Dynamisch verkeersmanagementsysteem maakt Hasselt vlotter bereikbaar

Standaard

bord

Hasselt moet bereikbaar blijven, ook met de wagen. Daarom implementeert de stad Hasselt een dynamisch verkeersmanagementsysteem. Dat systeem moet bezoekers in real time informeren over de reistijden, dichtstbijzijnde parkings alsook de bezettingsgraad van die parkings. Op de Singel en de invalswegen binnen de Singel worden vanaf eind juni 2017 op een aantal strategische plaatsen 34 elektronische parkeer- en routeverwijsborden geïnstalleerd in 175 dagen. Be-Mobile blijft 10 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud van soft- en hardware. Goed nieuws voor de 30% automobilisten op zoek naar een vrije parkeerplaats in de binnenstad.

Met behulp van dit systeem wil het stadsbestuur een heuse mentaliteitswijziging teweegbrengen bij al wie Hasselt bezoekt, waardoor de Singel is aangewezen als verdeelweg voor het gemotoriseerde verkeer en niet langer via de Groene Boulevard. Via een door de leverancier geïnstalleerd meetsysteem op basis van ‘floating car data’ – dat zijn verzamelde gegevens over verkeersbewegingen via de gps-systemen en systemen van track & trace op Lijnbussen – worden bestuurders geïnformeerd over reistijden, mogelijke verkeersopstoppingen, de kortste route naar hun bestemming of de dichtstbijzijnde parking.

Sensoren op parkeerplaatsen

“Deze borden worden aangevuld met een reeks semi-variabele parkeerverwijsborden bestaande uit deels vaste tekst, zoals naburige parkingnamen van naburige parkings , en zijn ook deels dynamisch. Dat dynamische deel duidt het aantal beschikbare parkeerplaatsen aan op de betrokken parking. Ook hiervoor gebruiken ze real time data, verzameld door indicatieve lussen aan de in- en uitgangen van de parkeerterreinen, welke de hoeveelheid van in- en uitrijdende wagens registreert. Bij parkings die geen in- en uitrit hebben, zorgen sensoren op elke parkeerplaats voor de registratie aan de hand van infraroodstraling en een magnetisch veld of de plaats bezet is of niet. Voorlopig worden parkeerplaatsen onder stadsbeheer uitgerust met sensoren. Ook de privéparkings van het Jessaziekenhuis en de Grenslandhallen tonen interesse om mee in te stappen in het slimme systeem.

Om de bezoeker naar de parkeerplaatsen te leiden, wordt de binnenstad opgedeeld in vier delen: Dusart, Jessa, Blauwe Boulevard en Station. Binnen elk deel is er een parkeerroute, waarlangs je alle parkeerterreinen binnen die zone passeert. De elektronische parkeer- en routeverwijsborden op en binnen de Singel verwijzen naar die routes.

Het stadsbestuur wil ook de meetgegevens over de verkeerscirculaties en parkeerdruk publiekelijk delen, opdat er apps via privé-initiatief op de markt kunnen komen.

http://www.hasselt.be

Advertenties

Zo kan het dus ook: rustig doorgaand verkeer op wegen van en naar Ikea Hasselt

Standaard

ikea 111

De drukte op de wegen van en naar Ikea Hasselt lijkt vlot te gaan, ook op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari 2016. Ook het inrijden langs de slagboom in de Biezenstraat verloopt zonder problemen.
ikea 112
Sinds vrijdag 12 februari 2016 functioneren de verkeerslichten in de nabijheid van de Ikeasite op betere software. De parking parking van Ikea stond goed vol, hetgeen betekent dat er wel degelijk veel shoppers aan het winkelen waren. De parkeerwachters deden hun best, want alles verloopt daar op wieltjes. 
ikea 113
Ook zijn de buurtbewoners opgetogen over de permanente aanwezigheid van de mensen van de Afdeling Wegen en Verkeer op het probleempunt.  Zij verzamelen gegevens rond de doorstroming van het verkeer en kunnen ingrijpen indien nodig. Het geeft een geruststellend gevoel zeker in deze beginfase. Op zondag 14 februari 2016 mag het personeel van Ikea genieten van hun langverwachte eerste vrije zondag.

