Meeoaved 2017 gej trèk noa de Reddelberreg

Standaard

meiavondviering 2017Achttien middeleeuws geklede acteurs en figuranten van toneelgezelschap De Banneuxkes zullen op 30 april 2017 tussen 18u en 20u30 de meiavondviering op de Reddelberg en op een aantal locaties in de binnenstad de rijke Hasseltse geschiedenis opvrolijken en terug leven inblazen. Wim Reyskens schreef en regisseerde daarvoor een speciaal scenario in het Hasseltse dialect. Tijdens een korte wandeling krijgen de bezoekers de nodige uitleg van drie vertellers die hen begeleiden naar evenveel van elkaar gescheiden plaatsen, waar telkens een ander thema in het kort wordt toegelicht. Zo wordt aandacht besteed aan de aanstelling van de nieuwe Meigraaf, het ontstaan van het Meiliedje en de manier waarop vrouwen omgingen met feestelijkheden. Om de tien minuten vanaf 18u zal een verteller het volk toespreken op de Reddelberg en begeleiden naar de eerste locatie. Ook al vanaf 18u kan iedereen genieten van hapjes en drankjes en vanaf 21u wordt de Meiboom opgetrokken met de nodige folklore op de Reddelberg en niet meer op de Grote Markt. En nu maar hopen op een regenloze 30 april 2017. Tot op de Reddelberg!!!

http://www.feestcomitehasselt.be

http://www.banneuxkes.be

Geen Meiboomplanting op 30 april 2017 op Hasseltse Grote Markt, wel aan standbeeld van Veldeke op Reddelberg UPDATE

Standaard

meiavond

Om terug naar de roots te gaan is de Meiboomplanting op zondag 30 april 2017 vanaf 18u verplaatst van de Hasseltse Grote Markt naar het pleintje aan het standbeeld van Veldeke, pal in ’t Dorp van Hasselt en in de schaduw van de cafés Cambrinus en van Veldeke, beter in de volksmond gekend als de Reddelberg. Vanaf de Reddelberg vertrekken de bezoekers telkens met een verteller naar drie aangrenzende plaatsen, waar een ander aspect van de Meiavondviering zal worden belicht. Voor plaats 1 is dat de Meigraaf, plaats 2 het Meiliedje en plaats 3 de Meikoningin, met medewerking van de Banneuxkes. Na de verteltochten staat de terugkeer naar de Reddelberg gepland, waar de traditionele meiavondviering met het optrekken van de meiboom, aangepaste folklore en het verbranden van de winter vanaf 21u op het programma staat. Nadien volgt er nog een receptie met jenever, speculaas en jeneverpaté.

Ook in Kuringen en Kermt worden meibomen geplant. In Kuringen gebeurt dat samen met de viering van 40 jaar Boezeroenen op dezelfde dag vanaf 15u op de speelplaats van de SBS Kuringen in de Joris Van Oosterwijkstraat. Op het jeugdcentrum op Ten Hove in Kermt staat de viering eveneens op dezelfde dag vanaf 15u gepland met o.a. boerenmarkt met lokale producten van Herkenrodeboer, Wereldwinkel Hasselt, The Happy Bees en ’t Stookkot. Ook op de affiche: kubbtornooi, het Meybroeckspel, terras, fanfare- en koormuziek, #DuurzaamKermt, Mieze en Unizo. Overal wordt de winter vaarwel uitgewuifd en met vreugde en dans de lente binnengehaald.

Raad van State vernietigt milieuvergunning van Baldewijns in Stokrooie UPDATE

Standaard

stokrooie-4

Na een lange strijd en procederen van Stokrooienaren en de kerngroep Red Stokrooie Dorp tegen de puinbreekinstallatie van Baldewijns aan het Albertkanaal om hun dorpskern leefbaar en verkeersveilig te houden, heeft de Raad van State de milieuvergunning van Baldewijns vernietigd.

Het arrest vermeldt dat de RVS het besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur van 19 februari 2014 aan de BVBA Baldewijns & Co voorexploitatie van een inrichting voor transport en recuperatie van bouw- en sloopafval met betoncentrale aan de Albertkanaalstraat in Stokrooie een milieuvergunning te geven, wordt negatief beoordeeld door de rechter.

Het komt er in feite op neer dat de Vlaamse regering niet voldoende heeft onderzocht en gemotiveerd of de hinder van de activiteiten van het bedrijf wel stroken met de bestemming van een gebied voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen en gedeeltelijk gelegen in bos- en natuurgebied. Kort gezegd vindt de RVS dat een hinderlijk bedrijf van klasse I zoals een beton- en puinbreekinstallatie niet thuishoort in een KMO-zone.

