Blokbar tussen 31 mei 2017 en 13 juni 2017 in Z33 Hasselt

Standaard

Er is een blokbar voorzien dagelijks tussen woensdag 31 mei 2017 en dinsdag 13 juni 2017, telkens tussen 9 en 21u, in Z33 in het Hasseltse Begijnhof voor de studerende studenten.

Advertenties

Jongeren willen jeugdhuis, meer avondbussen en meer chillplekken in Hasselt

Standaard

pvda jongeren

In het Hasseltse Begijnhof hielden de jongeren van de PVDA op woensdagnamiddag 19 april 2017 een opiniepeiling bij de jeugd over wat zij graag in hun voordeel in Hasselt zien veranderen of bijkomen. Op één uur werden zo eventjes tweehonderd meningen verzameld. Opvallend is dat de jongeren vragende partij zijn naar een jeugdhuis in het centrum, meer avondbussen naar de Muziekodroom en Versuz & meer ingerichte plaatsen om te chillen.

Paaseieren rapen op 17 april 2017 in Hasselts Begijnhof

Standaard

paaseieren rapen 2017

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Stedelijk Feestcomité op paasmaandag 2017 vanaf 14u weer een paaseierenraap met kinderanimatie op de site van het Hasselts Begijnhof. De deelname is gratis.

http://www.feestcomitehasselt.be

Laat Hasselts schepencollege steun aan UHasselt voor aankoop Begijnhof vallen? UPDATE

Standaard

Volgens HBVL kan het Hasselts stadsbestuur geen referenties aanreiken om het aankoopbod voor de 13 begijnhofhuisjes en -poort door UHasselt te verofficialiseren in de private biedingssfeer bij de provincie Limburg. Trouwens de tijd is te kort om het hele dossier grondig en diep te behandelen. Ze konden ook geen twee dossiers van bouwheren als referentie voorleggen die de afgelopen vijf jaar renovatiewerken hebben uitgevoerd aan historische gebouwen. Kim De Witte van PVDA, die samen met de architectuurstudenten de petitie van 4.000 handtekeningen nog overhandigde aan bevoegd deputé Igor Philtjens, reageert verrast met begrip. Ze willen het hier zeker niet bijlaten, wanneer na 27 januari 2017 blijkt dat de provincie de belofte van de jaren 30 uit vorige eeuw tussen de Broeders van Liefde en het provinciebestuur inzake het behoud van het openbaar karakter met rustaccent en al dan niet deelse sociale invulling van de site niet wordt nagekomen.

Herbestemmingsmogelijkheden van bevolking voor Hasseltse begijnhofhuisjes zijn bekend

Standaard

begijnhof-20

PVDA en architectuurstudenten hebben zich enkele uurtjes tijdens de bijeenkomst van sympathisanten, passanten en bezorgde Hasselaars voor het behoud van de Hasseltse begijnhofhuisjes begin december 2016 beziggehouden met het afnemen van een enquête over de herbestemmingsmogelijkheden onder de aanwezigen. Honderdvijftig personen gaven hun voorstel. Zo kwamen voorstellen van vergader- en ontmoetingsruimtes voor Limburgse verenigingen, sociale woningen,  studieruimte voor studenten en scholieren, alternatieve cinema, ruimte voor laagdrempelige kunst en cultuur, ruimte voor initiatieven zoals het geefpleintje en sociale ruileconomieën & ruimte voor extra repaircafés naar boven. Burgers kunnen nu hier hun stem uitbrengen of kiezen voor een ander voorstel. 

Tijdens de provincieraad van 18 januari 2017 wordt de petitie van meer dan 4.000 handtekeningen overhandigd aan bevoegd deputé Igor Philtjens (Open Vld) voor het behoud van de begijnhofsite zonder horeca of handel. Op 21 januari 2017 loopt de inschrijving van de openbare aanbesteding inzake de nieuwe invulling van de begijnhofhuisjes af.

Rechter zal mogelijk moeten beslissen over (her)bestemming Hasselts begijnhof

Standaard

Uit het voorakkoord van de verkoopakte van de Hasseltse begijnhofsite van 1938 tussen de Broeders van Liefde en de Provincie Limburg is de bestemming van het domein duidelijk beschreven als het behoud van een site met een zo gesloten mogelijk karakter van openbaar nut of het in ere houden van het in 1938 heersende karakter, zoals het vandaag nog altijd is. Dat is ook de stelling van het grote volkse protest en de petitie van meer dan 4.000 handtekeningen, die afgegeven wordt door PVDA en architectuurstudenten op de januarizitting van 2017 van de provincieraad. 

Alkenaar en bevoegd deputé Igor Philtjens (Open Vld) wil absoluut peuteren aan deze bestemming door de site een mogelijke andere invulling te geven aan de meest biedende voor het domein zonder kerkruïne en Z33 met het beste voorstel en publieke toegankelijkheid. Zelfs voor nieuwbouw wordt een parkgedeelte opgeofferd en mogelijk bomen gekapt in het begijnhofpark. Voor hem is hier horeca, handel en zelfs een hotel mogelijk en kunnen er doorgangen worden gemaakt door bressen in de begijnhofmuur te maken. Hij beschouwt dan ook de inhoud van de verkoopakte uit 1938 als een korrel zout en zwaait met de argumentering dat de clausule van ‘openbaar nut’ beschouwd moet worden als een fiscaal voordeel om geen successierechten te moeten betalen.

Welke partij nu gelijk heeft in deze zaak van (her)bestemming van het Hasseltse Begijnhof, dat zal wellicht voer zijn voor de rechter.

Meer dan 100 Hasselaren voor publiek behoud van begijnhofhuisjes

Standaard

Op initiatief van PVDA+ Hasselt verzamelden meer dan 100 misnoegde Hasselaren op zaterdag 26 november 2016 in de begijnhoftuin om het publiek behoud van de 13 begijnhofhuisjes – in plaats van ze in te vullen door een projectontwikkelaar – te bepleiten. Kim De Witte had namens PVDA+, die zich vooral toespits op de echte noden en wensen van de burgers die ook wekelijks bezocht worden, al meer dan duizend handtekeningen verzameld in een petitie door van deur-tot-deur te gaan bij de Hasseltse gezinnen. Samen met de drieduizend van de architectuurstudenten willen ze de twee petities op 27 januari 2017 afgeven aan deputé Igor Philtjens (Open Vld), die dan een keuze moet maken uit de ingestuurde voorstellen voor de invulling van de begijnhofhuisjes. Iedereen werd ook aangesproken om zijn eigen voorstellen te doen in het kader van de huisjesinvulling. Weggeefwinkel, repaircafé en jeugdhuis waren veel gehoorde herbestemmingen. Een gids loodste de geïnteresseerden in een gidsbeurt door de huisjes, waar er nog drie expo’s lopen. Op het einde van 2016 sluiten de tentoonstellingen en huisjes hun deuren. Hopelijk gaan ze na 27 januari 2017 terug open voor studenten en het grote publiek.