Hart boven Hard krijgt eindjes niet aan elkaar geknoopt

Standaard

HbH-de eindjes

Op de Werelddag van het Verzet tegen Extreme Armoede en Sociale Uitsluiting op 17 oktober 2019 vonden er in Hasselt liefst vijf acties plaats, allemaal na elkaar en met verschillende partners. Om elf uur spraken de mensen van Hart boven Hard  aan stadhuis ’t Scheep af. Ze hielden een touw vast rond het gebouw, maar die was net te kort om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarmee stond deze actie symbool voor de situatie waarin vele Hasselaren zich bevinden.

“Om echt iets aan deze armoede te doen is betaalbare huisvesting cruciaal,” aldus Hart boven Hard. Hasselt telt opvallend weinig sociale huurwoningen (5 %) en de wachtlijsten zijn erg lang. Bij sociale huisvesting wordt de huurprijs berekend volgens het inkomen, en dit maakt de drempel voor vele mensen in armoede haalbaar. Hart boven Hard roept de lokale overheid op om samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen de regie in handen te nemen en zo de mensen in een kwetsbare woonsituatie niet letterlijk in de kou te laten staan.

Hart boven Hard kon rekenen op de hulp van 50 medestanders om het touw rond ’t Scheep te trekken en vast te houden. Er waren nogal wat mensen van Open School bij en verder vertegenwoordigers van het Huurderssyndicaat, ATD-Vierde Wereld, de Trawanten, de Armoedevakbond, het Omroerkoor, de Universiteit voor het Maatschappelijk Belang, Vormingplus Limburg, Palestina Solidariteit, het ABVV en Beweging.net.

Limburg Parlement Hart boven Hard op 15 juni 2016 in Genk

Standaard
Met het Limburg Parlement geeft Hart boven Hard Limburg een forum aan positieve projecten in Limburg. Op 15 juni 2016 tussen 19 en 22u organiseert Hart boven Hard Limburg een brainstorming over voorstellen rond milieu, onderwijs, vluchtelingen en basisbehoeften in de lokalen van Stebo in de Windekestraat 1 in Genk. Voorstellen kunnen positieve invloed hebben op langlopende projecten in Limburg. Ken jij of ben jij zo iemand met een positief idee? Dan ben je steeds welkom en kan je je inschrijven op hasselt@hartbovenhard.be.

Vierhonderd jongeren en ouderen zeggen nee tegen terreur in Hasselt

Standaard

Met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslagen van Brussel en Zaventem werd de stille wake op zaterdagnamiddag 26 maart 2016 aan het Monument van de Onbekende Oorlogsvrouw aan de Hasseltse Boulevard in een stralend zonnetje voor zo’n vierhonderd jongeren en ouderen uit diverse lagen van de bevolking ingezet. Het werd een serene herdenking met toespraken iman Tahar Chahbi van de Limburgse Marokkaanse gemeenschap, Kris Buckinx namens het Bisdom Limburg & getuigenissen voor hoop op vrede van Güler Isik, Emel Egilmez en Naoual Azize. Toon Machiels van Hart Boven Hard Limburg praatte het geheel samen en het Omroerkoor zorgde voor gepaste muzikale intermezzo’s met liedjes van hoop en liefde. Terwijl Tahar Chahbi nogmaals bevestigde dat de hele Marokkaanse gemeenschap in Limburg hun afschuw toonde tegen de aanslagen en medeleven voor de slachtoffers, een krachtdadig pleidooi voerde tegen racisme, discriminatie en terrorisme & onze westerse waarden verdedigde, was er Kris Bunckinx die pleitte voor meer samenwerking en solidariteit boven alle religies heen om onheil te voorkomen. Net als het standpunt van Hart Boven Hard – het behoud van onze vrijheid, veiligheid en solidariteit in onze westerse samenleving en democratie – pleitte iedereen om met hoop en liefde in te gaan tegen de haat en paniek, voortgebracht door de grote terreur. Maar Europa heeft ook te maken met kleine terreur, zoals intimidaties, discrminatie en racisme. Waar die kleine terreur doodgewoon wordt, moeten we er ons net zo eensgezind over verontwaardigen als over de grote terreur. Als afsluiter mochten de toehoorders met krijt stenen kleuren of boodschappen schrijven in een kleurrijk pallet, hetgeen de samenstelling van onze westerse samenleving weerspiegelt.

http://www.hartbovenhard.be

Wensmuur voor warme en solidaire samenleving op Dusartplein UPDATE

Standaard

muur dusartplein

Na de gebeurtenissen op de redactie van Charlie Hebdo kwamen 4 miljoen mensen op straat voor verdraagzaamheid, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting.

Ook Hasselt en Limburg willen een signaal laten horen. Op zaterdag 21 februari 2015 kan iedereen een boodschap uithangen of schrijven op de wensmuur op het Kolonel Dusartplein. OM 10U30 KOMT GOUVERNEUR REYNDERS ZIJN BOODSCHAP BEKENDMAKEN AAN DE MUUR. Op woensdag 25 februari 2015 tussen 12 en 18u en op zaterdag 28 februari 2015 tussen 11 en 17u zijn scholen en verenigingen welkom om hun ondertekende boodschap achter te laten aan de muur.

Hart Boven Hard

Ook de boodschap voor een warme, solidaire en ecologische samenleving wordt uitgedragen door het brede burgernetwerk Hart Boven Hard.

hart boven  hard maart 2015

Dit organiseert een provinciale bijeenkomst op woensdag 4 maart 2015 tussen 19u30 en 21u30 in de Oude Gevangenis van Hasselt. Iedereen is uiteraard welkom!

http://www.socialekalender.be

https://www.facebook.com/wensmuur?fref=ts

http://www.hartbovenhard.be