Dansen met Kerstman

Standaard

kerstman

Nu alle Kerstmannen hun weg hebben teruggevonden naar het koude Noorden, is er nog ene mechanische van 159 euro blijven plakken in Hasselt. In de Koning Albertstraat zingt en shaket hij gratis de ganse dag, wanneer bezoekers op een knopje tussen zijn voeten drukken. Hji staat opgesteld bijna aan de ingang van de galerij en verdwijnt binnenkort met de winkel uit het straatzicht, want voor de overdekte doorsteek bestaan plannen om ze vanaf augustus 2017 aan te pakken voor een grondige verbouwing met een passage naar het nieuwe stadhuis. Dit meisje op de foto profiteert er nog even van om te dansen met de Kerstman.

Straatkerstversiering in Hasselt en mensen kiezen voor Winterland

Standaard

In de Dokter Willemsstraat, Aldestraat, Kapelstraat en deels in de Diesterstraat & Havermarkt hebben de straatcomités al mooie kerstversiering over de straat gespannen. Het stadsbestuur heeft stickertjes met witte kerstdecoratie uitgedeeld aan geregistreerde horeca en handelaars in plaats van witte kerstballen, om de vitrines wit te helpen versieren. Ze plaatsen ook in de hele binnenstad een 245-tal kerstbomen met wortel in de pot. Die staan gecentraliseerd op bepaalde plaatsen. Daartussen enkele boompjes in de straten. Kerstbomen worden voorzien van verlichting. Op de Grote Markt komt na 6 december 2016 een grote kerstboom met nieuwe kerststal en kerstbeelden. Bijna helemaal rond de Groene Boulevard fonkelen ook duizenden kerstlampjes in de bomen. Maar wat het stadscentrum mist, zijn gezellige kerststandjes met kerstartikelen om de mensen hier te houden vooraleer ze naar Winterland gaan of van Winterland komen. Nu komen ze vragen aan bepaalde handelaars en horeca, waar Winterland juist ligt in plaats van iets te consumeren. Plaatselijke middenstand blijft bij lege handen achter. De kerstbeleving mag niet alleen op de twee shoppingzondagen hoogtij vieren in de binnenstad, ook in weekdagen mogen er meer dingen gebeuren. 

Positieve noot: hoogconjunctuur voor eind 2016 wordt bevestigd

Standaard

De terugval in onze conjunctuurbarometer lijkt in 2016 uiteindelijk mee te vallen. De expansieve tendens in het conjunctuurverloop dat we de voorbije twee maanden verkondigden lijkt zelfs intensiever dan oorspronkelijk verwacht. Grootste bijdragers in dit verhaal zijn de bouw en de automobielsector. We kunnen nu ook bevestigen dat 2016 alvast meer starters zal tellen dan 2015. Als nu nog de extra inkomsten voor de overheid het begrotingsgat kan dichtrijden, dan is dat mooi meegenomen zonder nog al te veel besparingen.

Inspecteur Leen Poelmans is nieuwe studenteninspecteur van Hasselt

Standaard

leen-poelmans

Inspecteur Leen Poelmans is sinds kort de nieuwe studenteninspecteur van Hasselt. Samen met inspecteur Elfi Nijssen, die Diepenbeek voor haar rekening neemt, staat ze de studenten in onze politiezone voortaan met raad en daad bij.

Inspecteur Leen Poelmans maakt sinds 1 september 2016 deel uit van de politie Limburg Regio Hoofdstad. Hiervoor werkte ze voor de lokale politie Leuven. Binnen de politie LRH wordt ze de nieuwe studenteninspecteur van Hasselt.

“Hasseltse studenten kunnen met al hun vragen en problemen bij mij terecht,” vertelt inspecteur Poelmans. “Ik zal hen zoveel mogelijk zelf helpen of indien nodig doorverwijzen. Dit kan gaan van kleine aangiftes zoals van een gestolen fiets tot allerlei vragen over bijvoorbeeld overlast of het veilig organiseren van een fuif. Voor het overige wil ik vooral erg aanwezig en aanspreekbaar zijn, zowel voor de hogescholen en de universiteit als voor de studenten zelf. Studenten van Hogeschool PXL, Hogeschool UCLL en Universiteit Hasselt zullen mij dus zeker regelmatig aantreffen in de gangen of in de cafetaria.”

Begin volgend jaar zal inspecteur Poelmans haar intrek nemen in een lokaaltje aan de Elfde Liniestraat, campus PXL. Je kan haar bereiken op haar persoonlijke gsm met het nummer 0471 88 91 19 of per e-mail op studenten@politielrh.be of leen.poelmans@politielrh.be. Samen met inspecteur Elfi Nijssen beheert ze ook de Facebook-pagina ‘Studentenpolitie LRH’ en het Twitter-account ‘@StudentenLRH’.

http://www.politielrh.be