Henri Eyckmansstraat verkozen tot PR-8-igste kerstbuurt 2016

Standaard

De Henri Eyckmansstraat in Tuilt wint de juryprijs van de PR-8-igste kerstbuurt 2016. De straatbewoners mogen alvast een buurtfeest op 5 januari 2017 op kosten van het Hasselts stadsbestuur organiseren. Achtenveertig straten nemen deel aan deze versieringswedstrijd. Daar wordt ook publiekswinnaar bekendgemaakt.

De jury beoordeelde de buurten de creativiteit, algemene kerstsfeer in de straat, decoratie, samenhorigheid van de buurt, de verhouding tussen het aantal verlichte bomen en de deelnemende woningen en het zuinig omspringen met energie.De jurering vormde dit jaar best een zware bevalling. De punten lagen dicht bij elkaar. Maar over de winnaar, de Henri Eyckmansstraat in Tuilt, bestond geen twijfel.  Bij het binnenrijden van de straat vielen de mooie knutselwerkjes in de bomen meteen op. Voor het maken van de versiering kon de buurt rekenen op het creatief talent van de 22 kinderen uit de straat en het enthousiasme van de inwoners. Dat maakt van de Henri Eyckmansstraat dit jaar de terechte winnaar van de Kerstbuurt 2016.

Naast de Henri Eyckmansstraat zitten ook Bijvennestraat, Snapperstraat, Melbeekstraat, Tuilterstraat, Berenbroekstraat, Waterleliestraat (deel 2 huisnummers 51 t/m 104), Daniëlsstraat, Roverstraat,  Lammerweg in de top-10.

Op woensdag 28 december 2016 vertrekken drie gratis bussen van op de parking achter het CC Hasselt richting 10 mooiste kerstbuurten. Wie een zitje wil bemachtigen kan nog tot woensdag 21 december 2016 inschrijven via een telefoontje naar 011/23 93 88 of mailen naar pr8@hasselt.be. Een rondrit duurt zo’n 3 uur. Er vertrekken twee bussen om 18u en één om 19u. Onderweg wordt getrakteerd op een drankje.

http://www.hasselt.be

Advertenties

ConnecThor verbindt Hasselt met Genk en Thorpark

Standaard

bus

Vanaf 1 juli 2016 verbindt de Lijnbus ConnecThor het station van Hasselt met het ZOL Genk en het Thorpark in Waterschei ’s ochtends en ’s avonds telkens twee keer enkel op werkdagen:  om 8u10 en 9u10 vanuit Hasselt en om 16u10 en 17u10 vanuit het Thorpark met telkens 40 minute reistijd. Met de ConnecThor wil het stadsbestuur van Genk investeren in een betere bereikbaarheid van het Thorpark.

http://www.delijn.be

http://www.incubathor.be

Stille leveringen bij Ikea Hasselt

Standaard

ikea a4

Het inkomend en uitgaand verkeer op de Hasseltse Ikeasite verliep op woensdag 10 februari 2016 vlot zonder al te veel oponthoud aan de verkeerslichten. Spoedoverleg tussen de betrokken partijen hebben nochtans maatregelen aangekondigd om de verkeerschaos van voorbije weekend te voorkomen. Opvallend is wel dat buurtbewoners nooit vrachtwagens door de dag zien af- en aanrijden om de stockvoorraad in de Ikeawinkel aan te vullen. Dat zal dan wellicht gebeuren in minder drukke periode ’s morgens vroeg of zo.

De massale verkeersdrukte van voorbije weekend was vooral te wijten aan mensen van buiten Limburg die absoluut de nieuwe Ikeawinkel wouden bezichtigen tijdens het begin van de krokusvakantie zonder zich rekenschap te geven van mogelijke verkeersdrukte. De rust in die drukte is misschien sinds dinsdag 9 februari 2016 teruggekeerd door de vele berichtgevingen van de verkeerschaos in de sociale media.

Eén van de belangrijkste maatregelen in het spoedoverleg was zeker het verlengen van de busbaan op een aparte rijstrook, waaraan de Hasseltse technisch dienst zich overbuigt op zoek naar een oplossing. Het kan zijn dat de rijstroken versmallen voor een extra busstrook of dat de bus een route neemt langs de huizen voor de muur in de Biezenstraat, opdat de bereikbaarheid met openbaar vervoer vlotter en interessanter voor de reiziger te laten verlopen. Immers dat busparcours kan ook aangewend worden om de nooddiensten vlug en ongehinderd te laten passeren bij een noodgeval op de Ikeasite.

