Krotbelasting zit in Hasselt in pijplijn

Standaard

Volgens tellingen van PVDA Hasselt heeft Groot-Hasselt op dit ogenblik 221 lang leegstaande woningen en krotten. De leegstandtaks behoort tot de laagste in Vlaanderen en van krotbelasting is hier nog geen sprake tegenover in andere centrumsteden. Woonschepen Kevin Schouterden (sp.a) zegt echter dat een krotbelasting in de pijplijn zit, maar dat eerst moet onderzocht worden geval per geval, hoe verwaarlozing door verkrotting gebeurt. Volgens Kim De Witte (PVDA) moeten er dringend maatregelen komen om de druk op de woningprijzen te doen afnemen.

Naast de geregistreerde leegstand voor lange tijd is er de verborgen leegstand. We denken dan aan de appartementen boven grote winkelketens in de binnenstad. Officieel gaat dit niet om leegstand, maar deze appartementen blijven wel vaak jarenlang onbewoond. Om dit te voorkomen vaardigde het stadsbestuur de verordening ‘wonen boven winkels’ uit. Deze verordening bepaalt dat er boven elke winkel minstens één woongelegenheid voorzien moet worden bij onder andere nieuwbouw of een vergunde verbouwing. De controle en naleving van die verordening laat echter te wensen over. Schepen van Ruimtelijke ordening Tom Vandeput (CD&V) erkent dat zelfs impliciet in een promotiebrochure voor de bouwsector, waarin hij stelt dat deze verordering niet meer aansluit bij de realiteit. Omdat handelspanden die huren liever geen meter van hun etalage afstaan voor een aparte ingang.

Een tweede oorzaak waardoor de officiële leegstand lager is dan de reële leegstand heeft te maken met fraude. Eigenaars hangen gordijntjes voor het raam, maken af en toe de brievenbus leeg en laten zelfs regelmatig een lamp branden of water lopen om de indruk te wekken dat het huis bewoond zou zijn. Daarnaast is er ook sprake van het aaneenschakelen van renovatiewerken of het regelmatig wisselen van eigenaar om de leegstandsheffing te ontlopen. Deze panden staan effectief leeg maar worden niet geregistreerd als dusdanig of gewoonweg vrijgesteld van heffing.

De leegstand vermindert het aantal woningen in Hasselt. In de binnenstad zorgt dit voor een desolate sfeer op weekavonden en zondag, in Groot-Hasselt voor hogere koop- en huurprijzen, door een verlaging van het aanbod op de markt. Om die reden heffen zowat alle Vlaamse centrumsteden een leegstandtaks.

Minimale leegstandtaks

Door een combinatie van hogere heffingen en betere registratie van de leegstand, halen onder andere Leuven, Mechelen, Turnhout, Sint-Niklaas verhoudingsgewijs vier tot vijf keer zoveel inkomsten op uit hun heffing op leegstand dan Hasselt. Hasselt hanteert een minimum van een in 2016 geïndexeerde heffing van 1.099 euro. Voor leegstand en krotten betalen Mechelaars drie keer meer, 3.750 euro.

Nog geen krotbelasting

Om verkrotting tegen te gaan, heeft Hasselt helemaal nog geen instrument in handen. De heffing ter bestrijding van verkrotting van woningen of gebouwen of krotbelasting is normaal Vlaamse bevoegdheid. De inventaris wordt opgemaakt door Wonen Vlaanderen. Maar volgens schepen Schouterden heeft Vlaams woonminister in de nieuwe Vlaamse Wooncode 2016 de toestemming gegeven aan gemeenten en steden om krotbelasting in te voeren. Vóór een stedelijke heffing daarvan moet volgens dezelfde schepen eerst nog worden nagegaan met alle betrokken actoren om welke reden de verwaarlozing van verkrotting tot stand is gekomen. Hij is er zich van bewust van het probleem, werkt eraan en hoopt binnen enkele maanden resultaat te boeken.

Actieplan tegen leegstand en verkrotting van woningen

Kim De Witte (PVDA) ijvert voor betere registratie van leegstand en onbewoonbare woningen en gebouwen met een betere opvolging en meer controle, zodat de heffing effectief wordt geïnd. Hij is ook voor de invoering van een leegstandheffing voor alle leegstaande, onbewoonbare, ongeschikte of verwaarloosde panden en de investering van die heffing in de bouw en renovatie van betaalbare woningen voor jong en oud. Voor de ergste gevallen van verkrotting kan de stad zelfs overgaan tot onteigening.

Advertenties

Banneuxkes moeten op vooravond van hun 25-jarig bestaan op zoek naar…. andere zaal, repetitie- en stockageruimte

Standaard

banneuxkes.jpg

Wegens de herbestemming van de zaal in Kindercampus Mozaïek in de Banneuxwijk, moeten de Banneuxkes op zoek gaan naar een nieuwe zaal, repetitieruimte en een grote hal voor de stockage van hun attributen.

De directie van de scholengroep heeft meegezocht naar een alternatief, maar voorlopig zonder resultaat. De Banneuxkes willen de verschillende directies in de afgelopen 24 jaar bedanken voor het vertrouwen en gebruik van de zaal en hun lokalen.

