Fietspad naar Ikea Hasselt voorzien van paaltjes

Standaard

fietspad ikea

De betonnen blok, die de toegang tot het fietspad tussen de Biezenstraat achter de muur naar Ikea Hasselt versperde, is vervangen door twee vaste paaltjes. Enkel fietsers en voetgangers mogen ervan gebruikmaken. Links achteraan van dit fietspad worden nog 2500m² retail gebouwd. Dat zijn winkels met een gerelateerd aanbod aan het assortiment van Ikea Hasselt.

Al vanaf 10u30 op 8 februari 2016 file rond Ikea Hasselt

Standaard

Op de eerste werkdag van de krokusvakantie op maandag 8 februari 2016 was het al vanaf 10u30 file op de Singel en N80 met automobilisten die allemaal Ikea Hasselt wouden bereiken. Rond de middag nam de drukte wat af met vertrekkende automobilisten, maar rond 13u30 begon de filevorming richting Ikea zich weer te manifesteren. Inmiddels was door buurtbewoners gebeld naar de politie met de vraag om tussen te komen, vooral aan de kant van het kruispunt van de Biezenstraat met de N80. Zo werd de aandacht van de politie geheroriënteerd weg van die slagbomen, waar nog steeds GPS’en de verkeerde weg aanduiden. Er kwam een ambulance met sirene aangereden van de Singel, maar die kwam ook hopeloos vast te zitten in de file op weg naar een noodgeval. Rond 18u30 begon dan de uittocht via een lange avondfile, die zeker tot 20u30 zal aanhouden, vooraleer de situatie opnieuw genormaliseerd is. Buurtbewoners vragen zich af, wat dat vanaf volgende maandag zal geven, als het werkverkeer zich weer in de verkeersdoorstroming zal begeven. Tijdens krokusvakantie ligt dit werkverkeer stil en wordt de plaats ingenomen door gezinsuitstappen naar Ikea Hasselt. Buren klagen ook dat ze Hasselts mobiliteitsschepen Habib El Ouakili alleen maar zien in interviews op televisie en in de krant.

Oplossingen voor verkeerschaos bij zeer drukke dagen bij Ikea Hasselt liggen niet voor hand

Standaard

ikea a6De verkeersinfarcten bij zeer druk inkomend en uitgaand verkeer op de wegen naar Ikea Hasselt en N80 waren overweldigend tijdens het eerste weekend na de opening van de vestiging. Iedereen wou op hetzelfde moment op dezelfde route op dezelfde plaats zijn, zij het op de parking of zij het aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Biezenstraat en N80. Neem daarbij nog eens opstopping door een wagen in panne, de verkeerde aanduiding op GPS voor uit te rijden, het zoeken naar de juiste afstelling van de verkeerslichten door technici, dan krijg je uiteraard ernstige doorstromingssproblemen voor inkomend en uitgaand verkeer op de parallelweg met de E313 met telkens één rijstrook. Zelfs de Lijnbussen moeten in file aanschuiven bij het overige autoverkeer, daar waar het toch wel wenselijk was dat een aparte busstrook aanwezig zou zijn. Enkel te voet en per fiets of motorfiets is het woonhuiswarenhuis goed bereikbaar bij files.

Het openen van de slagboom in de Biezenstraat voor door de GPS verkeerd gereden voertuigen is uit den boze, wegens goede afspraken met de buren. De Oude Truierbaan openstellen brengt ook het nodige sluikverkeer met zich mee, want voor wagens die de E313 willen bereiken, is dat gewoon een ommetje met de nodige file aan het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en N80 tot gevolg.

De filevorming van de inkomende doorstroming wordt hoofdzakelijk bepaald door wagens op zoek naar één van de 1400 beschikbare parkeerplaatsen. Het aanschuiven naar de verkeerslichten aan de N80 met een passage van een twaalftal wagens per keer groen licht, wordt gekenmerkt door de juiste verkeerslichtenafstelling. Die lichten zijn ook verbonden met camera’s op de nabije kruispunten, waar ze de verkeersdoorstroming tellen en doorsturen naar die op het kruispunt van de N80.

Het lijkt ons misschien slim om de parallelweg naar de N80 te voorzien van twee smallere rijstroken in plaats van één, als dat mogelijk is. Ook het verlengen van de twee rijstroken naar links voor het verkeerslicht samen een lichtenafstelling kan de doorstroming doen vlotten bij grote drukte. Uiteraard moet men dan kijken of er nog auto’s bij kunnen in de twee rijen op de N80 richting E313.