Oplossingen voor verkeerschaos Ikea Hasselt

Standaard

Op woensdag 10 februari 2016 stond spoedoverleg gepland met alle betrokken partijen om de verkeerschaos op de wegen en kruispunten naar Ikea Hasselt aan te pakken en te verbeteren. Ikea voorziet 120 extra parkeerplaatsen op piekmomenten. Nieuwe op de reële situatie geprogrammeerde software voor de verkeerslichten op de vijf kruispunten in de nabijheid wordt ten laatste op vrijdag 12 februari 2016 geïnstalleerd, waardoor de doorstroming van het uitgaand verkeer vlotter de N80 kan bereiken. De busstrook wordt verlengd voor een betere doorstroming van het openbaar vervoer en een pechstrook wordt voorzien op de parallelweg langs de E313 om oponthoud van defecte voertuigen te voorkomen. Ikea-personeel wordt gevraagd om de carpoolparking te gebruiken, waar ze worden opgepikt door een shuttle. De functie van de carpoolparking verandert dan wel. De parkeerwachters worden beter gebriefd en thuislevering en het gebruik van het openbaar vervoer worden aangemoedigd. Zo hoopt men een vlottere bereikbaarheid van Ikea Hasselt te realiseren. Afwachten of deze maatregelen voldoende zijn in zeer drukke periodes!

Meer ademruimte voor voetgangers na heraanleg en verkeersvrijmaking van Hasseltse Grote Markt

Standaard

Er komt schot in de zaak aangaande de heraanleg en verkeersvrijmaking van de Hasseltse Grote Markt. Het stadsbestuur wil alle atoverkeer en bussen bannen van de Grote Markt om meer plaats voor de voetgangers te creëren en er na heraanleg uniforme terrassen te voorzien. Enkel autoverkeer voor leveringen wordt nog toegelaten.

De Centrumpendel krijgt een afstaphalte aan Het Vitamientje op de Havermarkt en kan dan terugrijden via de Cellebroeder- en Ridderstraat, Maagdendries en Diesterstraat naar het station. Voor de busgebruiker is dat maar een boogscheut ten aanzien van de stopplaats nu op de Grote Markt. Voor alle wijzigingen en aanpassingen is er uiteraard een akkoord tussen het stadsbestuur en De Lijn nodig. 

In fases worden ook de aanpalende straten van de Grote Markt voorzien van een nieuw wegdek en dat zijn: Havermarkt, Kort-, Kleine Maastrichter-, Koning Albert-, Kapel- en Hoogstraat. Maar voor de eerste werken beginnen, moet er eerst nog een studiebureau op de gemeenteraad van september 2015 worden aangewezen om voor 204.000 euro een inventaris van alle nutsleidingen voor mogelijke verlegging of vervanging in desbetreffende straten.

Opzet is om de hele herinrichting van de Grote Markt en aanpalende straten te voltooien vòór het einde van de legislatuur.

http://www.hasselt.be

Havermarkt Hasselt vijf dagen deels afgesloten voor verkeer

Standaard

Tussen maandag 9 maart en vrijdag 13 maart 2015 wordt de Havermarkt in tussen de Cellebroederstraat en Grote Markt afgesloten voor werken. Er wordt een omleiding voorzien via de Cellebroedersstraat en de Ridderstraat. De halte van De Lijn aan de Grote Markt wordt tijdelijk verplaatst naar de voormalige rechtbank van koophandel.

http://www.hasselt.be

Nieuwe tarieven De Lijn vanaf 1 februari 2015

Standaard

bus

De Lijn past zijn tariefering vanaf 1 februari 2015 drastisch aan om de kostendekking te doen stijgen. De grootste verandering is de verdwijning van zonetarieven voor korte en lange afstand en de invoering van een tijdstarief van één uur, ongeacht het aantal keren overstappen. Er is nog maar één biljet voor drie euro, waarmee je een uur kan reizen. Ook is er maar één Lijnkaarttarief van 1,40 euro voor één uur reizen. Met één SMS-tarief van 1,95 euro inclusief kosten verzekert je een uurlang het gebruik van de Lijnbus. 

Kinderen tussen 6 en 11 jaar met Buzy Pass zullen niet meer gratis mogen reizen, maar zullen een lage nog te bepalen prijs betalen. De Buzzy Pass voor één jaar kost 195 in plaats van 183 euro en de Omnipas voor 1 jaar 249 in plaats van 294 euro. Omnipassers met verhoogde tegemoetkoming voor één jaar betalen 50 euro en Omnipassers met vervoersgarantie voor één jaar dokken 40 jaar af. Omnipassen voor 65-plussers zijn tot eind augustus 2015 nog gratis en betalen vanaf 1 september 2015 50 euro.

Wie meer wil weten, kan zich tot de website van De Lijn wenden, maar die is op maandag 2 februari 2015 quasi onbruikbaar door een laattijdige update voor de tariefaanpassing.

http://www.delijn.be

http://www.treintrambus.be