Van basismobiliteit naar mobiliteitsgarantie

Standaard

Socialistische Vlaamse Volksvertegenwoordigers, Rob Beenders & Joris Vandenbroucke, komen op de proppen met een voorstel om het openbaar vervoer van De Lijn te veranderen van basismobiliteit naar mobiliteitsgarantie, in het vooruitzicht dat de Vlaamse Regering knopen moet doorhakken uiterlijk op 3 december 2019 inzake de vrijmaking van de markt van het stads- en streekvervoer als een gevolg van een Europese verordening. In hun voorstel blijft De Lijn interne operator en regisseur van hun openbaar vervoer. Ze gaan niet meer uit van basismobiliteit met geregelde Lijnverbindingen met vaste haltes al dan niet in lege bussen, maar wel van een mobiliteit afhankelijk van de vraag van de reiziger met de verzekering, dat er vervoer is, wanneer de gebruiker erom vraagt: een mobiliteitsgarantie dus.

Daar waar de boost van het gratis openbaar bus- en tramvervoer met basismobiliteit van wijlen Steve Stevaert maar deels voltooid raakte met de invoering van een netwerk van openbaar vervoer in stedelijke gebied door de besparingen, voorzien Beenders & Vandenbroucke in hun voorstel voor een openbaar vervoersnetwerk bestaande uit drie lagen: het aansluitend kernnet met knooppunten in hoogwaardige corridors, een ontsluitend tussennet met onderweg meer bestemmingen via een meer kronkelend route & een vraagafhankelijk net voor het platteland.

Drie openbaar vervoersnetten

Het kernnet verbindt de belangrijke mobiliteitsknooppunten – waar ook economische activiteit kan ontstaan – met elkaar. Er zijn weinig, maar wel goed gekozen haltes en de doorstroming is er uitstekend met speciale aandacht voor snelheid, comfort en stiptheid. Hoogwaardige trams, lightrails en bussen zorgen voor het vervoer met een naadloze afstemming met het NMBS-netwerk.

Bussen op het tussennet rijden langer op een traject en ook minder vaak. De afstand tussen de haltes is niet te groot. Het tussennet garandeert aansluitingen op het kernnet en zorgt vor verbindingen tussen bestemmingen met een lokale functie: bvb. wijkontsluitende lijnen in stedelijk gebied en ontsluitende streeklijnen, allemaal een meanderend parcours volgend met wel een stuk kortere reistijd dan vandaag het geval is.

Tenslotte is er nog het nieuwe flexnet voor het platteland. Géén amalgaan van buurt- en belbussen, collectieve taxi’s, Diensten voor Aangepast Vervoer, Minder Mobiele Centrale of vrijwilligersvervoer, maar een volwaardig net, dat integraal en niet-versnipperd deel uitmaakt van het Lijnnetwerk met openbaar vervoer, afgestemd op de vraag van de gebruiker. De kaas voor het flexnet haalden de socialisten in onder andere Finland met zijn datagedreven openbaar vervoer. Reizigers kunnen met een app op hun smartphone, via sms of de website of gewoon via telefoon een busje aanvragen, dat binnen de tien minuten aan de aangegevens halte arriveert. Deze flexibussen rijden niet volgens dienstregeling, maar in een zone, waarbij de reiziger een vertrek- en aankomsthalte krijgt toegewezen, wel met een kleine loopafstand. Lange en kronkelende buslijnen doorheen dorpskernen en belbusgebieden worden zo vervangen door grotere bedieningsregio’s met flexibeler en efficiënter gebruik van Lijnbussen, waarbij de aantal overstaps beperkt blijven en de aantrekkelijkheid – om de auto op stal te laten en het dagelijkse fileleed te ontwijken – wenkt naar de gebruiker.

Vrijmaking van stads- en streekvervoersmarkt

Uiterlijk op 3 december 2015 moet de Vlaamse Regering beslissen, of ze een volledig gedereguleerde markt met volle concurrentie of een markt, waarin de overheid bepaalde operatoren exclusieve rechten kan toewijzen via openbare aanbesteding. De keuze van operator kan gebeuren op basis van de marktconcurrentie of rechtstreeks door het aanduiden van een interne operator en exploitant. De socialisten zijn voorstander dat de regie en organisatie van het openbaar in handen blijft van de overheid. Het bestaande 50/50-model, waarbij De Lijn de helft van de busritten voor haar rekening neemt en voor de andere helft een beroep doet op privébedrijven, functioneert goed. Door een deel in eigen handen te houden, weet De Lijn perfect wat beweegt op de markt, hetgeen andersom zeker niet het geval is.

Het voorstel van de socialisten is in stukken van de bestaande infrastructuur zeker haalbaar, ondanks de miserabele ruimtelijke ordening van wegen en lintbebouwing de uitvoering ervan bemoeilijkt. Voor de socialisten is een beter openbaar vervoer met uitstekende doorstroming een grote oplossing voor het fileleed, het mag zeker wat kosten & moet het niet per sé rendabel zijn. Immers met dit voorstel wordt er al flink bespaard en gericht geïnvesteerd bij De Lijn. Het kostendekkingspercentage stellen zij lager dan een goede dienstverlening, die uiteraard betaalbaar moet zijn voor iedereen en gefinancierd wordt door ticket- en reclame-inkomsten & een dotatie van de overheid.

http://www.s-p-a.be/delijn

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.