Retailpark IKEA Hasselt gaat open op 15 november 2017

Standaard

Vier winkels openen op woensdag 15 november 2017 vanaf 10u hun deuren in het Retailpark IKEA langs de Hasseltse Biezenstraat. Het zijn Kwantum met woonaccessoires, Maisons du Monde met meubels en decoratie, X2O met badkamers en ander sanitair en Media Markt met onder andere grotere huishoudtoestellen. Er is extra parking voorzien.

http://www.kwantum.be

http://www.maisondumonde.com

http://www.x2o.be

http://www.mediamarkt.be

Advertenties

Stankoverlast bij regenweer

Standaard

stankoverlast ikea

Als je bij regenweer te voet of met de fiets onder het viaduct van de E313 in de Hasseltse Biezenstraat rijdt en je nadert de kruising van de weg naar de parking van Ikea, dan komt een walm van stank je tegen, die naar een beerput stinkt. De gescheiden riolering heeft hier wel degelijk zijn nadelen van stankoverlast. Gelukkig woont er niemand in de onmiddellijke omgeving van die stinkgracht. De autostrade scheidt gelukkig de bewoners af van de Witte Wijk. Zou hier iets aan kunnen gedaan worden?

Rommelmarkt op 13 augustus 2017 in Hasseltse Biezenstraat en omgeving

Standaard

Op zondag 13 augustus 2017 tussen 8 en 16u vindt er een vlooienmarkt plaats in de Biezenstraat en omgeving in Runkst. Prijs voor de standhouder is 1 euro per lopende meter. Info: yvette.bottu@skynet.be. Iedereen is welkom!

Fameuze beukenhaag tegen geluidsoverlast in Hasseltse Biezenstraat

Standaard
Er is een beukenhaag aangeplant in de Hasseltse Biezenstraat op vraag van enkele bewoners in de Biezenstraat richting Alva. Deze hadden namelijk veel last van het geluid van het verkeer dat in de richting van hun huizen. De haag wordt ook regelmatig door de bevoegde diensten van water voorzien.  Maar zoals de foto’s weergeven gaat een deel van de haag volledig verloren. Het onkruid staat namelijk hoger. Van het andere deel zijn reeds enkele aanplantingen gesneuveld, ofwel door de droogte ofwel neergemaaid bij het maaien van onkruid en gras. De vraag is natuurlijk of de buren zo lang geduld hebben want zoals het er nu uitziet zal het nog ettelijke jaren duren eer dat dat haagje enig geluid tegen zal houden. Zoek de haag op de foto, kan klinken als een ludieke opdracht.

Fietspad naar Ikea Hasselt voorzien van paaltjes

Standaard

fietspad ikea

De betonnen blok, die de toegang tot het fietspad tussen de Biezenstraat achter de muur naar Ikea Hasselt versperde, is vervangen door twee vaste paaltjes. Enkel fietsers en voetgangers mogen ervan gebruikmaken. Links achteraan van dit fietspad worden nog 2500m² retail gebouwd. Dat zijn winkels met een gerelateerd aanbod aan het assortiment van Ikea Hasselt.

Al vanaf 10u30 op 8 februari 2016 file rond Ikea Hasselt

Standaard

Op de eerste werkdag van de krokusvakantie op maandag 8 februari 2016 was het al vanaf 10u30 file op de Singel en N80 met automobilisten die allemaal Ikea Hasselt wouden bereiken. Rond de middag nam de drukte wat af met vertrekkende automobilisten, maar rond 13u30 begon de filevorming richting Ikea zich weer te manifesteren. Inmiddels was door buurtbewoners gebeld naar de politie met de vraag om tussen te komen, vooral aan de kant van het kruispunt van de Biezenstraat met de N80. Zo werd de aandacht van de politie geheroriënteerd weg van die slagbomen, waar nog steeds GPS’en de verkeerde weg aanduiden. Er kwam een ambulance met sirene aangereden van de Singel, maar die kwam ook hopeloos vast te zitten in de file op weg naar een noodgeval. Rond 18u30 begon dan de uittocht via een lange avondfile, die zeker tot 20u30 zal aanhouden, vooraleer de situatie opnieuw genormaliseerd is. Buurtbewoners vragen zich af, wat dat vanaf volgende maandag zal geven, als het werkverkeer zich weer in de verkeersdoorstroming zal begeven. Tijdens krokusvakantie ligt dit werkverkeer stil en wordt de plaats ingenomen door gezinsuitstappen naar Ikea Hasselt. Buren klagen ook dat ze Hasselts mobiliteitsschepen Habib El Ouakili alleen maar zien in interviews op televisie en in de krant.

