Inspiratiedag betaalbaar wonen voor kansengroepen op 13 maart 2017 in Hasselt

Standaard

Het Platform Betaalbaar Wonen Limburg met onder andere RIMO, Stebo, Vormingplus, Huurderssyndicaat, CAW en Limburg Gastvrij organiseert op 13 maart 2017 tussen 8u45 en 12u30 een inspiratiedag over betaalbaar wonen voor kansengroepen in Limburg in de Boudewijnzaal van het Hasseltse Provinciehuis. Carien Neven, Frank Smeets en Jos Gorssen starten met een korte toelichting, gevolgd door twee workshops te kiezen uit vier. Nadien kan er nagekaart worden tijdens en na een broodlunch. Inschrijven is noodzakelijk op http://www.limburg.be/limburgseinspiratiedagwonen.

De druk op de woningmarkt neemt jaar na jaar toe. Immers, het segment van de goedkopere maar vaak minder kwaliteitsvolle (huur-) woningen is overbevraagd. Zowel sociaal-economische factoren (o.m. meer druk van lage inkomens of de semipermanente aanwezigheid van arbeidsmigranten ), als demografische trends (o.m. gezinsverdunning) zetten de woonmarkt al onder druk. Bovendien werd onze provincie, net zoals de rest van het land, in 2015 verrast door een sterk verhoogde instroom van vluchtelingen uit de gekende conflictgebieden. Eens erkend zoeken zij ook hun plek in dit woonsegment.Heel wat middenveldorganisaties en armoedeverenigingen vonden elkaar rond deze bezorgdheid. Zij richtten het ‘Platform Betaalbaar Wonen Limburg’ op, en vonden steun bij het Provinciebestuur Limburg voor de organisatie van deze Inspiratiedag. De focus van deze bijeenkomst is pragmatisch: Hoe kunnen we gemeentebesturen, OCMW’s en woonactoren inspireren over een slimme inzet van haar woonbeleidsinstrumenten om meer en kwaliteitsvollere woningen te voorzien voor kwetsbare groepen.

http://www.socialekalender.be