Oplossingen voor verkeerschaos bij zeer drukke dagen bij Ikea Hasselt liggen niet voor hand

Standaard

ikea a6De verkeersinfarcten bij zeer druk inkomend en uitgaand verkeer op de wegen naar Ikea Hasselt en N80 waren overweldigend tijdens het eerste weekend na de opening van de vestiging. Iedereen wou op hetzelfde moment op dezelfde route op dezelfde plaats zijn, zij het op de parking of zij het aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Biezenstraat en N80. Neem daarbij nog eens opstopping door een wagen in panne, de verkeerde aanduiding op GPS voor uit te rijden, het zoeken naar de juiste afstelling van de verkeerslichten door technici, dan krijg je uiteraard ernstige doorstromingssproblemen voor inkomend en uitgaand verkeer op de parallelweg met de E313 met telkens één rijstrook. Zelfs de Lijnbussen moeten in file aanschuiven bij het overige autoverkeer, daar waar het toch wel wenselijk was dat een aparte busstrook aanwezig zou zijn. Enkel te voet en per fiets of motorfiets is het woonhuiswarenhuis goed bereikbaar bij files.

Het openen van de slagboom in de Biezenstraat voor door de GPS verkeerd gereden voertuigen is uit den boze, wegens goede afspraken met de buren. De Oude Truierbaan openstellen brengt ook het nodige sluikverkeer met zich mee, want voor wagens die de E313 willen bereiken, is dat gewoon een ommetje met de nodige file aan het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en N80 tot gevolg.

De filevorming van de inkomende doorstroming wordt hoofdzakelijk bepaald door wagens op zoek naar één van de 1400 beschikbare parkeerplaatsen. Het aanschuiven naar de verkeerslichten aan de N80 met een passage van een twaalftal wagens per keer groen licht, wordt gekenmerkt door de juiste verkeerslichtenafstelling. Die lichten zijn ook verbonden met camera’s op de nabije kruispunten, waar ze de verkeersdoorstroming tellen en doorsturen naar die op het kruispunt van de N80.

Het lijkt ons misschien slim om de parallelweg naar de N80 te voorzien van twee smallere rijstroken in plaats van één, als dat mogelijk is. Ook het verlengen van de twee rijstroken naar links voor het verkeerslicht samen een lichtenafstelling kan de doorstroming doen vlotten bij grote drukte. Uiteraard moet men dan kijken of er nog auto’s bij kunnen in de twee rijen op de N80 richting E313.

Wat ook een mogelijke oplossing is, is het uitgaand verkeer uit te leiden via een nog aan te leggen weg achter Ikea Hasselt naar de Runksterkiezel. Zo kan het verkeer via de Runksterkiezel en Runkstersteenweg naar Stevoort rijden om via de Stevoortse Kiezel de Kuringersteenweg met een oprit van de E313 te bereiken. OF op de Runksterkiezel naar rechts de autostradebrug over en dan via de Roesel-, Veld- en Schampbergstraat ook de Kuringersteenweg bereiken. Beide routes zorgen wel voor het nodige sluikverkeer.

De inkomende doorstroming kan in de toekomst nog groter worden, wanneer de 5.000m² bij te bouwen retail op de Ikeasite één keer in gebruik wordt genomen met wagens op zoek naar een parkeerplaats bij drukke Ikeadagen. Dan wordt de parkeerdruk groter. Of de voorziene 1400 parkeerplaatsen dan voldoende zijn, valt af te wachten.

Onderbreking van Groene Boulevard op 3 plaatsen voor betere doorstroming UPDATE

Standaard

groen boulevard

Bij de Dienst Mobiliteit van de Stad Hasselt wordt druk nagedacht over pistes om het verkeer op de Groene Boulevard vlotter te laten verlopen.

Via een bericht in De Klok van Hasselt kwamen we erachter dat het stadsbestuur het plan heeft opgevat om het doorgaand en parkeerverkeer te leiden op de Groene Boulevard via drie onderbrekingspunten aan de kruispunten met de Kunstlaan, de Boudewijnlaan en de kanaalkom en doorstroming van het verkeer naar te dwingen naar de Singel. Die verbinding met de Singel komt tot stand via aansluiting op nieuwe parking aan Kunstlaan, de heraanleg voor de tramhalte aan de Boudewijnlaan en langs de Blauwe Boulevard. 

Het grootste voordeel zou zijn dat het parkeerverkeer zo wordt geleid naar de parkings in plaats van rondjes op de Groene Boulevard en in de wijken te rijden, op zoek naar die ene vrije parkeerplaats.

Het nieuwe plan sluit naadloos aan met de realisatie van het Spartacusplan en de opzet van het Masterplan Casterwijk met een nieuwe ondergrondse betaalparking voor 500 à 550 wagens.

Mobiliteitsschepen Rob Beenders (sp.a) stelt dat ze via verschillende pistes werken aan een langetermijnvisie voor de mobiliteit binnen de Singel en dat de Vlaamse regering het laatste woord heeft in de beslissing, aangezien ze eigenaar zijn van zowel de Groene Boulevard als de Singel.

https://www.facebook.com/pages/De-Klok-van-Hasselt/203461279830317?fref=ts