Oplossingen voor verkeerschaos bij zeer drukke dagen bij Ikea Hasselt liggen niet voor hand

Standaard

ikea a6De verkeersinfarcten bij zeer druk inkomend en uitgaand verkeer op de wegen naar Ikea Hasselt en N80 waren overweldigend tijdens het eerste weekend na de opening van de vestiging. Iedereen wou op hetzelfde moment op dezelfde route op dezelfde plaats zijn, zij het op de parking of zij het aan de verkeerslichten op het kruispunt van de Biezenstraat en N80. Neem daarbij nog eens opstopping door een wagen in panne, de verkeerde aanduiding op GPS voor uit te rijden, het zoeken naar de juiste afstelling van de verkeerslichten door technici, dan krijg je uiteraard ernstige doorstromingssproblemen voor inkomend en uitgaand verkeer op de parallelweg met de E313 met telkens één rijstrook. Zelfs de Lijnbussen moeten in file aanschuiven bij het overige autoverkeer, daar waar het toch wel wenselijk was dat een aparte busstrook aanwezig zou zijn. Enkel te voet en per fiets of motorfiets is het woonhuiswarenhuis goed bereikbaar bij files.

Het openen van de slagboom in de Biezenstraat voor door de GPS verkeerd gereden voertuigen is uit den boze, wegens goede afspraken met de buren. De Oude Truierbaan openstellen brengt ook het nodige sluikverkeer met zich mee, want voor wagens die de E313 willen bereiken, is dat gewoon een ommetje met de nodige file aan het kruispunt van de Sint-Truidersteenweg en N80 tot gevolg.

De filevorming van de inkomende doorstroming wordt hoofdzakelijk bepaald door wagens op zoek naar één van de 1400 beschikbare parkeerplaatsen. Het aanschuiven naar de verkeerslichten aan de N80 met een passage van een twaalftal wagens per keer groen licht, wordt gekenmerkt door de juiste verkeerslichtenafstelling. Die lichten zijn ook verbonden met camera’s op de nabije kruispunten, waar ze de verkeersdoorstroming tellen en doorsturen naar die op het kruispunt van de N80.

Het lijkt ons misschien slim om de parallelweg naar de N80 te voorzien van twee smallere rijstroken in plaats van één, als dat mogelijk is. Ook het verlengen van de twee rijstroken naar links voor het verkeerslicht samen een lichtenafstelling kan de doorstroming doen vlotten bij grote drukte. Uiteraard moet men dan kijken of er nog auto’s bij kunnen in de twee rijen op de N80 richting E313.

Wat ook een mogelijke oplossing is, is het uitgaand verkeer uit te leiden via een nog aan te leggen weg achter Ikea Hasselt naar de Runksterkiezel. Zo kan het verkeer via de Runksterkiezel en Runkstersteenweg naar Stevoort rijden om via de Stevoortse Kiezel de Kuringersteenweg met een oprit van de E313 te bereiken. OF op de Runksterkiezel naar rechts de autostradebrug over en dan via de Roesel-, Veld- en Schampbergstraat ook de Kuringersteenweg bereiken. Beide routes zorgen wel voor het nodige sluikverkeer.

De inkomende doorstroming kan in de toekomst nog groter worden, wanneer de 5.000m² bij te bouwen retail op de Ikeasite één keer in gebruik wordt genomen met wagens op zoek naar een parkeerplaats bij drukke Ikeadagen. Dan wordt de parkeerdruk groter. Of de voorziene 1400 parkeerplaatsen dan voldoende zijn, valt af te wachten.