Niettemin is het dagelijks bestuur van de Banneuxkes koortsachtig op zoek naar een nieuwe locatie, want de vijfentwintigjarige viering komt er in 2018. Dat zijn wij aan ons trouw publiek verplicht.

De Banneuxkes willen het liefst in de buurt van de Banneuxwijk blijven, omdat daar de toneelvereniging is ontstaan. Wij staan ook bekend voor onze seniorenvoorstellingen door de jaren heen op zondag. De mensen werden vakkundig naar boven begeleid door de vriendelijke handen van het Rode Kruis.

Wij doen nu een dringende oproep aan verenigingen en alle mensen die grote ruimtes ter beschikking hebben voor ons materiaal.

Voor meer info kan men contact opnemen opnemen met voorzitter Wim Reyskens op  011/27 18 44 of op 0496/37 11 43 of op wreyskens@telenet.be.

http://www.banneuxkes.be

Wat doet gepimpte fles aan lantaarnpaal? UPDATE

Standaard

fles

Tegenover het Atheneum Plus in de Hasseltse Capucienenstraat op de hoek van de passage naar de Maastrichterstraat hangt een gepimpte mogelijk plastieken fles omgekeerd bevestigd tegen een lantaarnpaal met daarbovenop een twijgje. Hoelang het er al hangt, weten we niet, evenals de rol of functie. Iemand een idee?

Antwoord

Dat is nog een overblijsel van een knutselstand tijdens een Autovrije Zondag enkele jaren geleden, waarbij oude flacons warden omgetoverd tot bloempot.

Live in Hasselt 2017 belooft topeditie te worden

Standaard

stadsplan

Live in Hasselt op zaterdagavond 27 en zondagnamiddag 28 mei 2017 belooft een topeditie te worden met subtropische temperaturen en veel muzikale klanken indoor in drankgelegenheden en outdoor op zes podia, verdeeld over de binnenstad.

stadsplan

Tot 23u mag op zaterdag de muziek buiten spelen, waarna alles naar binnenshuis verhuist. Live in Hasselt is gratis.

http://www.liveinhasselt.be

Nog vier zondagse natuurwandelingen binnen Hasseltse Singel

Standaard

Je kan nog steeds deelnemen aan een zondagse natuurwandeling binnen de Hasseltse Singel op 14, 21 en 28 mei 2017 & op 11 juni 2017, in een organisatie van de Groendienst en Natuurpunt. Vertrek staat telkens gepland om 10u op de parking achter het CC Hasselt. Ga je gratis mee op zoek naar merkwaardige bomen onder de 9.700 exemplaren binnen de Singel, gierzwaluwen en korstmossen?

http://www.hasselt.be

Juweelontwerpster en goudsmid Elke Smellenbergh neemt intrek in vernieuwde winkel in Hasselt

Standaard

Na 18 jaar heeft juweelontwerpster Elke Smellenbergh haar winkel met atelier in de Hasseltse Maastrichterstraat vernieuwd en is er ook sinds donderdag 27 april 2017 ingetrokken. Vier maanden hebben de werken voor de facelift geduurd en twee maanden daarvan heeft ze wat verder een pop-upwinkel uitgebaat. Elke en haar rechterhand Jill samen met twee andere deskundige medewerksters en goudsmeden, Elise en Claudine, zijn erg blij in de nieuwe lokatie. “We hebben de winkel verfraaid en het atelier door herschikking van het meubilair wat uitgebreid”, stelt Elke Smellenbergh, die met haar team zorgt voor juweelontwerp en -productie van vooral gouden 18-karaat ringen en oorbellen met een touch van de klant naar smaak en wens, “Na persoonlijke voorbespreking met de klant”, voegt ze toe.

Immers Elke Smellenbergh heeft op dit ogenblik tachtig eigen gouden creaties onder veiligheidsglas liggen, samen met sieraden in zilver van twee externe designers. Het zetten van edelstenen is een vak apart en daar heeft ze ook de nodige connectie met vakkennis voor. “De meeste gevraagde halfedelstenen zijn saffier en toermalijn en edelsteen diamant”. Elke werkt graag in haar ontwerpen met natuurelementen. “Inspiratie vind ik hoofdzakelijk in illustraties en foto’s in lectuur. Bladvormen genieten mijn voorkeur”, geeft ze nog mee. Tenslotte kunnen ze bij Smellenbergh sieraden in oud zilver en goud smelten en er nieuwe creaties van maken.

De winkel is dagelijks open tussen 10 en 13u & 13u30 en 18u, behalve op zon-, maan- en feestdagen.

http://www.smellenbergh.be

https://www.instagram.com/explore/elkesmellenbergh

Vette dinsdagjaarmarkt op 28 februari 2017 in Hasselt

Standaard

Op 28 februari 2017 tussen 9 en 13u is het weer vette dinsdagjaarmarkt op het Kolonel Dusartplein in Hasselt. Voor marktgangers kan dat weer een leuk uitstapje zijn!

http://www.hasselt.be