Start verkoop woningen Godskespark op 24 februari 2018 in De Zwaan Hasselt

Standaard

Op zaterdag 24 februari 2018 tussen 10u30 en 16u30 stellen 4 verschillende architecten 4 woningtypes voor in brasserie De Zwaan in de Kiezelstraat in Godsheide voor verkoop. Geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven.

Het bouwproject verloopt in fases naargelang de vraag in de verkaveling Godskespark in de zone tussen de Kleinstraat, de Kiezelstraat en de Beerhoutstraat in Godsheide, goed voor 220 nieuwe woningen. De grondwerken zijn al begonnen.

Voor de eerste fase bouwt Kolmont 60 woningen, waarvan 30 in de eerste 3 jaar, in de zone tussen de Kiezelstraat en de Kapelveldstraat. Vestio in partnership met BPI voorziet in de eerste fase aan de oostzijde van de Kapelveldstraat 60 kavels, waarvan ongeveer de helft woningen die ze zelf ontwikkelen en de andere helft bouwgronden. 

Enkel bestemmingsverkeer is in de verkaveling mogelijk en sluipverkeer wordt vermeden. Voor elke woning zijn er 1 of 2 parkeerplaatsen voorzien en voor elke 3 woningen 1 bezoekersparkeerplaats. Er is een mix tussen gesloten, halfopen en open bebouwin met energiezuinige woningen, die betaalbaar zijn voor iedereen. Er is tenslotte ook extra aandacht voor veel groen, fietsers, voetgangers en centrale speelpleintjes.

Advertenties

Aanleg tijdelijk fietspad tussen Kleinstraat in Godsheide en Mizerikstraat in Diepenbeek eind oktober 2017 voltooid

Standaard

tijdelijk fietspad godsheide

De uitvoering van de 14 engagementen overeengekomen tussen de stad Hasselt en De Unie Godsheide worden concreet om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Godsheide te garanderen. Ontwikkelaars Vestio en BPI zijn begonnen met de aanleg van het tijdelijk fietspad tussen de Kleinstraat en Mizerikstraat. Eind oktober 2017 moeten de werken voltooid zijn en kunnen fietsers gebruik maken van een tijdelijke en veilige fietsverbinding tussen Godsheide-centrum en Diepenbeek/Malpertuus. Dat voorkomt dat fietsers terechtkomen tussen het werfverkeer voor de nieuwe woonuitbreidingen.

Godsheide Hasselt blijft samen, ook na 2020

Standaard

tuikabelbrug 1

De Tuikabelbrug over het Albertkanaal in Godsheide wordt niet afgebroken, maar wel tegen 2020 opgevijzeld tot een hoogte van 9,20 meter om scheepvaartverkeer tot vier containers hoog toe te laten, net als alle bruggen over deze waterweg. Dat heeft de Vlaamse Waterweg beslist. Voor de Godsheidenaren van het centrum en Malpertuus is dat een zucht van verluchting, want ook na 2020 kunnen ze de Tuikabelbrug gebruiken om de overkant te bereiken. Voor de toekomstbepaling en inrichting van de Tuikabelbrug na de werken krijgen de Godsheidenaren inspraak. Evenementen zoals de Hasseltse Studenten Regatta blijven behouden. 

(ONGE)zien expo in Godsheide

Standaard

odilia

De Kerkfabriek van Godsheide stelt dagelijks tussen 18 en 23 juli 2017, op zondagen 30 juli 2017, 6 en 13 augustus 2017, telkens tussen 13 en 19u, de nooit eerder getoonde kunst- en cultusschatten in de kerk en pastorij van Godsheide tentoon. Te zien zijn onder andere kazuifels, processievaandels, een uniek beeld en documentatie, maar ook beelden van niet-toegankelijke plekken in de kerk en de omgeving, gefilmd met een drone. In de tuin van de pastorij komt een replica van de bol onder het kruis op de kerk, waar in 1988 de inwoners van Godsheide toekomstberichten in achterlieten. De Heilige Odilia is de patroonheilige van de tussen 1853 en 1862 opgerichte driebeukeukige parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw-Bezoeking van Godsheide en wordt vereerd tegen oogkwalen. De toegang is gratis.

http://godsheide.one

Heropwaardering Berkenshoutpad kan Godsheide meer verkeersveilig maken

Standaard

Op donderdag 9 maart 2017 kwamen meer dan 150 Godsheidenaren luisteren naar de 14 engagementen, bereikt in een akkoord tussen de Unie Godsheide, het stadsbestuur en projectontwikkelaars Vestio en Kolmont. Na de voltooiing van de twee woonuitbreidingsgebieden moet het centrum van Godsheide leefbaar, verkeersveilig en toegankelijk blijven. Eén zaak werd over het hoofd gezien: de heropwaardering van het Berkenshoutpad. Dat is een trage weg die al in de 16de eeuw in gebruik was, maar de laatste jaren er onderkomen bijligt. Dit pad kan best gebruikt worden door fietsers en voetgangers met de korte verbinding tussen de Tuikabelbrug en Kleinstraat naar het centrum. De heropenstelling ervan kan de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker alleen maar ten goede komen.  

Infoavond over toekomstplannen van Godsheide op 9 maart 2017 UPDATE

Standaard

godsheide

Alle inwoners van Godsheide zijn op donderdag 9 maart 2017 vanaf 19u welkom op de infoavond over de toekomstplannen van Godsheide na de komst van 2 uitbreidingswoongebieden in het OC Godsheide. De Unie Godsheide, Leefbaar Godsheide, de stad Hasselt en de projectontwikkelaars nodigen daarom de betrokken inwoners uit op de infoavond. (Samen)werken is de boodschap.

Het afgelopen jaar gingen de Unie Godsheide en Leefbaar Godsheide in gesprek met het stadsbestuur en de projectontwikkelaars over de geplande ontwikkelingen in Godsheide centrum. Het resultaat van deze gesprekken is een samenwerkingsovereenkomst waarin alle partijen zich engageren om te investeren in Godsheide en het dorp op een leefbare manier verder te laten groeien.

Op het programma staan veertien engagementen voor een leefbaarder en veiliger Godsheide na de komst van de twee geplande woonuitbreidingsgebieden. Volgens HBVL komt er een minderhinderplan, een nieuwe verbindingsweg en nieuwe fietspaden.

http://www.deuniegodsheide.wordpress.com

Foto Hasel

Voortaan ook ’s woensdags buurtmarkt in Ter Hilst Hasselt

Standaard

Voortaan heeft Ter Hilst in Hasselt elke woensdag tussen 15 en 19u zijn buurtmarkt naast buurthuis De Magneet met verse groenten en fruit, kip aan ’t spit en olijven. Andere buurtmarkten zijn ’s dinsdags in Kuringen-Centrum en Godsheide, ’s donderdags in de Banneuxwijk & ’s vrijdags in Kermt.

http://www.hasselt.be/naardemarkt