Aanleg ondergrondse parking CC Hasselt geschrapt en vervangen door tijdelijke parkeerconstructie op ziekenhuisgrond

Standaard

De mobiliteit en parkeermogelijkheden op de site rond het Jessaziekenhuis Campus Virga Jesse, CC Hasselt en Kunstencampus wordt hertekend en krijgen een actuele invulling in het kader van een betere leefbaarheid.

De aanleg van de ondergrondse parking met 550 parkeerplaatsen aan het Stadspark CC Hasselt wordt geschrapt, omdat het ziekenhuis nog een beperkte tijd blijft op de huidige locatie en nadien verhuist naar nieuwbouw op de Salvatorcampus. Voor onder andere de opvang van de toenemende stroom van patiënten met wagens voor dagbehandeling in het ziekenhuis wordt teruggegrepen naar de tijdelijke bouw van een parkeerconstructie boven het parkeerterrein op ziekenhuisgrond met eveneens een tijdelijke toename van schadelijke uitlaatgassen en fijnstof aan het ziekenhuis.

Ook de parkeerlus en dus ook die gratis parkeergelegenheid voor het CC Hasselt verdwijnen. De grond tot aan de Kunstlaan moet het parkgebied vergroten. Verdwenen gratis parkeerplaatsen kunnen deels worden gecompenseerd met betalende plaatsen door een herinrichting van de straten en mobiliteit van de hele Casterwijksite. Meer openbaar en alternatief vervoer vanuit en naar gratis randparking worden uitgerold.

Er wordt zwaar ingezet op de mobiliteitgedragsverandering van de burger voor een leefbaardere, veiligere en luchtzuiverdere omgeving. Op termijn wordt de thans gratis parking achter het CC Hasselt ook betalend met slagbomen.

Inmiddels is er een negatief arrest tegen het beroep tegen de uitspraak van de provinciale instantie in de bus gevallen om de parkingingang aan de parkeerlus af te schaffen. De parkingingang langs de lus blijft dus behouden en liefst verdubbeld in slagbomen om de files naar de parking op de Kunstlaan drastisch aan te pakken en te zorgen voor een vlottere doorstroming.

Zolang het ziekenhuis op de huidige locatie blijft, moet die toegangsweg naar de parking in een aangepaste vorm opgenomen worden in de plannen van uitbreiding van het stadspark.

Recent zaten vertegenwoordigers van het ziekenhuis, CC Hasselt en het comité Red het Stadspark samen met ruimtelijk ordenings- en mobiliteitsschepen Marc Schepers om deze nieuwe aanpak te bespreken. Ook de voorbije gemeenteraadszitting was het eens met de schrapping van de ondergrondse parking CC Hasselt.

Advertenties

Koninklijk Hasselts A Capellakoor & Het Volgend Punt in Café Chantant op 27 en 28 oktober 2018

Standaard

Het Koninklijk Hasselts A Capellakoor en Het Volgend Punt zingen liederen in hun eigen taal voor Home Sweet Home op zaterdag 27 oktober 2018 vanaf 20u en op zondag 28 oktober 2018 vanaf 15u in OC Katarina in de Hasseltse Casterwijk. Inkom is 15 euro, 12 euro voor UITpas en gratis voor 12-.

600 aanwezigen huiveren van griezels in Hasseltse Casterwijk

Standaard

Voor een 600-tal aanwezigen organiseerde de Ouderraad van de Sint-Catharinaschool in samenwerking met het personeel op zaterdag 20 oktober 2016 een griezeltocht doorheen de Hasseltse Casterwijk. Gekozen werd voor het thema Circus Mysteria, waarrond alle griezelstanden en -figuren op gebaseerd waren. Op verschillende plaatsen op het parcours  was er actie: voelemmers, kerkhof, jongleurs, vuurspuwers, trapeze-artiesten en zelfs apentemmers. Kinderen konden de personages weer tot leven riepen door letters te verzamelen. Met het woord ‘snoep’ konden ze de snoepverkoopster uiteindelijk ontmaskeren als dader van de moord op circusartiesten. 

Hasseltse Corneliusstraat is eindelijk helemaal geasfalteerd

Standaard

corneliusstraat

De Corneliusstraat in de Hasseltse Casterwijk heeft op 30 september 2016 eindelijk zijn laatste laag asfalt gekregen en de werken zijn daarmee voltooid. Het was godgeklaagd hoe deze straat er maanden voor bewoners en passanten erbij lag. In het voorjaar 2016 zijn de nutsvoorzieningswerken gestart, waarbij men een aanbesteding vergat uit te voeren voor nieuwe riolering. Dat heeft heel wat tijd in beslaggenomen. Ook met de aanleg van de verkeersdrempel aan het Klein Atheneum waren er problemen. Echter net vóór het begin van het nieuwe schooljaar was de straat gereed met de eerste laag asfalt en met ferme uitstekende hindernissen voor fiets en auto, echt gevaarlijk. Eindelijk werd op eind september 2016 de tweede asfaltlaag aangelegd, waardoor het doorrijden veel comfortabeler kan gebeuren. Hopelijk doet de volledige openstelling van de Corneliusstraat de verkeersdrukte in de Casterstraat afnemen.

