Op 1 juni om 6u is kruispunt N80 – R71 deels heringericht

Standaard

Op maandag 1 juni 2015 vanaf 6u is er weer normaal verkeer op het heraangelegde kruispunt van de Sint-Truidersteenweg met de Singel, na herinrichtingswerken van de kruispunthelft aan de zijde van het stadscentrum, inclusief rijvakken komende van de Luikersteenweg en de aansluiting met de lokale ventweg.

Tot dan zal er op de Singel alleen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Enkel het verkeer komende van Runkst kan richting Sint-Truiden rijden. Wie op de Sint-Truidersteenweg rijdt, kan enkel rechtsaf de Singel oprijden. Om de verkeershinder maximaal te beperken, voorziet het Agentschap Wegen & Verkeer op de Singel aan beide zijden van het kruispunt een keerpunt.

De herinrichting kadert in de volledige vernieuwing van het kruispunt met de realisatie van de toekomende kruispuntarmen aan de Singel voor extra capaciteit richting E-313 en Expressweg. Het gebruik van andere invalswegen wordt sterk aanbevolen.

http://www.wegenenverkeer.be

Advertenties

Werken aan Sint-Truidersteenweg Hasselt op 9 en 10 mei 2015

Standaard

In het kader van de werken aan de St.-Truidersteenweg zal het Agentschap Wegen en Verkeer dit weekend het op- en afrittencomplex 28 Hasselt-Zuid volledig renoveren. De werken starten op vrijdag 8 mei 2015 vanaf 20u en duren tot maandag 11 mei 2015 om 6u. Beide op- en afritten zullen afgesloten zijn. Wie de E313 wil bereiken of verlaten, kan omrijden via de E-313 en afritten Hasselt-West of Hasselt-Oost nemen.

Op- en afrit 28 van E-313 nachtje dicht in Hasselt

Standaard

ikea 11

In de nacht tussen vrijdag 17 april 2015 22u en zaterdag 18 april 2015 8u is de op- en afrit 28 van de E-313 op de N80 of de Hasseltse Sint-Truidersteenweg afgesloten voor de omschakeling van de werken. Het eerste gedeelte daar is al voltooid en nu moet de overzijde onder handen worden genomen. Automobilisten kunnen dan de E-313 verlaten of oprijden via Hasselt-West en Hasselt-Oost. 

Derde ring rond Hasselt moet files aanpakken bij werken

Standaard

Om de filelast door de twee maanden durende werken aan de Hasseltse Sint-Truidersteenweg op piekmomenten van druk verkeer in de hand te houden, kiest het Agentschap Wegen en en Verkeer Limburg ervoor om de wagens om te leiden via E-313 en E-314. De N76 tussen Genk en Diepenbeek ontsluit dan de derde ring rond Hasselt. Dynamische infoborden moeten ervoor zorgen dat automobilisten voor de werf al duidelijk geïnformeerd worden over de reistijd om Hasselt te bereiken via een bepaald traject.

http://www.wegenenverkeer.be

File op afrit E-313 en Sint-Truidersteenweg Hasselt

Standaard

file e313 afrit 28

Op maandagvoormiddag 16 maart 2015 rond half elf was het aanschuiven geblazen op afrit 28 van de E-313 en op de Sint-Truidersteenweg in Hasselt als gevolg van de herinrichtingswerken van de N80 tussen de Overmerelaan en de Singel. Normaal gezien op dit tijdstip van de dag is er geen file op de afrit te bespeuren.

file sint truidersteenweg

Buurtbewoners van de IKEA Hasseltsite vragen om de Oude Truierbaan tijdelijk open te stellen om deze dagelijkse file te vermijden, maar dan kunnen ook weer andere verkeersstromen hiervan gebruikmaken en  kan de situatie leiden tot sluikverkeer.

Kap eikendreef en groene geluidsbuffer voor IKEA Hasselt

Standaard

man met hond

Dageljiks gebeurt er een burgerinspectie in goede verstandhouding met de werkmannen op de werf van de site van IKEA Hasselt. Man en hond snuffelden afgelopen week het terrein af op zoek naar de laatste ontwikkelingen bij de bouwwerkzaamheden van de Zweedse meubelgigant.

eikendreef 1

In de mooie eikendreef in het verlengde van de Wurfeldstraat werden alle bomen gekapt voor de bouw van het IKEA-complex. Zou de stad of IKEA beschikken over een grote opslagruimte beschikken, waar ze de bomen bewaren en later – na de voltooiing van de bouw – terugplaatsen?

fietspad biezenstraat

Inmiddels ligt het ruime fietspad al in de Biezenstraat. Knelpunt voor fietsers zal zeker het kruisen van de afrit van de E-313 worden, waar nog niet veel over geweten is. 

wurfeldstraat 1

wurfeldstraat 2

Ook hebben de kappers flink hun werk gedaan om al het groen op de autostradehelling weg te halen. Dat groen was nochtans een goede buffer tegen het geluid van het autosnelwegverkeer voor de buurtbewoners. Nodeloos te zeggen dat de buurt nu veel meer last heeft van geluidshinder door het voorbijrazende verkeer.

Tweede keer nieuwe fietstunnel aan E-313 Kuringen onder water

Standaard

Fietsers – die gebruikmaken van het nieuwe dubbele fietspad met fietstunnel ter hoogte van de E-313 aan de Kuringersteenweg  in Kuringen – zullen wellicht vloeken over de staat van de nieuwe infrastructuur met een tweede overstroming na de zware regenbuien van dinsdagavond 29 juli 2014. Het fietspad is dan ook afgesloten.

Fietsers komende van Kermt hebben dan de keuze: terugkeren richting Carrefour Planet, vervolgens afsluitingen te negeren en aan de onveilige oprit naar Antwerpen over te steken OF de rijweg op te rijden en zich voort te bewegen tussen het autoverkeer. Beide situaties zijn levensgevaarlijk voor de zwakke weggebruiker.

Ook de bewoners van de Albertkanaalstraat in Kuringen deelden met de waterellende, evenals de vele getroffenen die hun kelders moesten laten leegpompen door de brandweer.