Paaseierenraap op 22 april 2019 in Hasselts Begijnhof

Standaard

paaseieren rapen

Het Feestcomité van Hasselt organiseert op paasmaandag 22 april 2019 vanaf 14u een paaseierenraap met animatie voor de allerkleinsten in het Hasselts Begijnhof op de Zuivelmarkt.

Advertenties

Ondersteunde boom in Hasseltse Witte Nonnenstraat

Standaard

boom ondersteund

In de zomer 2018 heeft de krom groeiende boom aan de gevel van de begijnhofmuur in de Hasseltse Witte Nonnenstraat een deel van zijn stam met loof door overhellend overgewicht verloren. Nu hebben arbeiders het deel van de overblijvende krom groeiende stam ondersteund, zodat deze ook niet afbreekt.

Hasseltse Begijnhofsite krijgt er twee doorsteken bij

Standaard

toren begijnhof 2

Recent raakte bekend dat de Hasseltse begijnhofsite volledig wordt gerestaureerd en opgewaardeerd met de bouw van een uitkijktoren van 26 meter hoog, een spiegelvijver aan de kerkruïne en een doorsteek tussen begijnhoftuin en de Witte Nonnenstraat.

z33 kapel

“Er is nog een tweede passage via een onderdoorsteek vanaf de kapel van de Bonnefantenstraat tot in de begijnhoftuin in de nieuwbouw van Z33 voorzien,” aldus bestendig afgevaardigde Igor Philtjens. Zo is de begijnhoftuin in de toekomst bereikbaar via toegangen van de begijnhofpoort, Z33 en Witte Nonnenstraat.

Begijnhof Hasselt krijgt uitkijktoren, spiegelvijver en doorsteek erbij

Standaard

In de tweede helft van 2019 starten vermoedelijk de werken aan de Hasseltse begijnhofsite met de restauratie van de 13 begijnhofhuisjes, de ingangspoort en de begijnhofmuur en de heraanleg van de begijnhoftuin. Tegelijkertijd komen er een uitkijktoren van 26 meter aan de kant van de Badderijstraat, een spiegelvijver aan de kerkruïne en een doorsteek naar de Witte Nonnenstraat ter hoogte van het Jenevermuseum bij. De uitkijktoren is even hoog als de toren van de in 1944 gebombardeerde begijnhofkerk.

De tuin wordt openbaar domein en overgedragen aan de stad Hasselt, terwijl de UHasselt de site in erfpacht neemt voor 50 jaar om er de architectuuropleiding in onder te brengen. De provincie blijft eigenaar van de begijnhofsite.

De geraamde kosten voor het hele project bedraagt 9 miljoen euro. UHasselt draagt 3 miljoen bij, stad Hasselt 1 miljoen. Voor 1,5 miljoen zijn er subsidies en de rest zo’n 3 miljoen wordt gefinancierd door de provincie Limburg.

Paaseieren rapen op 2 april 2018 in Hasselts Begijnhof

Standaard

paaseieren rapen 2018

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Koninklijk Stedelijk Feestcomité op paasmaandag 2 april 2018 vanaf 14u een paaseierenraap voor kinderen in het Hasselts Begijnhof. Er is ook kinderanimatie voorzien.

http://www.feestcomitehasselt.be

https://www.facebook.com/FeestcomiteHasselt

Hasseltse Begijnhofsite behoudt openbaar karakter na cruciale vergadering tussen provincie, stadsbestuur en UHasselt

Standaard

begijnhof-2

De Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck heeft op woensdagavond 15 november 2017 de bemiddelingsrol op zich genomen om een doorbraak te forceren in het netelige dossier over de herbestemming van de site van het Begijnhof tussen UHasselt, het stadsbestuur en deputé Philtjens (Open Vld). UHasselt zorgt voor de invulling van ruimte voor hun architectuurstudenten en academische residenties. Er moet een zeer grondige renovatie op alle niveaus van de site gebeuren. Het Begijnhof behoudt zijn publiek karakter en dient vooral als toevoeging van een belangrijke groene long tot de Hasseltse binnenstad zonder nieuwbouw. En tenslotte dient de kerkruïne heropgewaardeerd te worden en functioneel te worden gemaakt binnen de site. UHasselt kan het Begijnhof kopen en opdracht geven voor restauratie met de financiële hulp van provincie en stadsbestuur. Maar het bedrag van die financiële ondersteuning zal bekomen worden na een verfijning van de haalbaarheidsstudie. In het voorjaar 2018 verwachten we meer nieuws over de ontwikkeling en herbestemming van het Hasselts Begijnhof.

D-Day voor bestemming Hasselts Begijnhof op 15 november 2017

Standaard

begijnhof-1

Op woensdagavond 15 november 2017 staat er een belangrijke vergadering op de agenda over de herbestemming van het Hasselts Begijnhof. Op een geheime plaats wordt vergaderd tussen het Hasselts stadsbestuur, bestendig afgevaardigde Igor Philtjens  (Open Vld) en UHasselt. UHasselt wou de huisjes en de ruimte van de inkompoort van het Begijnhof kopen en zelf renoveren en zorgen voor een openbare en deels universiteitsgerichte invulling, maar dat feestje ging niet door, wegens het ontbreken van de juiste wettelijke qualificatie. Inmiddels werd een petitie van bezorgde burgers over het behoud van het openbaar karakter en groene long zonder nieuwbouw overhandigd aan Philtjens. De verwarrende communicatie van Philtjens achteraf over de al dan niet mogelijke nieuwbouw met inperking van de groene long en inbreng van de privé deed UHasselt bedanken voor de invulling, zodat de herbestemming van de site in een malaise verzonk. De Vlaamse Bouwheer heeft dan op zijn manier een bemiddelende rol op zich genomen om het ontspoorde dossier terug op de rails te krijgen. Zo is er op woensdagavond 15 november 2017 een nieuwe vergadering gepland tussen de actoren van het stadsbestuur, UHasselt en Philtjens. Of er een doorbraak komt in dit begijnhofdossier, daarvoor moeten er compromissen worden afgesloten.