Quizzen op 22 april 2016 in Hasselt

Standaard

Op vrijdag 22 april 2016 vanaf 19u45 organiseert Yves Cruysberghs een algemene quiz voor ploegen van maximum vier personen in het OC Katarina in de Hasseltse Casterwijk. Er zijn talrijke waardevolle prijzen te winnen en het inschrijvingsgeld bedraagt 20 euro per ploeg. Info en inschrijvingen met een mail naar yvescruysberghs@yahoo.com.

Nieuw mobiliteitsplan met aanleg ondergrondse parking CCHA en heraanleg stadspark UPDATE

Standaard

De plannen voor de nieuwe mobiliteitsstromen en de aanleg van de ondergrondse parking voor 500 wagens aan het CC Hasselt – alles kaderend in een ruimere parkeer- en mobiliteitsvisie voor de Hasseltse Casterwijksite – & de heraanleg van het stadspark werden op vrijdag 22 mei 2015 voorgesteld, in aanwezigheid van mobiliteitsschepen Habib El Ouakili en groenschepen Valerie Del Re. Alles kwam totstand dankzij het overleg in vergaderingen van het stadsbestuur en de klankbordgroep, die zoveel mogelijk betrokken burgers en partijen rond deze kwestie verenigde. De Stadsomvaart wordt samen met de Windmolen- en Harpstraat éénrichtingsverkeer en de in- en uitrit van de Jessaparking worden verlegd naar de Stadsomvaart. De ondergrondse parkeergarage is enkel bereikbaar vanaf de Groene Boulevard via de Kunstlaan, die wordt afgesloten voor alle autoverkeer ter hoogte van de Casterstraat.

verkeerscirculatieplan Er komen 1300 parkeerplaatsen tussen het CC, de Muziekacademie en het Jessaziekenhuis, verdeeld over telkens 400 plaatsen voor de ziekenhuisparking en de parking achter het CC & 500 plaatsen in de nog te bouwen ondergrondse parking. Het langparkeren aan de Kunstlaan nabij het stadspark wordt afgeschaft en auto’s worden maximaal ondergronds geparkeerd. De parking aan de achterzijde van het CC wordt een abonnementen- en overloopparking. Die zal naast voor het ziekenhuispersoneel met abo’s enkel open zijn als de bezetting van de ondergrondse parkeergarage de comfortdrempel van 80% overschrijdt & is alleen toegankelijk via de Kunstlaan. De tarieven voor deze overloopparking zullen minimaal even hoog zijn als die van de ondergrondse en de Jessaparking. Dus overal gelijke parkeertarieven. Dynamische parkeersignalisatie op de Kunstlaan geeft de bezetting van de drie parkings en de drempeloverschrijding van 80% weer. Op de Kunstlaan wordt ook betalend parkeren ingevoerd. De toegang tot de ondergrondse parking verloopt via een in- en uitrit op de Kunstlaan ter hoogte van de Jonkmansstraat.

parking

Om de verkeersoverlast voor de Casterwijk onder controle te houden en de doorstroming vlot te laten verlopen, is er ook gekozen voor éénrichtingsverkeer op de Stadsomvaart (naar Toekomststraat), in de Windmolen- (naar Casterstraat) en Harpstraat (naar Maastrichtersteenweg) & de afsluiting van de Kunstlaan ter hoogte van de Casterstraat voor alle autoverkeer. Hulpdiensten en bussen krijgen een speciale strook tegen de rijrichting in op de Stadsomvaart. Er komen ook twee afgelijnde kiss- & ridezones in de Gerlachestraat en aan de Kunstenacademie op de Kunstlaan, evenals laad- en losplaatsen. Het verkeer uit de ondergrondse parking wordt rechtdoor geleid naar de Groene Boulevard of linksaf naar de Stadsomvaart. De werken voor de heraanleg van de in- en uitrit van de Jessaparking zijn gepland voor in het najaar 2015.

Heraanleg van het park

stadspark

Het heraan te leggen stadspark strekt zich uit tussen de Rodenbachstraat, de OCMW-campus, Kunstlaan en Casterstraat. De groene strook van het Heldenplein en het Helbeekplein zitten er ook in. Het park wordt onderverdeeld in vijf zones: 1. het Cultuurplein vlak voor het CC – zonder een veel te dure en te veel onderhoud vergende vijver – voor culturele events en met groen en deels ongeveer dezelfde tegels als in het CC, boven de ondergrondse parking; 2. de Plankenweide met groot grasveld voor recreatie en ontspanning; 3. het Helbeekbosje om te ravotten met wadi’s om water op te vangen en veel niet zo nauw onderhouden groen; 4. de Kunstlaan met veel groen & het Heldenplein met idem als Kunstlaan. Het park wordt volledig ommuurd door rijen van bomen. Zitmeubilair, betonnen wandelpaden – goed voor mindermobielen – en een pad met verhakseld hout zijn eveneens aanwezig. De speeltuin blijft behouden op dezelfde plaats, maar de hondenweide verhuist naar het Helbeekbosje of het Heldenplein.

