Aanleg tracé van verbindingsweg tussen Trichterheidestraat en sas van Godsheide

Standaard

trace

Om het sluipverkeer rond het centrum van Godsheide te leiden, gaat het Hasselts stadsbestuur de Trichterheideweg ter hoogte van het Infrax-gebouw doortrekken tot aan de sluis. Afdraaien richting de Boksbeemdenstraat wordt door de weginrichting ontmoedigd. Naast de nieuwe verbindingsweg komt een veilig fietspad dat aansluit op de fietssnelweg. De voorbereidende werken zijn achter de rug.

Voor de aanleg van de verbindingsweg wordt eerst de riolering en daarna de wegverharding gelegd. Ook komen er twee nieuwe rotondes aan beide uiteinden van de nieuwe weg: één ter hoogte van de Scheepvaartkaai en één tussen de sites van Carglass en Infrax. Enkel dan zal het verkeer hinder van de werken ondervinden.

Langsheen de nieuwe verbindingsweg komt een breed fietspad, dat ter hoogte van het kanaal aansluit op de provinciale fietssnelweg. Net op dat punt wisselt de fietssnelweg, via de sluis, immers van oever.

De werken zullen in de tweede helft van 2019 moeten voltooid zijn.

Advertenties

“Nog geen bouwaanvraag ingediend voor project Malpertuus”

Standaard

FB_IMG_15299989760280606

“Vanuit de Hasseltse administratie bevestig ik dat er nog geen dossier voor bouwaanvraag voor de bouw van woonzorgeenheden op de Malpertuussite in Godsheide is ingediend. Ook is dit in tegenstelling tot wat vandaag foutief in HBVL staat,” zijn de woorden van ruimtelijk ordeningsschepen Tom Vandeput (CD&V).

Helaas zit er nog steeds een haar in de boter. Het geplande infomoment op woensdagavond 27 juni 2018 is volgens de mail van buurtbewoner Daniël Sternotte eenzijdig afgeblazen door projectontwikkelaar Châteaux Real Estate, vermits er volgens de mail toch de voorbije dagen een bouwaanvraag werd ingediend, waardoor de ontwikkelaar oordeelde dat er geen infomoment meer moest doorgaan. Tot nu toe is het geduldig wachten op een antwoord van de projectontwikkelaar, die we telefonisch gecontacteerd hebben.

Na het telefoontje van Philip Onclin zijn we zeker dat er geen infomoment is en geen bouwaanvraag is ingediend.

Wat een fout in HBVL kan veroorzaken…

Zwarte vlaggen rond Malpertuussite in Godsheide

Standaard

Tussen de Zandstraat en Vossenbergstraat in Godsheide in de buurt van het ontmoetingscentrum Malpertuus, een schooltje en de lokalen van de Akabe-scouts en tafeltennisclub komt een woonzorgcentrum met 74 kamers en 23 assistentiewoningen tot vier bouwlagen onder het beheer van Orelia, die de ontwikkeling heeft gekocht van projectontwikkelaar Châteaux Real Estate. De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de bouw van drie blokken. De start is voorzien begin 2019 en de oplevering einde 2020 of begin 2021. Aldus HBVL.

Inmiddels is er ook een Facebookgroep ‘Vossenberg verkocht!’ opgericht als protest tegen de bouw van het woonzorgvoorzieningen in vier bouwlagen, terwijl niemand in de wijk hoger mag bouwen dan twee bouwlagen. 

“Bouwaanvragen hoger dan twee bouwlagen worden pertinent geweigerd met de uitleg dat de plannen niet passen in een residentiële wijk,” volgens initiatiefnemer van het protest, Andy Jacques, die volgens de plannen moet opkijken vanaf zijn woning in de Vossenbergstraat tegen flats van vier bouwlagen en die moet vechten voor de bestaanszekerheid van zijn woning, omdat hij zonevreemd woont. 

Op woensdagavond 27 juni 2018 is er een infomoment met het stadsbestuur, de projectontwikkelaar en de ontevreden buren gepland in OC Malpertuus, maar die is afgeblazen (zie ook hier).