Wat ook een mogelijke oplossing is, is het uitgaand verkeer uit te leiden via een nog aan te leggen weg achter Ikea Hasselt naar de Runksterkiezel. Zo kan het verkeer via de Runksterkiezel en Runkstersteenweg naar Stevoort rijden om via de Stevoortse Kiezel de Kuringersteenweg met een oprit van de E313 te bereiken. OF op de Runksterkiezel naar rechts de autostradebrug over en dan via de Roesel-, Veld- en Schampbergstraat ook de Kuringersteenweg bereiken. Beide routes zorgen wel voor het nodige sluikverkeer.

De inkomende doorstroming kan in de toekomst nog groter worden, wanneer de 5.000m² bij te bouwen retail op de Ikeasite één keer in gebruik wordt genomen met wagens op zoek naar een parkeerplaats bij drukke Ikeadagen. Dan wordt de parkeerdruk groter. Of de voorziene 1400 parkeerplaatsen dan voldoende zijn, valt af te wachten.

Geen probleem met slagboom in Hasseltse Biezenstraat

Standaard

biezenstraat slagboom

Het leek erop dat de nieuwe slagboom in de Hasseltse Biezenstraat niet meer werkte op woensdag 3 februari 2016 rond 18u, waardoor een file ontstond en de politie moest ingrijpen. Maar na telefonisch contact met mobiliteitsschepen Habib El Ouakili leek dat bericht niet correct, want de opgetrommelde leverancier bevestigde dat de slagboom goed marcheerde op het vertoon van de nodige badge. De slagboom kan niet manueel bediend worden. De reden van politie-interventie was dat er een wagen tegen de slagboom was gereden. Onze excuses.

Fileleed verwacht vanaf 3 februari 2016 bij opening Ikea Hasselt

Standaard

ikea 75

Ikea Hasselt opent op woensdag 3 februari 2016. Er wordt een grote toestroom van wagens verwacht, waardoor de verkeersdoorstroming op de N80 in de war kan lopen. Zelfs op de E313 wordt filevorming verwacht aan de afrit naar Ikea Hasselt. De testopening van zaterdag 30 januari 2016 heeft reeds die verkeersdoorstroming op de proef gesteld. De verkeerslichten op de hoek van de N80 en Biezenstraat lieten maar mondjesmaat wagens passeren. Het hele verkeerslichtensysteem is echter afgestemd op slimme verkeerscamera’s die op alle kruispunten op en in de rand van de N80 het aantal wagens tellen. Op die manier geven zij sturing aan de verkeerslichten voor de regeling van de passage van een telkens variabel aantal wagens. Ook de politie zal aanwezig zijn om de verkeersstroom te doen vlotten.

Bewoners achter muur van Hasseltse Biezenstraat willen nieuwe straatnaam en nummering

Standaard

ikea 54

Bewoners achter de muur in de Biezenstraat aan de rand van de Hasseltse Ikeasite willen een andere straatnaam en nummering, nu dat de Biezenstraat in twee is gedeeld door de in- en uitvalsweg van en naar Ikea. Immers de verdwenen Wurfeldstraat langs de autostrade met vóór de komst van Ikea slechts één woonhuis, zal ook binnenkort door de gemeenteraad worden geschrapt uit het Hasseltse stratenplan. Misschien kan dat stuk Biezenstraat Wurfeldstraat gaan heten?

ikea verlichting

ikea 60

Inmiddels is Infrax in gang geschoten met de aanleg  van de ontbrekende verlichting. Wat verderop  zijn arbeiders ook bezig met de constructie van een Ikeaconstructie. Alles moet klaar zijn voor de opening op woensdag 3 februari 2016, een dag met nog veel verrassingen.

Gezinnen met meer dan 2 auto’s in buurt van Ikea Hasselt krijgen slechts 2 badges voor slagboom

Standaard

slagboom

Het Hasselts stadsbestuur heeft in de brievenbussen van de gezinnen rond de omgeving van Ikea Hasselt om badges aan te vragen om de slagboom onder het viaduct van de E-313 in de Biezenstraat te kunnen bedienen voor toegang tot de witte wijk. Per adres kunnen slechts twee badges worden aangevraagd, één badge per wagen. Alle voertuigen moeten ingeschreven  staan op het betreffende adres, tenzij het gaat om leasingwagens. Wie zijn aanvraag met bijgevoegd formulier van je wagen en kopie van het inschrijvingsbewijs vòòr 22 januari 2016 indient bij de Verkeerswinkel op het Groenplein, ontvangt nog vóór 1 februari 2016 een badge en de gebruiksaanwijzing voor de slagboom. Die slagboom komt er in de week van 18 januari 2016 en vanaf maandag 1 februari 2016 wordt hij in werking gesteld. De slagboom moet het sluikverkeer uit de wijk houden. Gezinnen met meer dan twee eigen wagens zijn de klos, want zij krijgen ook maar twee badges. Contact: verkeerswinkel@hasselt.be of 011/23 94 21.

http://www.hasselt.be