Jane Gardam

Standaard

een onvergetelijke man

Nog geen vier jaar oud is de kleine Edward, wanneer hij door zijn ouders uit Maleisië naar Engeland wordt gestuurd.  Voor een kind van Britse kolonialen was dit aan het begin van de twintigste eeuw de schrijnende werkelijkheid. 

Op zeer prille leeftijd werd je naar het Moederland verscheept, je groeide er op in een pleeggezin, kreeg er je opleiding en werd zo klaargestoomd om vervolgens ook ambtenaar in de Britse koloniën te worden.

De gevolgen van deze traumatische ontworteling achtervolgen Edward een leven lang. Na een succesvolle carrière in het buitenland keert Edward op oudere leeftijd terug naar Engeland.  Pas daar probeert hij de confrontatie aan te gaan met de demonen die hem al zijn hele leven kwellen. Hij zoekt de mensen uit zijn jeugd op die hem gemaakt hebben tot wat hij is: een zwijgzame, stijve man, schijnbaar saai en onopvallend maar met een fascinerend (verzwegen) verleden.

‘Een onberispelijke man’ van Jane Gardam is uitgegeven bij Cossee en kost bij boekhandel Grim Hasselt 22,99 euro.

Krotbelasting zit in Hasselt in pijplijn

Standaard

Volgens tellingen van PVDA Hasselt heeft Groot-Hasselt op dit ogenblik 221 lang leegstaande woningen en krotten. De leegstandtaks behoort tot de laagste in Vlaanderen en van krotbelasting is hier nog geen sprake tegenover in andere centrumsteden. Woonschepen Kevin Schouterden (sp.a) zegt echter dat een krotbelasting in de pijplijn zit, maar dat eerst moet onderzocht worden geval per geval, hoe verwaarlozing door verkrotting gebeurt. Volgens Kim De Witte (PVDA) moeten er dringend maatregelen komen om de druk op de woningprijzen te doen afnemen.

Naast de geregistreerde leegstand voor lange tijd is er de verborgen leegstand. We denken dan aan de appartementen boven grote winkelketens in de binnenstad. Officieel gaat dit niet om leegstand, maar deze appartementen blijven wel vaak jarenlang onbewoond. Om dit te voorkomen vaardigde het stadsbestuur de verordening ‘wonen boven winkels’ uit. Deze verordening bepaalt dat er boven elke winkel minstens één woongelegenheid voorzien moet worden bij onder andere nieuwbouw of een vergunde verbouwing. De controle en naleving van die verordening laat echter te wensen over. Schepen van Ruimtelijke ordening Tom Vandeput (CD&V) erkent dat zelfs impliciet in een promotiebrochure voor de bouwsector, waarin hij stelt dat deze verordering niet meer aansluit bij de realiteit. Omdat handelspanden die huren liever geen meter van hun etalage afstaan voor een aparte ingang.

Een tweede oorzaak waardoor de officiële leegstand lager is dan de reële leegstand heeft te maken met fraude. Eigenaars hangen gordijntjes voor het raam, maken af en toe de brievenbus leeg en laten zelfs regelmatig een lamp branden of water lopen om de indruk te wekken dat het huis bewoond zou zijn. Daarnaast is er ook sprake van het aaneenschakelen van renovatiewerken of het regelmatig wisselen van eigenaar om de leegstandsheffing te ontlopen. Deze panden staan effectief leeg maar worden niet geregistreerd als dusdanig of gewoonweg vrijgesteld van heffing.

De leegstand vermindert het aantal woningen in Hasselt. In de binnenstad zorgt dit voor een desolate sfeer op weekavonden en zondag, in Groot-Hasselt voor hogere koop- en huurprijzen, door een verlaging van het aanbod op de markt. Om die reden heffen zowat alle Vlaamse centrumsteden een leegstandtaks.

Minimale leegstandtaks

Door een combinatie van hogere heffingen en betere registratie van de leegstand, halen onder andere Leuven, Mechelen, Turnhout, Sint-Niklaas verhoudingsgewijs vier tot vijf keer zoveel inkomsten op uit hun heffing op leegstand dan Hasselt. Hasselt hanteert een minimum van een in 2016 geïndexeerde heffing van 1.099 euro. Voor leegstand en krotten betalen Mechelaars drie keer meer, 3.750 euro.

