Stille leveringen bij Ikea Hasselt

Standaard

ikea a4

Het inkomend en uitgaand verkeer op de Hasseltse Ikeasite verliep op woensdag 10 februari 2016 vlot zonder al te veel oponthoud aan de verkeerslichten. Spoedoverleg tussen de betrokken partijen hebben nochtans maatregelen aangekondigd om de verkeerschaos van voorbije weekend te voorkomen. Opvallend is wel dat buurtbewoners nooit vrachtwagens door de dag zien af- en aanrijden om de stockvoorraad in de Ikeawinkel aan te vullen. Dat zal dan wellicht gebeuren in minder drukke periode ’s morgens vroeg of zo.

De massale verkeersdrukte van voorbije weekend was vooral te wijten aan mensen van buiten Limburg die absoluut de nieuwe Ikeawinkel wouden bezichtigen tijdens het begin van de krokusvakantie zonder zich rekenschap te geven van mogelijke verkeersdrukte. De rust in die drukte is misschien sinds dinsdag 9 februari 2016 teruggekeerd door de vele berichtgevingen van de verkeerschaos in de sociale media.

Eén van de belangrijkste maatregelen in het spoedoverleg was zeker het verlengen van de busbaan op een aparte rijstrook, waaraan de Hasseltse technisch dienst zich overbuigt op zoek naar een oplossing. Het kan zijn dat de rijstroken versmallen voor een extra busstrook of dat de bus een route neemt langs de huizen voor de muur in de Biezenstraat, opdat de bereikbaarheid met openbaar vervoer vlotter en interessanter voor de reiziger te laten verlopen. Immers dat busparcours kan ook aangewend worden om de nooddiensten vlug en ongehinderd te laten passeren bij een noodgeval op de Ikeasite.

Advertenties

Goed nieuws: geen files rond Ikea Hasselt op 9 februari 2016

Standaard

ikea a11

In tegenstelling tot gisteren en het voorbije weekend waren de wegen van en rond de Ikeasite van Hasselt vrij van file op dinsdag 9 februari 2016. Verwacht wordt dat de avond zonder al te veel file-ellende zal gebeuren. De rush naar Ikea Hasselt verliep erg ordelijk. Misschien worden mensen afgeschrikt door de negatieve berichtgeving van de voorbije dagen over de verkeerschaos op de wegen rond Ikea Hasselt. Goed nieuws mag ook worden vermeld, maar het blijft nog altijd vinger bij de pols houden voor de komende dagen.