Eerst wordt gestart met de werken voor de aanleg van de ondergrondse parking, waarna bovengronds wordt verdergewerkt, zodanig de werken van de heraanleg van het stadspark vlot kunnen verlopen. Bureau Verbeek staat in voor het ontwerp van heraanleg. Het budget is inmiddels opgetrokken van 500.000 naar 1 miljoen euro voor aanleg van riolering en park.

Dag van het Park op 31 mei 2015

Alle plannen rond mobiliteit, parkeren en de heraanleg van het stadspark zijn voor het publiek op zondag 31 mei 2015 tussen 14 en 18u te bekijken in tentjes voor het CC Hasselt en dit tjidens de Dag van het Park. Je kan er ook deskundige uitleg krijgen over je vragen. Ook zal er dan een participatie voor kinderen plaatsvinden om hun advies in te winnen van wat zij graag bij een parkbeleving in bijvoorbeeld het Helbeekbosje willen zien. Aan het publiek zal eveneens een oordeel gevraagd worden, waar zij graag de hondenweide zien opduiken: in de omgeving van het Helbeekbosje of op het Heldenplein. Tenslotte mag het publiek ook zijn zegje doen in de keuze van het zitmeubilair voor het park of beter gezegd een look & feel.

Reactie comité Red het Stadspark

Bij het comité zijn ze eerder kritisch positief. Ze vinden het echt jammer dat de klankbordgroep enkel inspraak kreeg over de bovengrondse aanleg van het stadspark en niet over de parkeer- en mobiliteitsitems. De heraanleg van het park dient vooral om de ondergrondse parking toch te kunnen aanleggen. 1 miljoen Euro budget wordt er voorzien om de 10 miljoen euro voor de ondergrondse parking te camoufleren. Er is echter geen draagvlak voor een ondergrondse parking van 500 extra parkeerplaatsen. Het verkeer in de omliggende straten kan dit ook niet aan. De nieuwe plannen met de hele verkeersstroom zijn geen oplossing. Red het stadspark werd bewust geweerd uit de klankbordgroep en overleg over de verkeerproblematiek en de verdere ontwikkeling van de Casterwijk (RUP Casterwijk) is altijd uitgesteld. Het budget is opgetrokken naar 1 miljoen euro voor aanleg van riolering en heraanleg van het park. Hoeveel blijft daarvan over het onderhoud van het stadspark? Tenslotte sluiten ze af met de positieve gedachte dat zo’n klankbordgroep de burgerinspraak in toekomstige projecten vervolg moet krijgen. En de communicatie van het stadsbestuur kan nog beter.

http://www.hasselt.be

Onderbreking van Groene Boulevard op 3 plaatsen voor betere doorstroming UPDATE

Standaard

groen boulevard

Bij de Dienst Mobiliteit van de Stad Hasselt wordt druk nagedacht over pistes om het verkeer op de Groene Boulevard vlotter te laten verlopen.

Via een bericht in De Klok van Hasselt kwamen we erachter dat het stadsbestuur het plan heeft opgevat om het doorgaand en parkeerverkeer te leiden op de Groene Boulevard via drie onderbrekingspunten aan de kruispunten met de Kunstlaan, de Boudewijnlaan en de kanaalkom en doorstroming van het verkeer naar te dwingen naar de Singel. Die verbinding met de Singel komt tot stand via aansluiting op nieuwe parking aan Kunstlaan, de heraanleg voor de tramhalte aan de Boudewijnlaan en langs de Blauwe Boulevard. 

Het grootste voordeel zou zijn dat het parkeerverkeer zo wordt geleid naar de parkings in plaats van rondjes op de Groene Boulevard en in de wijken te rijden, op zoek naar die ene vrije parkeerplaats.

Het nieuwe plan sluit naadloos aan met de realisatie van het Spartacusplan en de opzet van het Masterplan Casterwijk met een nieuwe ondergrondse betaalparking voor 500 à 550 wagens.

Mobiliteitsschepen Rob Beenders (sp.a) stelt dat ze via verschillende pistes werken aan een langetermijnvisie voor de mobiliteit binnen de Singel en dat de Vlaamse regering het laatste woord heeft in de beslissing, aangezien ze eigenaar zijn van zowel de Groene Boulevard als de Singel.

https://www.facebook.com/pages/De-Klok-van-Hasselt/203461279830317?fref=ts