Nog geen krotbelasting

Om verkrotting tegen te gaan, heeft Hasselt helemaal nog geen instrument in handen. De heffing ter bestrijding van verkrotting van woningen of gebouwen of krotbelasting is normaal Vlaamse bevoegdheid. De inventaris wordt opgemaakt door Wonen Vlaanderen. Maar volgens schepen Schouterden heeft Vlaams woonminister in de nieuwe Vlaamse Wooncode 2016 de toestemming gegeven aan gemeenten en steden om krotbelasting in te voeren. Vóór een stedelijke heffing daarvan moet volgens dezelfde schepen eerst nog worden nagegaan met alle betrokken actoren om welke reden de verwaarlozing van verkrotting tot stand is gekomen. Hij is er zich van bewust van het probleem, werkt eraan en hoopt binnen enkele maanden resultaat te boeken.

Actieplan tegen leegstand en verkrotting van woningen

Kim De Witte (PVDA) ijvert voor betere registratie van leegstand en onbewoonbare woningen en gebouwen met een betere opvolging en meer controle, zodat de heffing effectief wordt geïnd. Hij is ook voor de invoering van een leegstandheffing voor alle leegstaande, onbewoonbare, ongeschikte of verwaarloosde panden en de investering van die heffing in de bouw en renovatie van betaalbare woningen voor jong en oud. Voor de ergste gevallen van verkrotting kan de stad zelfs overgaan tot onteigening.

Banneuxkes moeten op vooravond van hun 25-jarig bestaan op zoek naar…. andere zaal, repetitie- en stockageruimte

Standaard

banneuxkes.jpg

Wegens de herbestemming van de zaal in Kindercampus Mozaïek in de Banneuxwijk, moeten de Banneuxkes op zoek gaan naar een nieuwe zaal, repetitieruimte en een grote hal voor de stockage van hun attributen.

De directie van de scholengroep heeft meegezocht naar een alternatief, maar voorlopig zonder resultaat. De Banneuxkes willen de verschillende directies in de afgelopen 24 jaar bedanken voor het vertrouwen en gebruik van de zaal en hun lokalen.

Niettemin is het dagelijks bestuur van de Banneuxkes koortsachtig op zoek naar een nieuwe locatie, want de vijfentwintigjarige viering komt er in 2018. Dat zijn wij aan ons trouw publiek verplicht.

De Banneuxkes willen het liefst in de buurt van de Banneuxwijk blijven, omdat daar de toneelvereniging is ontstaan. Wij staan ook bekend voor onze seniorenvoorstellingen door de jaren heen op zondag. De mensen werden vakkundig naar boven begeleid door de vriendelijke handen van het Rode Kruis.

Wij doen nu een dringende oproep aan verenigingen en alle mensen die grote ruimtes ter beschikking hebben voor ons materiaal.

Voor meer info kan men contact opnemen opnemen met voorzitter Wim Reyskens op  011/27 18 44 of op 0496/37 11 43 of op wreyskens@telenet.be.

http://www.banneuxkes.be

Waterlek bij Toerisme Hasselt

Standaard

water toerisme hasselt

Bij Toerisme Hasselt zitten ze met een raadselachtig waterlek. In de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 juni 2017 begon het plafond te lekken in de nieuwbouw. De bediende, die zondagochtend binnenkwam, kon meteen beginnen te poetsen, alle emmers onder  het lek te plaatsen en de plaats afbakenen met lint. Er loopt echter geen waterleiding door het plafond en het weer was ook kurkdroog. De opgetrommelde stedelijke bouwtechnicus had er ook geen echte verklaring voor. “Misschien komt het vocht van mogelijke vochtige isolatie”, was zijn twijfelachtige verklaring. Een tijd geleden deed zich hetzelfde waterlek voor ter hoogte van de balie. Nadien werd daar een beschermlaag tegen lekken overgestreken, waardoor het voorval niet meer gebeurde. Op maandagavond 26 juni 2017 was het lekken gestopt, maar is het lek nog niet gedicht.