Het blijkt te gaan om dezelfde fout van dezelfde projectontwikkelaar die gemaakt werd bij de ontwikkeling van flats op het Rongeseplein in Runkst. Châteaux Real Estate heeft daar ook moeten inbinden door het aantal bouwlagen van de voorziene appartementen te verlagen. Precies houdt het stadsbestuur geen rekening met de toenemende burgerparcipatie, die over het hoofd wordt gekeken en waarvan ze de mond vol van hebben in aanloop van de gemeenteraadsverkiezing in oktober 2018.

Nog maar 5 huizen verkocht in verkaveling van Godskes Park

Standaard

Sinds de start van de bouw van woningen in Godskes Park op de verkaveling tussen de Kleinstraat, de Beerhoutstraat en de Kapelveldstraat in Godsheide zijn nog maar 5 huizen verkocht door ontwikkelaars Vestio en BPI. Architecten Pieter Verjans, Architecten Bart Stevens, Grosemans-Heylen Architecten en Dhoore-Vanweert Architecten ontwierpen vier soorten woningen, gelegen op anderhalve kilometer van het centrum van Hasselt in een gezellig kader met groene klemtonen. Info: 011/800 000.

http://godskespark.be

Start verkoop woningen Godskespark op 24 februari 2018 in De Zwaan Hasselt

Standaard

Op zaterdag 24 februari 2018 tussen 10u30 en 16u30 stellen 4 verschillende architecten 4 woningtypes voor in brasserie De Zwaan in de Kiezelstraat in Godsheide voor verkoop. Geïnteresseerden kunnen zich hier inschrijven.

Het bouwproject verloopt in fases naargelang de vraag in de verkaveling Godskespark in de zone tussen de Kleinstraat, de Kiezelstraat en de Beerhoutstraat in Godsheide, goed voor 220 nieuwe woningen. De grondwerken zijn al begonnen.

Voor de eerste fase bouwt Kolmont 60 woningen, waarvan 30 in de eerste 3 jaar, in de zone tussen de Kiezelstraat en de Kapelveldstraat. Vestio in partnership met BPI voorziet in de eerste fase aan de oostzijde van de Kapelveldstraat 60 kavels, waarvan ongeveer de helft woningen die ze zelf ontwikkelen en de andere helft bouwgronden. 

Enkel bestemmingsverkeer is in de verkaveling mogelijk en sluipverkeer wordt vermeden. Voor elke woning zijn er 1 of 2 parkeerplaatsen voorzien en voor elke 3 woningen 1 bezoekersparkeerplaats. Er is een mix tussen gesloten, halfopen en open bebouwin met energiezuinige woningen, die betaalbaar zijn voor iedereen. Er is tenslotte ook extra aandacht voor veel groen, fietsers, voetgangers en centrale speelpleintjes.

Aanleg tijdelijk fietspad tussen Kleinstraat in Godsheide en Mizerikstraat in Diepenbeek eind oktober 2017 voltooid

Standaard

tijdelijk fietspad godsheide

De uitvoering van de 14 engagementen overeengekomen tussen de stad Hasselt en De Unie Godsheide worden concreet om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Godsheide te garanderen. Ontwikkelaars Vestio en BPI zijn begonnen met de aanleg van het tijdelijk fietspad tussen de Kleinstraat en Mizerikstraat. Eind oktober 2017 moeten de werken voltooid zijn en kunnen fietsers gebruik maken van een tijdelijke en veilige fietsverbinding tussen Godsheide-centrum en Diepenbeek/Malpertuus. Dat voorkomt dat fietsers terechtkomen tussen het werfverkeer voor de nieuwe woonuitbreidingen.

Godsheide Hasselt blijft samen, ook na 2020

Standaard

tuikabelbrug 1

De Tuikabelbrug over het Albertkanaal in Godsheide wordt niet afgebroken, maar wel tegen 2020 opgevijzeld tot een hoogte van 9,20 meter om scheepvaartverkeer tot vier containers hoog toe te laten, net als alle bruggen over deze waterweg. Dat heeft de Vlaamse Waterweg beslist. Voor de Godsheidenaren van het centrum en Malpertuus is dat een zucht van verluchting, want ook na 2020 kunnen ze de Tuikabelbrug gebruiken om de overkant te bereiken. Voor de toekomstbepaling en inrichting van de Tuikabelbrug na de werken krijgen de Godsheidenaren inspraak. Evenementen zoals de Hasseltse Studenten Regatta blijven behouden.